KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

OTURMAYAN VAL!

  Bedir ALTUNOK

          baltunok@hotmail.com
         OTURMAYAN VAL!

 Oturmayan Vali!

Gazeteci Bedir Altunok yazdý; Oturmayan Vali!

Kars’ýn çiçeði burnunda valisi Rahmi Doðan, ilk göreve baþladýðýnda “Oturmayacaðým” demiþti.

Vali Doðan gerçekten de hiç oturmadý.

Makamda bekleyip ziyaretçilerine gününü ayýrmadý.

Sürekli alanda olan Vali Doðan önceki gün de Ermenistan sýnýrýndaki Ani Ören Yeri’ni inceledi.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan’ýn Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný olmasý,

Eski Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým’ýn Baþbakan olmasý,

yeni kabinede Doðulu bakanlara aðýrlýk verilmesi

Doðu Anadolu’nun artýk yatýrýma dönük hizmetlerle adýndan söz ettireceði gerçeðini de gözler önüne serdi.

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan da son kararnameyle Kars’a atanan Vali Rahmi Doðan’a ilk talimatý “Alanda ol” oldu.

Doðu Anadolu’nun artýk kaybedecek vaktinin olmadýðý, son günlerdeki bu önemli geliþmelerle ortaya çýktý. Artýk ne Valinin ne de bakanýn ne oturacak ne de boþ þeylerle harcayacak vakti var.

Baþbakan açýkladý, Kars Cazibe Merkezi oluyor. Bu da oturmamak demek, çalýþmak demek, üretmek demek; Yolu da laftan deðil icraattan geçiyor.

Valilerin zaten bu bölgelerde görev ömürleri 2 yýlda bir bitiyor. Vali Doðan’ýn da en az 2 yýl Kars’ta kalacaðý hesaplanýrsa, hedeflere ulaþmanýn yolunun çalýþmaktan geçtiði gerçeði öne çýkmakta.

Kars’a atanan valinin ne boþ ve bolca ziyaretçilerine harcayacak vakti olabilir ne de iadei ziyaretlere harcayacak vakti.

Altýn kadar kýymetli olan vaktini göreve baþladýðý ilk günden bu yana dolu dolu geçiren Vali Rahmi Doðan’ýn bir kaç güne onlarca ziyaret sýðdýrdýðý görülmekte.

Harakani Türbesi civarýndaki çalýþmalardan Kars Kalesi ve etekleri, tarihi hamamlar ve binalar baþta olmak üzere Ani Ören Yeri baþta olmak üzere birçok gezi ve incelemelerde bulunan Vali Rahmi Doðan býrakýn oturmayý, oturmaya vakit bulamadý bile.

Allah’a þükürler olsun.

Kendisi de öyle istiyor zaten. O, çalýþarak dinlenmeyi bilenlerden, üreterek mutlu olan, hizmet ederek rahatlayanlardan biri.

Tanýyorum düþünmeyin

Tanýmýyorum.

Kars’a ilk geldiðinde iþlerimin yoðunluðundan karþýlamaya gidemedim bile.

Beni görse tanýmaz bile.

Bende tanýmýyorum ama internet sitemizde de yayýnladýðýmýz haberde “Oturmayacaðým” ifadelerine yer verdiðimiz Vali Rahmi Doðan’ýn bu sözü ‘Oturmayacaðým, ayakta dinleneceðim’ anlamýnda demedi.

‘Oturmayacaðým, unutacaðým’ da demedi.

Çalýþacaðým anlamýnda ‘Oturmayacaðým’ dedi.

Yolunuz açýk olsun, Kars sizden çok þey bekliyor Vali Doðan. 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 24366 Defa Okundu
2016-06-19

SON YAZILARI

Kars’ta saðlýkta güzel geliþmeler Remzi Aras’a sevgi seli! Teþekkürler Taner Tazegün; Býraktýðýn Eseri Yaþatacaðýz Akýllý Duraklar Ýstiyoruz Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Yanýnda bir de Baba duasý varsa Kars Valisi kayaðý da öðrendi Bakan Arslan ve Mont! Kars Þeker’e katýlan artýlar Üç Yürekli, Dinamik Adam, Erdinç Dolu

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır