KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

93. YýLýN KUTLU OLSUN AA

  Bedir ALTUNOK

          baltunok@hotmail.com
         93. YýLýN KUTLU OLSUN AA
93. yýlýn kutlu olsun AA
 
93 yýl…
 
Dile bile kolay deðil…
 
Bir insan ömrünün fazlasý bir rakam…
 
Tabii 93’ler kolay olmuyor…
 
Ne yaþamak, ne de yaþatmak…
 
“93 yaþýna ayak bastý”, “93 harbi anýldý” gibi baþlýklar sýralanýp gidiyor…
 
AA da 93. yaþ gününü kutluyor bu sýralar…
 
Uzunca bir zaman; zorlu, meþakkatli bir zaman…
 
Sýk sýk yenilenen teknoloji, dünyanýn hýzýna ulaþma yarýþý…
 
Yenilenme, yenileme derken alýp baþýný gidiyor zaman…
 
Bir ömrün ulaþamadýðý 93’ler, belki 93 defa yaþlandýrýyor insaný…
 
Telaþ, sýkýntý, zorluk, koþuþturma… Say say bitmez…
 
Bilirim büyümenin, önde olmanýn, lider olmanýn zorluðunu…
 
Bilirim, bilirim verilen emekleri…
 
“Geride kalan ne?” diye sorsalar, onlar bile bilirler geride kalan emekleri…
 
Ve birde unutmazlar hedefleri…
 
Kuruluþunun 100. yýlýnda dünyanýn en iyi 5’i arasýna girmeyi…
 
Allah muvaffak kýlsýn…
 
Yolunuz açýk olsun…
 
Kafkaslarýn Baþkenti Kars’tan, Kars’ýn yükselen sesi Kafkas Haber Ajansý’ndan selam olsun…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 103248 Defa Okundu
2013-04-02

SON YAZILARI

Kars’ta saðlýkta güzel geliþmeler Remzi Aras’a sevgi seli! Teþekkürler Taner Tazegün; Býraktýðýn Eseri Yaþatacaðýz Akýllý Duraklar Ýstiyoruz Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Yanýnda bir de Baba duasý varsa Kars Valisi kayaðý da öðrendi Bakan Arslan ve Mont! Kars Þeker’e katýlan artýlar Üç Yürekli, Dinamik Adam, Erdinç Dolu

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır