KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
15 Temmuz Þehitleri anýsýna hatýra ormaný oluþturuldu
Anasayfaya Dn Tm Çevre Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
15 Temmuz Þehitleri anýsýna hatýra ormaný oluþturuldu
2017-05-07 - 01:12
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 15 Temmuz Þehitleri anýsýna hatýra ormaný oluþturuldu

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: 

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/   

Kars’ýn Arpaçay Ýlçesi’ne baðlý Çanaksu Köyü’nde; Fetullahçý Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe giriþimi sýrasýnda þehit düþenlerin anýsýna oluþturulan hatýra ormanýna fidan dikildi. Valii Rahmi Doðan, eþi Gülden Gülizar Doðan, öðrenciler, bazý daire amirleri ve vatandaþlar el birliði ile fidanlarý dikip suladý.

Bu anlamlý çalýþmanýn kendilerini çok duygulandýrdýðýný ifade eden Vali Rahmi Doðan, böylelikle ilde fidan dikme kampanyasýný da baþlatmýþ olduklarýný belirtti. Kars’ta bu yýl içerisinde 1 milyon fidaný toprakla buluþturmayý amaçladýklarýný ifade eden Vali Doðan, “15 Temmuz Demokrasi Þehitleri Hatýra Ormanýna da 10 bin fidan dikimi gerçekleþtireceðiz. Bölge oldukça güzel, Çýldýr Gölü’ne ayrý bir önem veriyoruz gölü turizme kazandýrma anlamýnda bir takým yatýrýmlar yapýyoruz ilerisi için de bu bölgenin aðaçlandýrýlmýþ olmasý Kars için bölgemiz için önemli bir doða güzelliði saðlayacaktýr. 15 Temmuz þehitleri anýsýna hatýra ormaný oluþturduk. 15 Temmuz bizim hiç bir zaman unutmadýðýmýz unutmayacaðýmýz bir gün. Þehitlerimizi rahmetle, minnetle anýyoruz Allah onlara gani gani rahmet etsin. Onlar o gün gözlerini kýrpmadan tanklarýn önüne çýktýlar, bu devletin, topraklarýn düþmandan kurtardýlar biz o yüzden millet olarak onlara þükranlarýmýzý ifade ediyoruz.” dedi.

15 Temmuz gazilerine de acil þifalar dileyen Vali Doðan, “2 bin 500’e yakýn gazimiz var onlara da Allah’tan þifa diliyoruz. Onlar her zaman gönlümüzde bu millet asla onlarý unutmayacaklar, minnetle yad edeceðiz. Tabi buradaki ormanýn isimi de ‘15 Temmuz Þehitler Ormaný’ koyduk biliyorsunuz Kars’ta 15 Temmuz Ankara ve Ýstanbul’dakinden sonra en þiddetli darbenin yaþandýðý illerden bir tanesi onlarý da bu vesileyle unutturmamak adýna burada onlarý fidanla buluþturuyoruz. Allah onlara da gani gani rahmet etsin.” þeklinde konuþtu.

Törene Vali Rahmi Doðan ve eþi Gülden Gülizar Doðan’ýn yaný sýra; Ýl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Orman ve Su Ýþleri Kars Þube Müdürü Murat Doðanay, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Hüseyin Düzgün, Ýl Milli Eðitim Müdürü Gökhan Altun, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doðanay, Orman Ýþletmeleri Ýl Müdürlüðü Aðaçlandýrma Þefi Savaþ Ergin, Ulu Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Türkiye Yardým Severler Derneði Kars Þube Baþkaný Yasin Aþkýn Yýldýrým, öðrenciler ve vatandaþlar katýldý.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI - BURCU BOZKURT - SEDA ERKMEN - MERVE ÇELÝK

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 1413 Defa Okundu

YORUMLAR

Çevre Kategorisine Ait Diğer Haberler

Tarihî Akçakale Adasý Çöp Adasý Oldu! Kars Çayý pis kokular yayýyor Kars’ý Çiçekler Ýle Bezetiyorlar 5 Haziran Dünya Çevre Günü Altý Ülkeden Doðasever, Sarýkamýþ’ta Dünya Çevre Gününü Kutladý Okullar Aðaçlandýrýlýyor Iðdýr Aras Nehri Kuþ Cenneti’nde Dünya Biyoçeþitlilik Günü Kutlandý Çelik Baþarý Koleji Hatýra Ormaný Oluþturdu Çýldýr Gölü Kütük Ev’de son durum 15 Temmuz Þehitleri anýsýna hatýra ormaný oluþturuldu Kars’ta aðaçlar budanýyor! Bozayýlarýn korumasý için Ýtalya-Türkiye arasý iþbirliði

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır