KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DüNYA

Düðün dernek full izle kahkaha tufan...
Düðün dernek full izle kahkaha tufanýna boðuyor, Düðün dernek full izle tek p...
Muhteþem Yüzyýl son Bölüm izle full...
Muhteþem Yüzyýl son Bölüm izle full 26 Mart Çarþamba akþamý, Muhteþem Yüzy...
Irak’ta Yükseköðrenim görüþmeler...
Irak’ta Yükseköðrenim görüþmeleri - YÖK Üyesi ve Ýstanbul Üniversitesi Re...
Irak-Türkiye iliþkilerine deðindi - ...
Irak-Türkiye iliþkilerine deðindi - YÖK Üyesi ve Ýstanbul Üniversitesi Rektör...
Taliban’dan Amerikalý askerlere Noel ...
Taliban Amerikan askerlerine baskýn yaptý. Taliban, Noel kutlamasý yapan Amerikan ...
Saddamý’ýn gelini Ýstanbul’da öl...
Sevim Torun Ýstanbul’da öldü Irak'ýn idam edilen lideri Saddam Hüseyin'in geli...
Hollanda Beþiktaþlýlar Gecesi coþkul...
Hollanda Beþiktaþlýlar Gecesi coþkulu geçti - Hollanda’da bu yýl ikincisi dü...
ZZTK Kuzey Irak-Erbil’deki fuara, zeyt...
ZZTK Kuzey Irak-Erbil’deki fuara, zeytin ve zeytinyaðý ürünlerimizin ýrak paza...
Turgut Torunogullarý’nýn Avrupa’da...
Turgut Torunogullarý’nýn Avrupa’daki gücü artýyor - Kýsa adý HOTIAD olan H...
Baþarýlý temsilciler ödüllendirildi...
Baþarýlý temsilciler ödüllendirildi - Merkezi Hollanda’da bulunan ve Hollanda...
Kirli çamaþýrlar ortalýða döküld...
Kirli çamaþýrlar ortalýða döküldü - Fransýz Le Monde gazetesi, dünyada büy...
“Wikileaks terör örgütü sayýlmal...
“Wikileaks terör örgütü sayýlmalý” - Tüm dünyada Wikileaks depremi yaþan...
Yabancý plakalý araçlarda Türkiye’...
Yabancý plakalý araçlarda Türkiye’de kalma süresi 6 ay dan 2 yýla yükseltili...
Çin’de saðlýklý insanlar akýl has...
Çin’de saðlýklý insanlar akýl hastanelerine kapatýlýyor - Çin’de saðlýk...
15 yabancýyý öldüren ýrkçý Ruslar...
15 yabancýyý öldüren ýrkçý Ruslar mahkemeye çýkarýldý - 15 yabancýyý Mos...
Genç Türkler Ermenistan'da...
Güçlü Türkiye Partisi Genel Baþkaný Tuna Bekleviç kurduklarý Ermenistan Türk...
Wikileaks, Washington ve Baðdat’ý k...
Wikileaks, Washington ve Baðdat’ý kýzdýrdý - Ýnternet platformu Wikileasks’...
Nahcývan’da Türk Müteahhitin yaptý...
Nahcývan’da Türk Müteahhitin yaptýðý, hastane, belediye ve ticaret merkezi a...
Azerbaycan Bakubuýld 2010 Fuarýna haz...
Azerbaycan Bakubuýld 2010 Fuarýna hazýr - 16. Azerbaycan Uluslararasý Yapý Fuar...
Moskova’da saðcýlar halký camiye ka...
Moskova’da saðcýlar halký camiye karþý kýþkýrtýyor - Ýslam tartýþmalar...
Baþkurt Türkleri, Rusya`ya karþý gö...
Baþkurt Türkleri, Rusya`ya karþý gösteri düzenledi - Rusya Federasyonu içinde ...
Alman Mahkemelerinden Müslümanlara þe...
Alman Mahkemelerinden Müslümanlara þeriat kararlarý - Alman hukukçularý, Almany...
Ýsmi Muhammet olan genç iþten kovuldu...
Ýsmi Muhammet olan genç iþten kovuldu - Modern, çaðdaþ, laik Fransa’da anti d...
Çin’de kadýn kýtlýðý, kaçýrmal...
Çin’de kadýn kýtlýðý, kaçýrmalara yol açýyor - Çin’de kadýn ve erkek ...
Arap Þehirleri ile Yerel Köprü Kuruld...
Arap Þehirleri ile Yerel Köprü Kuruldu - Arap Þehirleri Teþkilatý (ATO) Genel K...
Bakü’de 92. yýl coþkusu...
Bakü’de 92. yýl coþkusu - Kafkas Ýslam Ordusu’nun Azerbaycan’a geliþinin 9...

HABER BALIKLARI

Petraeuas, Kur’an-ý yakacaklarý uyardý Diktatörler kulübü askeri tatbikat düzenliyor Kayýp Kadýn 4 ay sonra evde biriken çöplerin altýndan çýktý Ermeni zorbalar, Ural bölgesinde terör estirdi Fanatik Hýristiyanlar Amerika’da gösteri düzenledi Eþkýya Rus polisleri tutuklandý New York’da toplu mezarlýk: Kimsesiz cesetlerin adasý Çinli köylülerin tarla savaþý Rusya: Asýl mesleði binbaþý, boþ vaktinde terörist Eti sanayi ülkeleri yiyor, suyunu Çin içiyor Rus ordusu þiþirilen silahlarla düþmaný þaþýrtacak Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliði’ne giren eylemci muavin konsolosu rehin almaya çalýþtý Düþünceyle çalýþan tekerlekli sandalye “Paris’te Geceyarýsý” Amerikalý araþtýrmacýlarýn baþarýsý Bu otobüs içine otomobil alýyor Bekaretini sattý Tabutta dirildi Hastasýyla cinsel iliþkiye giren hemþire dünyayý þoke etti Pakistan’da uçak düþtü: 152 ölü Karslý Türkler, Almanya’nýn en modern camisini kuruyor Çin’de inanýlmaz doða olayý 92 tane konteynýr Gazze Þeridi’ne girdi Almanya Wesel’de 3 katlý binanýn cephesine Alman bayraðý astý Wimbledon da rekor maç Wimbledon da rekor maç Wimbledon da rekor maç Ýsraili eleþtiren muhabir iþinden oldu - israil israil haberleri israil Ýsrail Kanal 2 TV: Ölü sayýsý 20 oldu Baþbakan Erdoðan ve Baþbuð yurda dönüyor Ýsrail Askerine Türkiye ye Seyahat Yasaðý Ýsrail de Türkiye yi protesto gösterisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır