KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kocabahçe, KOCAbahçe oldu!
Anasayfaya Dn Tm Çevre Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kocabahçe, KOCAbahçe oldu!
2016-05-17 - 16:44
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Kocabahçe, KOCAbahçe oldu!

KAFKAS HABER AJANSI - BEDÝR ALTUNOK

-AÐAÇ BULUNMAYAN KOCABAHÇE KÖYÜ OKULUNA ÇAM FÝDANI DÝKÝLDÝ

-OKUL MÜDÜRÜNÜN AÐAÇ AÞKI KÖYE SUYUN DA GELMESÝYLE MÝNÝK TOPRAKLA BULUÞTU

-KOCABAHÇE KÖYÜ ADINA YAKIÞIR BÝR KÖY OLACAK

Kars’ýn merkeze baðlý Kocabahçe Köyü Ýlk ve Ortaokulu bahçesine 3 dönümlük araziye öðretmen, öðrenci ve köylüler tarafýndan 500 adet sarýçam toprakla buluþturuldu.

Yaklaþýk 1 asýrlýk 96 hane 350 nüfuslu merkeze 40 km mesafedeki Kocabahçe köyünde uzun yýllardýr çekilen susuzluk nedeniyle aðaç bulunmuyordu. Adý Kocabahçe olmasýna raðmen aðaç bulunmamasý bir tezat oluþturuyordu. Geçtiðimiz yýllarda köye su getirilmesinin ardýndan köydeki aðaç eksikliði daha da belirdi. 11 öðretmen, 1 müdür yardýmcýsý bulunan Okula müdür olarak atanan Oðuz Fýrat, bunun farkýna varýnca köy muhtarý Halis Baykuþ’la baðlantýya geçti. Köylüler okulun 3 dönümlük arazisinde gerekli taþ temizliði, çapalanmasý ve diðer iþleri tamamladý. Okul Müdürü Oðuz Fýrat da Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü ile baðlantýya geçerek fidan istedi. Orman Müdürlüðü de okul bahçesine dikilmek üzere 500 adet çam fidaný verdi.

Çam fidanlarýnýn temin edilmesiyle birlikte okulun bahçesinde hummalý bir çalýþma baþlatýldý. Okul Müdürü Oðuz Fýrat, öðretmenler Sevim Özdemir, Saime Güneþ, Ebru Güneþ, Gamze Aydýn ve diðer öðretmenler, öðrenciler, muhtar Halis Baykuþ ve köylüler el ele vererek fidan dikimini gerçekleþtirdiler.

Sarýçam fidanlarýný köylüler tarafýndan açýlan çukurlara minik eleriyle diken öðrenciler büyük mutluluk yaþadýlar. Okul Müdürü Oðuz Fýrat’ýn fidanlarýn dikimi, sulanmasý ve baký hakkýnda anlattýklarýný da can kulaðýyla dinledikten sonra da öðretmenleriyle birlikte fidanlarý toprakla buluþturdular. Aðaçlara gözleri gibi bakacaklarýný, onlara zarar verilmesini önleyeceklerini belirterek fidanlarýn etrafýnda ‘aðaç’ temalý türküler söylediler.

Müdür Oðuz Fýrat, köylülerle, öðretmen ve öðrencilerle el ele okul bahçesini aðaçlandýrdýklarý için çok mutlu olduklarýný söyledi. Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü’ne de desteklerinden dolayý teþekkür eden Fýrat, milli eðitim müdürlüðünün her fýrsatta okullarýn güzelleþtirilmesi ve yeþillendirilmesi için katký sunduðunu da hatýrlatarak, “Bizler bugün okulumuzda ve köyde böyle bir çalýþma yaptýðýmýz için çok mutluyuz. Ýnþallah bu fidanlara büyük bir titizlikle bakýp büyüteceðiz ve gelecek nesillere aktaracaðýz” dedi.

Muhtar Halis Baykuþ da okul müdürünün baþlattýðý bu güzel ve anlamlý çalýþmayý köyde de yaygýnlaþtýrmayý hedeflediðini belirtti.

Köylüler ise okul müdürünün okul bahçesinde yaptýðý fidan dikme çalýþmasýna büyük destek verdiklerini ifade ederek Müdür Oðuz Fýrat’a emeklerinden dolayý teþekkür ettiler.

Öðrenciler ise, köylerinde pek aðaç görmedikleri için okullarýnýn bahçesine diktikleri aðaçlarý günlük olarak koruyacaklarýný ifade ettiler.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI - BEDÝR ALTUNOK

x

 

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 3740 Defa Okundu

YORUMLAR

Çevre Kategorisine Ait Diğer Haberler

Tarihî Akçakale Adasý Çöp Adasý Oldu! Kars Çayý pis kokular yayýyor Kars’ý Çiçekler Ýle Bezetiyorlar 5 Haziran Dünya Çevre Günü Altý Ülkeden Doðasever, Sarýkamýþ’ta Dünya Çevre Gününü Kutladý Okullar Aðaçlandýrýlýyor Iðdýr Aras Nehri Kuþ Cenneti’nde Dünya Biyoçeþitlilik Günü Kutlandý Çelik Baþarý Koleji Hatýra Ormaný Oluþturdu Çýldýr Gölü Kütük Ev’de son durum 15 Temmuz Þehitleri anýsýna hatýra ormaný oluþturuldu Kars’ta aðaçlar budanýyor! Bozayýlarýn korumasý için Ýtalya-Türkiye arasý iþbirliði

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır