KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Bozayýlarýn korumasý için Ýtalya-Türkiye arasý iþbirliði
Anasayfaya Dn Tm Çevre Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Bozayýlarýn korumasý için Ýtalya-Türkiye arasý iþbirliði
2017-05-05 - 23:58
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Bozayýlarýn korumasý için Ýtalya-Türkiye arasý iþbirliði

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

“Bozayýlarý Korumak Ýçin Ýtalya-Türkiye Arasýnda Ýþbirliði Projesi” kapsamýnda Kuzey Doða Derneði tarafýndan Kars'ýn Sarýkamýþ Ýlçesindeki ortaokul ve lise öðrencilerine yönelik eðitim seminerleri baþladý.

Proje ile Kars-Sarýkamýþ’ ta doðal ve yaban hayatýn korunmasý konusunda Avrupa Birliði ve Türkiye arasýndaki iþbirliðinin geliþtirilmesine katkýda bulunmak ve bozayý nüfusunun AB politikalarýna ve mevzuatýna uygun olarak yönetilmesi için Türkiye ve Ýtalya arasýnda bilgi ve tecrübe paylaþýmýnýn desteklenmesi hedefleniyor.

Kuzey Doða Derneði Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, yaptýðý açýklamada,

Sarýkamýþ ilçesinde bulunan orta ve lise son sýnýf öðrencileri için 11 okulda, çocuklarýn çevre-doða konusunda bilgilerini artýrmak ve bu konuya olan ilgilerini artýrmak amacýyla bozayýlar hakkýnda bilgiler içeren ve proje için üretilen poster, tiþört ve okul defterlerinden oluþan gibi eðitim materyallerinin öðrencilere daðýtýlmasýyla beraber sinevizyon eþliðinde seminerler vermeye baþladýklarýný söyledi.

Seminerlerin içeriðinde genel olarak Sarýkamýþ Ormaný, ilçe, milli parký ve bozayý hakkýnda genel bilgi sunduklarýný belirten Çoban,

"Yaban hayatýnýn önemi,yabani hayvanlar nasýl düþündüðü,bozayý hakkýnda bilgi,biyolojisi, kýþ uykusu, beslenmesi, davranýþý, yabani içgüdüsü,kýrsal, ormansal alanda, yaban hayatta nasýl davranýlmasý gerektiði konularýný öðrencilere görsel desteklerle anlatmaya çalýþýyoruz" dedi.

 Sarýkamýþ'ta yapýlan bozayý araþtýrma ve koruma projesinin Ýtalyada' ki bozayýlarla yapýlan çalýþma ile karþýlaþtýrdýklarýný bu manada elde edilen bilgileri öðrencilere aktarmak istediklerini ifade eden Çoban,þunlarý kaydetti:

"Kuzey Doða Derneði olarak Sarýkamýþ Kaymakamlýðý ve Sarýkamýþ Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünün desteklerini alarak öðrencilerimize doða sevgisi ve yaban hayvanlarýnýn eko sistemde ne iþe yaradýklarýný anlatýyoruz.Ýlçede 11 okulda sunum yapmaya baþladýk.Bu sunumlarýn ana içeriðinde Sarýkamýþ yaban hayatý hakkýnda bilgilendirme,Sarýkamýþ milli parký alanýnýn ne zaman ve ne için yapýldýðýný bozayýlarýn eko sistemde ne görev aldýðýný ve boz ayýlarla karþýlaþýldýðýnda ne yapýlmasý gerektiðini anlatýyoruz.Ayrýca bozayýlarýn bir turizm potansiyeli olup olmadýðý konularýnda öðrencilere sorular sorduk.Doðru cevap veren öðrencilere tiþört,poster,defter gibi hediyeler verdik.Bu þekilde Bozayýlarýn zararlý olmadýðýný bizlerin bozayý gördüðü için þanslý olduðumuzu anlattýk."

Öðrencilerde seminerden oldukça memnun olduklarýný dile getirerek,Sarýkamýþ'ta yaþayan bozayýlar ve yaban hayatý konusunda geniþ kapsamlý bilgi edindiklerini belirttiler.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 1645 Defa Okundu

YORUMLAR

Çevre Kategorisine Ait Diğer Haberler

Tarihî Akçakale Adasý Çöp Adasý Oldu! Kars Çayý pis kokular yayýyor Kars’ý Çiçekler Ýle Bezetiyorlar 5 Haziran Dünya Çevre Günü Altý Ülkeden Doðasever, Sarýkamýþ’ta Dünya Çevre Gününü Kutladý Okullar Aðaçlandýrýlýyor Iðdýr Aras Nehri Kuþ Cenneti’nde Dünya Biyoçeþitlilik Günü Kutlandý Çelik Baþarý Koleji Hatýra Ormaný Oluþturdu Çýldýr Gölü Kütük Ev’de son durum 15 Temmuz Þehitleri anýsýna hatýra ormaný oluþturuldu Kars’ta aðaçlar budanýyor! Bozayýlarýn korumasý için Ýtalya-Türkiye arasý iþbirliði

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır