KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HAYVAN PAZARý NE ZAMAN TAþýNACAK!

  Bedir ALTUNOK

          baltunok@hotmail.com
         HAYVAN PAZARý NE ZAMAN TAþýNACAK!

 Hayvan Pazarý ne zaman taþýnacak!

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Kurucusu Bedir Altunok’un, “Hayvan Pazarý ne zaman taþýnacak!” yazýsý:

Kars’ta son günlerde en çok konuþulan bir yatýrým var.

“Osmanlý Mahallesi”

Bu mahalle kentin tarihi dokusunu gün yüzüne çýkaracak ve yeni yapýlanmalarla kentin önümüzdeki yüz yýllara taþýnacak bir aynasý olacak.

Amaç sadece kuru bir mahalle yapmak deðil.

Yerli ve yabancý turistleri bölgeye çekecek,

Kentin manevi ruhunu içleri ferahlatacak seviyeye getirecek,

Binalar yenilecek,

Türbeler, hamamlar restore edilecek.

Hatta kentte çirkinliklere neden olan, etrafa yayýlan pis kokularýn giderilmesi için Evliya camii önünden geçen dere bile ýslah ediliyor.

Tabi bunlar ýslahla olur.

***

Bir de kentimizde ýslah edilemeyenler veya edilmeyenler var.

Hadi Osmanlý Mahallesi’ni anladýk, þehrin tarihi ve mimari dokusunun içinde, manevi atmosferi yayan bölgede.

Tamam da bir de þehrin çýkýþýnda veya þehre giriþte…

Hüseyin Atak Bulvarý üzerinde etrafa yayýlan pis kokular var.

Bunlar nasýl giderilecek?

Durduk yerde mi!

Veya bir salah kalkýp da “Aa… ne güzel olmuþ buralar” mý diyeceðiz!

Kendiliðinden mi olacak?

Birilerinin kafa yormasý gerekmez mi?

“Taþýndý taþýnacak” diye bekleyen vatandaþ taþýnýr oldu ama her nedense “Hayvan Pazarý” taþýnmak bilmiyor.

Ne olacak peki?

Yarýn Osmanlý Mahallesi bitip güzelliðini yansýttýðýnda bu güzelliði görmek için kente gelenlere Ardahan yolculuklarýnda Hüseyin Atak Bulvarý’ndaki bu çirkinlikleri mi göstereceðiz?

Veya onlar bu çirkinlikleri gördüklerinde bize demezler mi “Siz yatýyor musunuz?”

Bizler yatmýyoruz ama

Ýlgililerin de yatmamasý gerekmez mi?

Valla vatandaþ sorup duruyor “Hayvan Pazarý ne zaman taþýnacak!” diye.

Biz bir cevap veremiyoruz.

Verecek cevabýnýz varsa buyurun siz verin.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 23081 Defa Okundu
2016-10-23

SON YAZILARI

Kars’ta saðlýkta güzel geliþmeler Remzi Aras’a sevgi seli! Teþekkürler Taner Tazegün; Býraktýðýn Eseri Yaþatacaðýz Akýllý Duraklar Ýstiyoruz Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Yanýnda bir de Baba duasý varsa Kars Valisi kayaðý da öðrendi Bakan Arslan ve Mont! Kars Þeker’e katýlan artýlar Üç Yürekli, Dinamik Adam, Erdinç Dolu

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır