KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TEþEKKüRLER TANER TAZEGüN; BýRAKTýðýN ESER YAþATACAðýZ

  Bedir ALTUNOK

          baltunok@hotmail.com
         TEþEKKüRLER TANER TAZEGüN; BýRAKTýðýN ESER YAþATACAðýZ

 Teþekkürler Taner Tazegün; Býraktýðýn Eseri Yaþatacaðýz

2000-2003 yýllarý arasýnda Kars’ta Aðaçlandýrma ve Erozyon Kontrol Baþmühendisi görevindeyken þu anki Çýldýr Gölü Kütük Ev Mevkiinde binlerce aðaç dikilmi yapan Taner Tazegün’ü; býraktýðý bu güzel mirasýnda gözler aradý.

Taner Tazegün’ün Kars’ta býraktýðý eserler bununla da sýnýrlý deðil. Paþaçayýr yolundaki aðaçlandýrma ve üniversite kampus alanýnýn çaya bakan bölümünün aðaçlandýrmasýnda da imzasý bulunuyor.

O yýllar (2000-2003) birlikte çalýþmýþtýk. Sabah erken saatte birlikte araziye çýkar ve aðaçlandýrma yapardýk.

Kars’a büyük emekleri oldu.

Allah var etsin.

Yeþili korumak, gelecek nesillere aktarmak adýna büyük fedakarlýklar yaptý.

Arpaçay’ýn Çanaksu, Aydýngün ve Doðruyol köyü alanlarýna 200 bin adet Çam Fidaný dikimi gerçekleþtirdi.

Kütük Ev mevkiine de Sarýçam ve Huþ Fidaný dikimleri yapýldý.

Bir gün birlikte aðaçlandýrma çalýþmalarýnýn yapýldýðý bu alana gittik.

Ve bana dediði þu sözü unutmadým: “Bedir Bey, bir gün gelecek burasý çok önemli bir mesire alaný olacak.”

Bende “Ýnþallah” dedim. Baþka ne diyebilirdim ki!

Ve o gün geldi.

O gün hem de öyle bir geldi ki tarihi sbir güne tanýtlýk etti.

Kars halký bu mesire alanýyla ilk tanýþtý.

Hem de o kocaman aðaçlarýn altýnda hem serinlediler hem de hiknik yaptýlar.

O gün yani 1 Temmuz 2017 (Denizcilik ve Kabotaj Bayramý)

Vay be! Dedim

2002 nere 2017 nere

Tam tamýna 15 yýl geçmiþ aradan.

Teþekkürler Taner Bey

Teþekkürler Taner Tazegün

Soyadýn gibi býraktýðýn bu günleri hiç unutmayacaðýz.

Ne zaman Çýldýr Gölü’ne gitsem ve mesire alanýnda senin diktiðin aðaçlara yaslansak

Seni hep hatýrlayacaðýz.

Taçegün kardeyim

2004-2011 yýllarý araskýnda Iðdýr Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü görevinde bulundu ardýndan 2011 yýlýnda Orman ve Su Ýþleri Bakanlýk Müþaviri görevine atandý.

Tazegün þimdi Iðdýr Orman Ýþletme Müdürlüðüne vekaleten bakýyor.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4147 Defa Okundu
2017-07-10

SON YAZILARI

Kars’ta saðlýkta güzel geliþmeler Remzi Aras’a sevgi seli! Teþekkürler Taner Tazegün; Býraktýðýn Eseri Yaþatacaðýz Akýllý Duraklar Ýstiyoruz Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Yanýnda bir de Baba duasý varsa Kars Valisi kayaðý da öðrendi Bakan Arslan ve Mont! Kars Þeker’e katýlan artýlar Üç Yürekli, Dinamik Adam, Erdinç Dolu

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır