KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Eti sanayi ülkeleri yiyor, suyunu Çin içiyor
Anasayfaya Dn Tm Dünya Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Eti sanayi ülkeleri yiyor, suyunu Çin içiyor - Çin’de resmi hesaplara göre kiþi baþýna düþen milli gelirler arttýðý halde, halk eskisi gibi fakirlik içinde yaþýyor
2010-08-24 - 16:59
ALMANYA
Facebook'ta Paylas

Eti sanayi ülkeleri yiyor, suyunu Çin içiyor

Çin’de resmi hesaplara göre kiþi baþýna düþen milli gelirler arttýðý halde, halk eskisi gibi fakirlik içinde yaþýyor.
Son yýllarda resmi hesaplara göre, Çin’de kiþi baþýna düþen milli gelir inanýlmaz derecede arttý. Ancak bu artýþ halka yansýmadý. Bu paralar nerede? Halk bu artýþý neden hissetmiyor?
Uluslararasý hesaplarda Çin’de artan milli gelirler diðer devletleri kýskandýrýyor. Ýþin gerçeði halka bu artýþ yansýmýyor. Parlar Uluslararasý çalýþan büyük firmalarda kalýyor.
Þöyle bir hesap yapalým: Amerika`da satýlan bir Apple Ýpods 299 dolara müþterilere teslim ediliyor. Apple bu ticaretten 80, satýþ yapan dükkan 75 dolar kar ediyor. Geriye 144 dolar üretim masrafý kalýyor. Bu paradan asýl üretici Japon firmasý Toshiba`ya 93,39 dolar gidiyor. Geriye ekran ve diðer cihazlar için 50,61 dolar Amerikalý, Güney Koreli, ve Japon firmalarýna aktarýlýyor.
Ayrýca patent hakký olan firmalarýn da ödenmesi gerekiyor. Bütün bu masraflar çýktýktan sonra Çin`de monta edilen bu üründen, Çinli isçilere küçük kýrýntýlar kalýyor.
Çinliler, Çin’in Japonya’yý dünyanýn ikinci büyük sanayi ülkesi olarak arkada býraktýklarýný duyunca çok gururlandýlar. Kiþi baþýna hesap edilen milli gelirle, isçilerin eline gecen ücret karþýlaþtýrýldýðý da, Çin’in abartýldýðý gibi sanayi ülkesi olmadýðý ortaya çýkýyor.
Çin’de üretilen mallarýn gelirini uluslararasý firmalar götürüyor. Çin’e ise kýrýntýlar kalýyor.
Bu olayý kelimelerle anlatacak olursak, “Baþkalarý eti yiyor, Çin’e ise suyu kalýyor.”
Fakat, 1978 yýlýndan önce Çin, çorbanýn suyunu bile bulamýyordu. Çin, þimdi eti yemek için uðraþýyor. 1,3 milyar nüfuslu ve emperyalist bir düþünceye sahip bir ülkenin bunu baþaracaðý da umutsuz gözüküyor.
200 milyon seyyah isçi kapý kapý dolaþarak iþ arýyor. Bugün gelen son haberlerde, Hubei eyaletinde çalýþan 118 iþçi alacaklarý maaþlarý için çalýþtýklarý fabrikanýn önünde bir eylem düzenlediler. Fabrika sahibi 300 sopalý adam toplayarak hepsini dövdürdü. 30 isçinin kemikleri kýrýldý, hepsi hastaneye kaldýrýldý.
Fabrika þefi Sun Huazhou, olaydan haberdar olmadýðýný belirti ve hastane masrafý olarak 20 000 Yuan (2250 Euro) para yardýmý yapacaðýný açýkladý.
(BA-BA-S) ALMANYA (KHA) - MEMET AYDEMÝRHaberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 3258 Defa Okundu

YORUMLAR

Dünya Kategorisine Ait Diğer Haberler

Düðün dernek full izle kahkaha tufanýna boðuyor Muhteþem Yüzyýl son Bölüm izle full 26 Mart Çarþamba akþamý Irak’ta Yükseköðrenim görüþmeleri - Ýstanbul Üniversitesi haberleri Irak-Türkiye iliþkilerine deðindi - Ýstanbul Üniversitesi haberleri Taliban’dan Amerikalý askerlere Noel süprizi Saddamý’ýn gelini Ýstanbul’da öldü Hollanda Beþiktaþlýlar Gecesi coþkulu geçti - Beþiktaþ haberleri ZZTK Kuzey Irak-Erbil’deki fuara, zeytin ve zeytinyaðý ürünlerimizin ýrak pazarýndaki yerlerini saðlamlaþtýrmak için katýldý - Irak haberleri Turgut Torunogullarý’nýn Avrupa’daki gücü artýyor - Torunoðullarý haberleri Baþarýlý temsilciler ödüllendirildi - Torunoðullarý haberleri Kirli çamaþýrlar ortalýða döküldü - Wikileaks haberleri “Wikileaks terör örgütü sayýlmalý” - Wikileaks haberleri

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır