KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Arap Þehirleri ile Yerel Köprü Kuruldu
Anasayfaya Dn Tm Dünya Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Arap Þehirleri ile Yerel Köprü Kuruldu - Arap Þehirleri Teþkilatý (ATO) Genel Kurulu Kuveyt’te yapýldý. Kuveyt Baþbakaný Þeyh Naser Al-Mohamed Al-Sabah’ýn açýlýþýný yaptýðý ATO kongresine yoðun katýlým oldu.
2010-10-07 - 12:05
KUVEYT
Facebook'ta Paylas

Arap Þehirleri ile Yerel Köprü Kuruldu 

Arap Þehirleri Teþkilatý (ATO) Genel Kurulu Kuveyt’te yapýldý. Kuveyt Baþbakaný Þeyh Naser Al-Mohamed Al-Sabah’ýn açýlýþýný yaptýðý ATO kongresine yoðun katýlým oldu.
 
Arap dünyasý ile yerel düzeyde kurduðu köprülerle dikkat çeken Marmara Belediyeler Birliði (MBB), ATO nezdinde gözlemci kuruluþ olarak resmen kabul edildi. Etkinliðe Beyoðlu Belediye Baþkaný Ahmet Misbah Demircan ve Yeniþehir (Bursa) Belediye Baþkaný Bülent Hamdi Cingil de katýldý.
 
Kuveyt Hükümetinin himayesinde görkemli bir þekilde gerçekleþen ATO Genel Kurulunda, çok sayýda uluslararasý kuruluþun temsilcisi, Arap ülkelerinden bakanlar ve yüzlerce belediye baþkaný hazýr bulundu. Marmara Belediyeler Birliði’nden Uluslararasý Ýliþkiler Direktörü Murat Daoudov’un yaný sýra Beyoðlu Belediye Baþkaný Ahmet Misbah Demircan, Yeniþehir Belediye Baþkaný Bülent Hamdi Cingil, Türk Dünyasý Belediyeler Birliði Birlik Genel Sekreteri Dr. Ertuðrul Gazi Saðlam ve ÝBB Dýþ Ýliþkiler Müdürü Selahattin Ermiþ de katýldý.
 
Kuveyt’teki toplantýlarda; tarihi kentler ve miras yönetimi, çevre yönetimi, bilgi teknolojileri alanlarýnda belediyecilik tecrübeleri paylaþýldý. Oturumlarda söz alan MBB heyeti, Türkiye’deki belediyelerin Arap belediyeleri ile tecrübe paylaþýmýnda bulunmak ve yerel geliþimi desteklemek istediklerini ifade etti. Ayrýca birçok þehir yöneticisi ile birebir temas kurma fýrsatýný bulan Marmara Belediyeler Birliði heyeti, ATO üyeleri ile iþbirliði fýrsatlarý konularýnda fikir alýþ veriþinde bulundu.
 
1982 yýlýnda, Arap Þehirleri Teþkilatý ile Ýþbirliði Anlaþmasýný imzalayan Türkiye’nin ilk kurum olan Marmara Belediyeler Birliði, yine ATO nezdinde gözlemci üye statüsünü elde eden ilk yerel yönetim teþekkülü oldu. Konuyla ilgili açýklama yapan Marmara Belediyeler Birliði ve Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Altepe, “Türkiye’nin hükümet bazýnda Arap ülkeleri ile iliþkilerini hýzlandýrdýðý bugünlerde, Avrupa ülkeleriyle olduðu gibi, Arap dünyasýyla da yerel anlamda yakýn iliþki içerisinde olmayý sürdüreceðiz” diye konuþtu.
(LK-BA-S) KUVEYT (KHA)Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 3001 Defa Okundu

YORUMLAR

Dünya Kategorisine Ait Diğer Haberler

Düðün dernek full izle kahkaha tufanýna boðuyor Muhteþem Yüzyýl son Bölüm izle full 26 Mart Çarþamba akþamý Irak’ta Yükseköðrenim görüþmeleri - Ýstanbul Üniversitesi haberleri Irak-Türkiye iliþkilerine deðindi - Ýstanbul Üniversitesi haberleri Taliban’dan Amerikalý askerlere Noel süprizi Saddamý’ýn gelini Ýstanbul’da öldü Hollanda Beþiktaþlýlar Gecesi coþkulu geçti - Beþiktaþ haberleri ZZTK Kuzey Irak-Erbil’deki fuara, zeytin ve zeytinyaðý ürünlerimizin ýrak pazarýndaki yerlerini saðlamlaþtýrmak için katýldý - Irak haberleri Turgut Torunogullarý’nýn Avrupa’daki gücü artýyor - Torunoðullarý haberleri Baþarýlý temsilciler ödüllendirildi - Torunoðullarý haberleri Kirli çamaþýrlar ortalýða döküldü - Wikileaks haberleri “Wikileaks terör örgütü sayýlmalý” - Wikileaks haberleri

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır