KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kuyucuk Gölü Kendi Rekorunu Kýrdý
Anasayfaya Dn Tm Çevre Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kuyucuk Gölü Kendi Rekorunu Kýrdý
2016-12-05 - 11:22
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Kuyucuk Gölü Kendi Rekorunu Kýrdý

KAFKAS HABER AJANSI – ÖZEL HABER

-44.938 KUÞ GÖZLENEN KARS KUYUCUK GÖLÜ KENDÝ REKORUNU KIRDI

-GÖLÜN 233. KUÞ TÜRÜ TARLA ARDICI OLDU

Türkiye’nin 13. Ramsar Alaný ve ülkemizin en doðusundaki Avrupa Seçkin Turizm Cenneti olan Kars Kuyucuk Gölü Yaban Hayatý Geliþtirme Sahasý ve Kuþ Cenneti, 2014’de kurumanýn eþiðinden dönerek bir miktar düzeldi. Alanda kaydedilen 233 kuþ türü ise bu deðiþimi yakýndan takip ediyor. 2 yýl önce neredeyse hiç su kalmayan gölde, sonbaharýn sonunda su seviyesi bir metreyi geçti. 1990’larda resmi derinliði 13 metre olarak ölçülen ama son 20 yýlda büyük miktarda su kaybýna uðrayan göl, yine de kuþlar için kritik önem taþýmaya devam ediyor. Özellikle sonbahar aylarýnda on binlerce göçmen kuþun konakladýðý gölde, Kars KuzeyDoða Derneði her sene olduðu gibi yine göçün zirve yaptýðý haftada tam kuþ sayýmý gerçekleþtirdi.

En çok 25 Eylül 2004’de 40.000 kuþ sayýlan 216 hektarlýk Kuyucuk gölü, bu sefer 44.938 kuþ ile kendi rekorunu kýrdý. Þimdiye kadar kaydedilen en yüksek kuþ sayýsýna ulaþan Kuyucuk Gölü, kuþlarýn göç zamaný beslenme ve barýnmadaki Doðu Anadolu da en önemli alanlarýndan biridir. Göl, 2 metreye ulaþan derinliði ve içerisinde barýndýðý sucul bitkilerden dolayý, ördekler, kazlar ve kýyý kuþlarý tarafýndan özellikle tercih ediliyor. Çevresindeki doðal çayýrlar ve tarlalar da binlerce ötücü kuþu barýndýrýyor.

Rekorun gerçekleþtiði sonbaharýn son gününde Uzman Biyolog Emrah Çoban liderliðindeki KuzeyDoða Derneði uzmanlarýnca kaydedilen 33 türden 44.938 kuþ içinde en fazla sayýlan üç tür 19.256 Angýt (Tadorna ferruginea), 17.258 Sakarmeke (Fulica atra) ve 2.663 Kýzkuþu (Vanellus vanellus) oldu. Alanda ilk kez kaydedilen Tarla Ardýcý (Turdus pilaris) ise Kars Kuyucuk Gölü’nün 233. türü olarak kayýtlara geçti. Türkiye’deki kuþ türlerinin %48’ini oluþturan 233 kuþ türüyle Kars Kuyucuk Gölü, 276 kuþ türü barýndýran Iðdýr Aras Nehri Kuþ Cenneti’nden sonra Doðu Anadolu’nun en zengin ikinci kuþ cenneti ve ekoturizm merkezi.

Gölün kuruma eþiðinde gidip geldiðine dikkat çeken KuzeyDoða Derneði baþkaný Doç. Dr. Çaðan Þekercioðlu, “20 yýl önce 13 metre derinliðe sahip olan Kuyucuk Gölü, artýk sadece 1 metre civarýnda. Kurak geçen 2014 yazýndan sonra da tamamiyle kurudu. Gölde tekrar su olmasýndan dolayý çok mutluyuz ama önümüzdeki yaz tekrar kurumayacaðýnýn garantisi yok. Sadece 2 kilometrekarelik bir alanda yaklaþýk 45 bin kuþ olmasý, Gölün dünya çapýndaki önemini bir kez daha gösterdi. Fakat gölü besleyen tek dere Kuyucuk Köyü tarafýndan kullanýlýyor. Ýsminden de anlaþýlacaðý gibi çevre köylerdeki kuyular yüzünden taban suyu seviyesinin de düþtüðünü düþünüyoruz. O yüzden bölgedeki su sorunun çözülmesi ve Kuyucuk Gölü’nü besleyen doðal Su kaynaklarýnýn geri gelmesi çok önemli. Fakat Kuyucuk Gölü, Kars Çayý veya Kars Barajý’ndan verilecek takviye suyla kesinlikle beslenmemeli. Bu sular Kars þehrinin atýk sularýndan dolayý çok kirlenmiþ durumda ve bu suyun göle verilmesi gölün sonu olur” dedi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI – ÖZEL HABERKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 1214 Defa Okundu

YORUMLAR

Çevre Kategorisine Ait Diğer Haberler

Tarihî Akçakale Adasý Çöp Adasý Oldu! Kars Çayý pis kokular yayýyor Kars’ý Çiçekler Ýle Bezetiyorlar 5 Haziran Dünya Çevre Günü Altý Ülkeden Doðasever, Sarýkamýþ’ta Dünya Çevre Gününü Kutladý Okullar Aðaçlandýrýlýyor Iðdýr Aras Nehri Kuþ Cenneti’nde Dünya Biyoçeþitlilik Günü Kutlandý Çelik Baþarý Koleji Hatýra Ormaný Oluþturdu Çýldýr Gölü Kütük Ev’de son durum 15 Temmuz Þehitleri anýsýna hatýra ormaný oluþturuldu Kars’ta aðaçlar budanýyor! Bozayýlarýn korumasý için Ýtalya-Türkiye arasý iþbirliði

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır