KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Yaban Hayatý için seferber oldular!
Anasayfaya Dn Tm Çevre Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Yaban, Hayatý, için, seferber, oldular!, kurtlar, aç, kalmasýn
2017-01-27 - 10:41
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

Yaban Hayatý için seferber oldular!

KAFKAS HABER AJANSI

Twetter sayfasýmýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans 

 

Facebook sayfasýmýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Kars'ta etkili olan kar yaðýþý ve soðuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken ve köylere inen yaban hayvanlarýn köylerden uzaklaþtýrýlmasý için doðaya yem býrakýldý.

Merkeze baðlý Küçük Yusuf Köyü'nde çetin geçen kýþ þartlarý nedeniyle doðada yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlar köye inmeye baþladý. Yaban hayvanlarýn köye inmesini önlemek isteyen köy muhtar vekili Latif Ulakçý dilekçe yazarak durumu Kars Valiliðinde bildirdi.

Yaban hayvanlarýn köye inmemesi için çalýþma baþlatan Kars Valiliði konuyu Orman ve Su Ýþleri Ýl Müdürlüðüne bildirdi. Konuya duyarsýz kalmayan Orman ve Su Ýþleri ekipleri, yaban hayvanlarýn köyden uzaklaþmasý için doðal alanlarýna yiyecek býraktý.

Kars Orman ve Su Ýþleri Ýl Müdürü Murat Doðanay gazetecilere yaptýðý açýklamada, Doðu Anadolu Bölgesinde hava þartlarýnýn çetin geçmesi sebebiyle yaban hayvanlarýn yiyecek bulmakta zorluk çektiðini söyledi.

Doðanay, "Bu bölgede hava þartlarý oldukça aðýr geçmekte, ortalama sýfýrýn altýnda 25 derecenin hüküm sürdüðü aðýr kýþ þartlarýnýn mevsimdeyiz. Yaban hayvanlar açýsýndan da zor bir dönem. Tabiatta kalma mücadelesi veren yýrtýcý kurt ve tilkiler Küçük Yusuf köyüne yaklaþmakta yiyecek bulmakta zorluk çekmektedirler." dedi.

Köyde yaþayan vatandaþlarýn talebi üzerine, yaban hayvanlarýn köyden uzaklaþmasý için bölgede yemleme yaptýklarýný anlatan Doðanay, "Bu konuda köy muhtarýmýz Kars Valiliðinde müracaatta bulunmuþ ve bu yaban hayvanlarýnýn köyde insanlarla çatýþmasýný önlemek için devletin tedbir almasýný talep etmiþtir, sayýn valimizin talimatlarý doðrultusunda Orman ve Su iþleri Müdürlüðü olarak köye gelip yaban hayvanlarýný yerleþim alýnlardan uzak tutmak için tabiata yem takviyesi yapmýþ bulunmaktayýz." ifadesin kullandý.

Doðanay, yaban hayvanlarýn aðýr kýþ þartlarýnda yaþamlarýný sürdürebilmesi için çalýþmalarýný aralýksýz sürdürdüklerini hatýrlatarak, "Bu amaçla yaban hayvanlarýný tabiatta tutmak yaþam alanlarýnda korumak ve devamlýlýðýný saðlamak için Orman ve Su Ýþleri Müdürlüðü olarak rutin çalýþmalarýmýzý bu köyde devam ettirmiþ olduk." diye konuþtu.

Küçük Yusuf Köyü Muhtar vekili Latif Ulakçý da yaban hayvanlarýn köye inmesi üzerine durumu Kars Valiliðine dilekçeyle bildirdiðini belirterek, "Valiliðe dilekçe verdim yaban hayvanlar köye saldýrýyor, çocuklarýmýz okula gitmekte zorluk çekiyordu. Valimizin talimatýyla Orman ve Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri burada yemleme çalýþmasý yaptý herkese çok teþekkür ediyorum." açýklamasýnda bulundu.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 1069 Defa Okundu

YORUMLAR

Çevre Kategorisine Ait Diğer Haberler

Tarihî Akçakale Adasý Çöp Adasý Oldu! Kars Çayý pis kokular yayýyor Kars’ý Çiçekler Ýle Bezetiyorlar 5 Haziran Dünya Çevre Günü Altý Ülkeden Doðasever, Sarýkamýþ’ta Dünya Çevre Gününü Kutladý Okullar Aðaçlandýrýlýyor Iðdýr Aras Nehri Kuþ Cenneti’nde Dünya Biyoçeþitlilik Günü Kutlandý Çelik Baþarý Koleji Hatýra Ormaný Oluþturdu Çýldýr Gölü Kütük Ev’de son durum 15 Temmuz Þehitleri anýsýna hatýra ormaný oluþturuldu Kars’ta aðaçlar budanýyor! Bozayýlarýn korumasý için Ýtalya-Türkiye arasý iþbirliði

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır