KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Amerikalý araþtýrmacýlarýn baþarýsý
Anasayfaya Dn Tm Dünya Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Amerikalý araþtýrmacýlarýn baþarýsý - Amerikalý araþtýrmacýlar farelerde omurilik zedelenmesi ardýndan ihtiyari hareketleri kontrol eden sinirleri önemli ölçüde yeniden canlandýrma konusunda baþarý elde ettiler
2010-08-09 - 19:31
KARS
Facebook'ta Paylas

Amerikalý araþtýrmacýlarýn baþarýsý

Amerikalý araþtýrmacýlar farelerde omurilik zedelenmesi ardýndan ihtiyari hareketleri kontrol eden sinirleri önemli ölçüde yeniden canlandýrma konusunda baþarý elde ettiler.
Nature Neuroscience dergisinde yer alan habere göre, fareler üzerinde yapýlan araþtýrmada, hücre büyümesini saðlayan enzimler verilerek omurilikteki sinirler canlandýrýldý.
Bu teknik, görme yetisinin yeniden kazandýrýlabilmesi için göz sinirlerini onarmada yürütülen çalýþmanýn bir benzeri. Ýngiliz uzmanlar, fareler üzerindeki deneylerden sonra sýrada insanlara uygun bir tedavi yöntemi geliþtirilmenin bulunduðunu belirtiyorlar. Ýnsan vücudu, doðuþta yeni sinir hücreleri yaratabiliyor ama bu yaþla birlikte ortadan kalkýyor. Dolayýsýyla, bir hastalýk ya da kazadan sonra, “axon” adýyla bilinen omurilik hücreleri yeniden canlandýrýlamýyor. Bu son çalýþmada, araþtýrmacýlar genç memelilerde hücrelerin yeniden canlanmasýný teþvik eden sinyal sistemini tekrar devreye sokma yolunu denediler. Bunun için farelerdeki “PTEN” adlý ve normalde yeni sinir hücresi oluþumunu durduran gen, devre dýþý býrakýldý. Harvard Týp Fakültesi ve California Üniversitesi'nde görevli araþtýrma ekibi, farelerin zedelenmiþ omuriliklerinde, önemli düzeyde yeni sinir hücresi oluþumu saptadýlar. Þimdi, bu tekniðin omuriliðin yeniden faal hale getirilebilmesi için kullanýlýp kullanýlamayacaðý inceleniyor.
TEDAVÝ POTANSÝYELÝ
Çalýþmayý yürüten Profesör Oswald Steward “Þimdiye kadar omurilikte böylesine saðlýklý bir sinir yenilenmesi imkansýzdý.” dedi. Prof. Steward, “Omurilik zedelenmeleri ardýndan felç ve hareket kabiliyetinin yitirilmesi durumlarýnda, tedavi imkansýz görülüyordu. Ama elde ettiðimiz bulgular, insanlarda omurilik zedelenmeleri ardýndan da, sinirlerin yeniden canlandýrýlmasý yolunda tedavi potansiyelini ortaya koymakta.” þeklinde konuþtu.
Cambridge Üniversitesi Klinik Nöroloji Bölümü baþkaný Profesör James Fawcett de, bu alanda çok yoðun bir þekilde araþtýrma yapýldýðýný ve sonuçlarýn heyecan verici olduðunu söyledi.
Bununla birlikte Prof. Fawcett, “Bu yöntem genç farelerde sonuç veriyor ama daha yaþlý farelerde ne gibi sonuçlar alýndýðýný, bekleyip görmemiz gerekiyor.” dedi ve farelere uygulanan omurilik sinirlerini canlandýrma yönteminin, henüz insanlarda uygulanmaya hazýr olmadýðýný vurguladý.
(TY-BA-S) MERKEZ (KHA)


 Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 2251 Defa Okundu

YORUMLAR

Dünya Kategorisine Ait Diğer Haberler

Düðün dernek full izle kahkaha tufanýna boðuyor Muhteþem Yüzyýl son Bölüm izle full 26 Mart Çarþamba akþamý Irak’ta Yükseköðrenim görüþmeleri - Ýstanbul Üniversitesi haberleri Irak-Türkiye iliþkilerine deðindi - Ýstanbul Üniversitesi haberleri Taliban’dan Amerikalý askerlere Noel süprizi Saddamý’ýn gelini Ýstanbul’da öldü Hollanda Beþiktaþlýlar Gecesi coþkulu geçti - Beþiktaþ haberleri ZZTK Kuzey Irak-Erbil’deki fuara, zeytin ve zeytinyaðý ürünlerimizin ýrak pazarýndaki yerlerini saðlamlaþtýrmak için katýldý - Irak haberleri Turgut Torunogullarý’nýn Avrupa’daki gücü artýyor - Torunoðullarý haberleri Baþarýlý temsilciler ödüllendirildi - Torunoðullarý haberleri Kirli çamaþýrlar ortalýða döküldü - Wikileaks haberleri “Wikileaks terör örgütü sayýlmalý” - Wikileaks haberleri

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır