KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

Üç YüREKL, DNAMK ADAM, ERDNç DOLU

  Bedir ALTUNOK

          baltunok@hotmail.com
         Üç YüREKL, DNAMK ADAM, ERDNç DOLU

 Üç Yürekli, Dinamik Adam, Erdinç Dolu

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Kurucusu Gazeteci Bedir ALtunok’un, “Üç Yürekli, Dinamik Adam, Erdinç Dolu” yazýsý:

Sadece evraklara imza atan deðil,

Üç koca yüreði taþýyan adam…

Erdinç Dolu…

Vali Yardýmcýsý,

Kaymakam,

Genel Sekreter!

Kaymakamlýkta yýlýn adamý…

Türkiye birincisi, ayný zamanda Kars Ýli’nin bir incisi!

Seksen vilayet yüzlerce ilçe kaymakamlarýný geride býrakýp, ödülünü Ýçiþleri Bakaný’nýn ve Cumhurbaþkaný’nýn elinden almayý hak kazanan bir yiðit!

Erdinç Dolu… Memleket sevdalýsý bir evlat!

Gah uzak bir köy yolunda, gah bir menfezin baþýnda, Vilayet binasýnda, Ýlçe Hükümet konaðýnda ve Özel Ýdare de hep o var!

Yolu, suyu, daðý taþý bir bir yerinde inceleyen, makamýnýn hakkýný veren bir Anadolu çocuðu!

Dur durak bilmiyor; engel, mesafe tanýmýyor!

Öz felsefesinde halka hizmetin, Hakk’a hizmet olduðunu biliyor…

Üç koca yüreði, küçük bir göðüs kafesinde taþýyan Türkiye sevdalýsý dev bir adam!

Köy yolu,

Kilit taþ,

Sývat,

Klorlama,

Okul,

Halý saha,

Taziye evleri,

Asfalt,

Menfez,

Genel Sekreterlik Makamýný bu çalýþmalarla dolduran bir gönül adamý!

Erdinç Dolu… Yaðmur, çamur dinlemeyen bir Kars sevdalýsý!

Dinamik adam, biyonik zeka bir idareci!

Hizmet adamý dedikleri iþte böyle olmalý!

Ýþçisinin gönlünde taht kuran, bir empati uzmaný…

Ýþçi saðlýðý ve iþ güvenliði kurallarýna riayet ettiren bir büyük idareci!

Ne demiþ ti Karslý ozan Þeref Taþlýova?

Arzu iplik sevgi nakýþ,

Ördükçe güzel görünür,

Gönül gözü ile bakýþ,

Gördükçe güzel görünür…

Erdinç Dolu’nun hizmetlerini sadece gönül gözü ile bakarsanýz hisseder ve görürsünüz!

Her ayrý köye hizmetleri “dolu” gibi yaðdýrýp, nakýþ nakýþ iþliyor!

Yolun, bahtýn her daim açýk olsun üç koca yürekli idareci Erdinç Dolu!

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4088 Defa Okundu
2016-11-15

SON YAZILARI

Kars’ta saðlýkta güzel geliþmeler Remzi Aras’a sevgi seli! Teþekkürler Taner Tazegün; Býraktýðýn Eseri Yaþatacaðýz Akýllý Duraklar Ýstiyoruz Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Yanýnda bir de Baba duasý varsa Kars Valisi kayaðý da öðrendi Bakan Arslan ve Mont! Kars Þeker’e katýlan artýlar Üç Yürekli, Dinamik Adam, Erdinç Dolu

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır