KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Ermeni zorbalar, Ural bölgesinde terör estirdi
Anasayfaya Dn Tm Dünya Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Ermeni zorbalar, Ural bölgesinde terör estirdi -
2010-08-31 - 22:30
ALMANYA
Facebook'ta Paylas

Ermeni zorbalar, Ural bölgesinde terör estirdi

Rusya Federasyonuna baðlý Baþkurdistan Cumhuriyetinde gerçekleþen bir müzik festivalini basan zorbalar, çok sayýda ziyaretçiyi hastanelik edinceye kadar dövdüler.
 
Ýki gündür bütün namlý Rus haber ajans ve internet gazetelerinin en önemli konusunu bizde derleyip yayýnlýyoruz.
 
Moskova`ya 1000-1500 kilometre uzaklýkta bulunan Baþkurdistan Cumhuriyetinde bir müzik festivali düzenlendi. Ýlk gün yaklaþýk 6000 ziyaretçi gülüp eðlenerek olaysýz daðýldý. Ýkinci gün (29 Aðustos’ da) izleyiciler Mias þehrinde “Hamam Böcekleri” isimli Rock gurubunun parçalarýný dinlerken, yarý çýplak 100 kiþi demir çubuk ve sopalarla kalabalýðýn içine daldýlar.
 
Önlerine gelen çocuk, kadýn, yaþlý demeden ellerindeki aðýr sopalarý rastgele indiren zorbalar, çok sayýda suçsuz insaný yaraladýlar.
 
Olay yerindeki görgü tanýklarý, cevrede koruma için bulunan polislerinde dayak yediklerini anlattýlar. Zorba gurup, hýrsýný alýp daðýldýktan sonra ambulanslar olay yerinde çok sayýda insaný ayakta tedavi etti. 17 kiþi hastaneye kaldýrýldý. 14 yaþýnda bir kýzýn öldüðüne dair iddialar var. Ancak bu haber tam güveniler deðil.
 
Saldýrganlarýn ilk gün dazlaklar olduðu yönünde haberler yayýnlandý, daha sonra bu iddia geri alýndý. Çünkü bu bölgede genellikle Tatar ve Baþkurt Müslüman Türkleri yaþýyor. Dazlaklar buralarda barýnamazlar.
 
Savcýlýk bugün basýna yaptýðý açýklamada kavganýn sebebini þöyle açýkladý. “Festivale gelenler içeceklerini konseri düzenleyenlerden alacaklardý. Ancak ziyaretçilerin çoðunluðu suyunu ve birasýný yanýnda getirdi. Bunun üzerine Ermeniler, izleyicilerden intikam almak için çevredeki tanýdýklarýný toplayarak suçsuz insanlara saldýrttýlar.”
 
Bugün 2 Ermeni Organizatör ve 8 saldýrgan tutuklandý. Soruþturma devam ediyor. Bu bölgede Sovyet döneminden kalma çok sayýda Ermeni yaþýyor.
 
Bundan iki ay öncede Rusya’nýn Karadeniz sahillerinde, Çeçenistanlý bir gurup öðrenciyi 600 kadar Rus ve Ermeni gece yattýklarý koðuþu basarak dövmüþlerdi. O dönem 7 Çeçen öðrenci hastaneye kemik kýrýklarý sebebiyle kaldýrýlmýþtý.
(BA-BA-S) ALMANYA (KHA) - MEMET AYDEMÝRHaberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 2626 Defa Okundu

YORUMLAR

Dünya Kategorisine Ait Diğer Haberler

Düðün dernek full izle kahkaha tufanýna boðuyor Muhteþem Yüzyýl son Bölüm izle full 26 Mart Çarþamba akþamý Irak’ta Yükseköðrenim görüþmeleri - Ýstanbul Üniversitesi haberleri Irak-Türkiye iliþkilerine deðindi - Ýstanbul Üniversitesi haberleri Taliban’dan Amerikalý askerlere Noel süprizi Saddamý’ýn gelini Ýstanbul’da öldü Hollanda Beþiktaþlýlar Gecesi coþkulu geçti - Beþiktaþ haberleri ZZTK Kuzey Irak-Erbil’deki fuara, zeytin ve zeytinyaðý ürünlerimizin ýrak pazarýndaki yerlerini saðlamlaþtýrmak için katýldý - Irak haberleri Turgut Torunogullarý’nýn Avrupa’daki gücü artýyor - Torunoðullarý haberleri Baþarýlý temsilciler ödüllendirildi - Torunoðullarý haberleri Kirli çamaþýrlar ortalýða döküldü - Wikileaks haberleri “Wikileaks terör örgütü sayýlmalý” - Wikileaks haberleri

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır