KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Yaban hayata yem býrakýldý
Anasayfaya Dn Tm Çevre Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Yaban hayata yem býrakýldý
2016-12-20 - 16:28
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Yaban hayata yem býrakýldý

KAFKAS HABER AJANSI – ÖZEL HABER – BEDÝR ALTUNOK

Kars’ta çetin geçen kýþ koþullarý nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarý için doðaya sakatat ve buðday yemi býrakýldý. Ayrýca, þehir merkezinde de esnaflarýn yemleme yaptýklarý alanlara, park ve bahçelere de sokak hayvanlarý için mama ve su kabý býrakarak içlerini de buðday yemiyle doldurdu.

Kars Orman Su Ýþleri Ýl Þube Müdürlüðü Yahni Daðý civarýnda yaþayan yaban hayvanlarý için yemleme yaptý. Ekipler, kent merkezine 15 kilometre mesafede, 2254 rakýmdaki Yahni Daðý bölgesinde yaþayan yaban hayvanlar için 400 kilo tavuk eti, 400 kilo sakatat, kuþlar için de 1 ton buðday ve tavþanlar için de saman býraktý.

Kars Orman ve Su Ýþleri Ýl Müdürü Murat Doðanay, çetin geçen hava þartlarýnýn yaban hayvanlarýnýn yaþamlarýný olumsuz yönde etkilediðini belirterek, ”Kurum olarak yaban hayatýný korumak yaþam alanlarýnda tutmak için doðaya yem býrakarak onlarýn yaþamalarýna destek oluyoruz. Kars Ýl merkezi ile baðlý ilçe ve köylerinde özellikle de Sarýkamýþ ilçesinde yemleme faaliyetlerimiz kýþ mevsimi boyunca devam edecektir” diye konuþtu.

Doðanay þunlarý söyledi.

“Þu anda Yahni Daðý mevkiinde an itibariyle hava sýcaklýðý -23 derece. Doðal olarak aðýr geçen bu kýþ koþullarýnda yaban hayvanlarý doðada yem bulmakta zorluk çekiyorlar. Bu zorluk sebebiyle de olumsuz etkilenmekteler ve bir süre sonrada yaþam mücadelesi vermekte ve yerleþim alanlarýna yaklaþmaktadýr. Müdürlüðümüz olarak yaban hayvanlarýný doðada tutmak için bu tür faaliyetleri ilimiz merkez köyleri, özellikle Sarýkamýþ ormanlarýnda ve diðer ilçelerimde yapmaktayýz. Kýþ þartlarý çok aðýr geçiyor. Bu yüzden 400 kg civarýnda tavuk eti, 400 kg sakatat yemek artýklarý, saman ve 1 ton buðday yemeði kuþlar için býraktýk. Yaban hayvanlarýný doðada tutmaya çalýþýyoruz. Özellikle yýrtýcý hayvanlarýn yerleþim alanlarýna inmesini bir nebze olsa engellemek için bu çalýþmalarý kýþ boyu devam ettireceðiz.”

Doðanay daha sonra ekibiyle birlikte þehir merkezine geçerek cadde ve sokaklarda kuþlara yem servisi yapan esnaflarý ziyaret ederek iþyerlerinin önüne sokak hayvanlarý için mama ve su kabý býraktý. Kaplarý yemlerle dolduran Doðanay ve ekibi ardýndan park ve bahçelere de giderek ayný çalýþmayý yaptý.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI – ÖZEL HABER – BEDÝR ALTUNOK

x

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 3497 Defa Okundu

YORUMLAR

Çevre Kategorisine Ait Diğer Haberler

Tarihî Akçakale Adasý Çöp Adasý Oldu! Kars Çayý pis kokular yayýyor Kars’ý Çiçekler Ýle Bezetiyorlar 5 Haziran Dünya Çevre Günü Altý Ülkeden Doðasever, Sarýkamýþ’ta Dünya Çevre Gününü Kutladý Okullar Aðaçlandýrýlýyor Iðdýr Aras Nehri Kuþ Cenneti’nde Dünya Biyoçeþitlilik Günü Kutlandý Çelik Baþarý Koleji Hatýra Ormaný Oluþturdu Çýldýr Gölü Kütük Ev’de son durum 15 Temmuz Þehitleri anýsýna hatýra ormaný oluþturuldu Kars’ta aðaçlar budanýyor! Bozayýlarýn korumasý için Ýtalya-Türkiye arasý iþbirliði

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır