KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

AKýLLý DURAKLAR ÝSTYORUZ

  Bedir ALTUNOK

          baltunok@hotmail.com
         AKýLLý DURAKLAR ÝSTYORUZ

 Akýllý Duraklar Ýstiyoruz

Karslýlar artýk akýllý duraklar istiyor

Hem de “klimalý ve kapalý olsun” diyor.

Uzun geçen kýþ mevsimi göz önüne alýndýðýnda en önemli ihtiyaçlardan biri de duraklar oluyor.

Hem ‘kente ülkenin dört bir yanýndan öðrenci gelsin’ diyeceksiniz, hem bu üniversite öðrencileri sayesinde kente katma deðer girecek, hem kafeler ve diðer tüketime yönelik iþyerlerine para býrakacaklar hem de akýllý duraklarý olmayacak.

El insaf yani.

Býrakýn o kadarý da olsun.

Hem bu duraklar sadece onlar için mi?

Kentte yaþayan herkes için.

Durak sayýsý bu kentte þimdilik 20’yi ya geçer ya geçmez.

Ne yapmak lazým?

Þimdiden yani yaz mevsimindeyken kollar sývanýp akýllý duraklarýn yapýmýna baþlanmalý.

“Kars merkezinde bulunan ve restorasyon amaçlý sökülen otobüs duraklarýnýn yerine yenisi yapýlacak.” duyumunu aldýk.

Ancak halkýmýz yeni yapýlacak duraklarýn soðuk iklimin uzun sürmesinden dolayý klimalý, kapalý ve akýllý duraklardan olmasýný istiyor.

Bakýn aðabeyiler gelin hazýr yapýlacakken hem yenisini yapalým hem de akýllýsýný yapalým.

Bu þehrin insanlarý her þeyin güzeline layýk deðil mi?

Valla teklif bizden, parasý ve yapmasý da sizden.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7772 Defa Okundu
2017-06-13

SON YAZILARI

Kars’ta saðlýkta güzel geliþmeler Remzi Aras’a sevgi seli! Teþekkürler Taner Tazegün; Býraktýðýn Eseri Yaþatacaðýz Akýllý Duraklar Ýstiyoruz Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Yanýnda bir de Baba duasý varsa Kars Valisi kayaðý da öðrendi Bakan Arslan ve Mont! Kars Þeker’e katýlan artýlar Üç Yürekli, Dinamik Adam, Erdinç Dolu

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır