KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Alman Mahkemelerinden Müslümanlara þeriat kararlarý
Anasayfaya Dn Tm Dünya Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Alman Mahkemelerinden Müslümanlara þeriat kararlarý - Alman hukukçularý, Almanya’da uzun yýllardan beri Müslümanlar için þeriat kanunlarýna göre kararlar verildiðini açýkladýlar.
2010-10-10 - 20:22
ALMANYA
Facebook'ta Paylas

Alman Mahkemelerinden Müslümanlara þeriat kararlarý 

Alman hukukçularý, Almanya’da uzun yýllardan beri Müslümanlar için þeriat kanunlarýna göre kararlar verildiðini açýkladýlar.
 
“Biz Ýslam kanunlarýný yýllardan beri uyguluyoruz.” Bu sözleri Köln üniversitesinden Prof. Dr. Hilmar Krüger, ünlü “Der spiegel” dergisine açýkladý.
 
Devlet kanunlarýnýn Müslümanlar arasýnda adaletli çözemediði aile ve miras davalarýnýn Ýslam kanunlarýna göre kara baðlandýðýný açýklayan Bay Krüger, bu konuda bazý örneklerde verdi.
 
Örneðin: Almanya’da yaþayan Ürdünlü aileler, Ürdün kanunlarýna göre evlenip boþanýyorlar. Müslüman ülkelerde ikinci eþ olarak evlenen kadýnlar, Alman kanunlarý çerçevesinde resmi evli olmadýklarý halde çocuklarýna nafaka ve miras konularýnda haklarýný alabiliyorlar.
 
Spigel dergisi verdiði haberde Hakimler, Müslümanlarýn aile ve miras davalarýnda devamlý þeriat kanunlarýný uyguladýklarýný belirtti. Baþka bir örnek þöyle açýklandý: Kocasý bir yýl önce ölen Faslý bir kadýn mahkemeye baþvurarak, eþinin emekli maaþýnýn sonradan imam nikahý ile evlendiði kadýnla paylaþtýrýlmamasýný talep etti. Mahkeme kadýnýn itirazý reddederek þeriat kanunlarý gereði maaþýn paylaþtýrýlmasýnýn doðru olduðu kararýný verdi.
 
Eerlangli hukukçu ve Ýslam uzmaný Mathias Rohe, dergiye verdiði demeçte, Alman mahkemelerinin esnekliðini globeleþen dünyaya uygun olduðunu söyledi.
(MA-BA-S) ALMANYA (KHA) - MEMET AYDEMÝR


 Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 2714 Defa Okundu

YORUMLAR

Dünya Kategorisine Ait Diğer Haberler

Düðün dernek full izle kahkaha tufanýna boðuyor Muhteþem Yüzyýl son Bölüm izle full 26 Mart Çarþamba akþamý Irak’ta Yükseköðrenim görüþmeleri - Ýstanbul Üniversitesi haberleri Irak-Türkiye iliþkilerine deðindi - Ýstanbul Üniversitesi haberleri Taliban’dan Amerikalý askerlere Noel süprizi Saddamý’ýn gelini Ýstanbul’da öldü Hollanda Beþiktaþlýlar Gecesi coþkulu geçti - Beþiktaþ haberleri ZZTK Kuzey Irak-Erbil’deki fuara, zeytin ve zeytinyaðý ürünlerimizin ýrak pazarýndaki yerlerini saðlamlaþtýrmak için katýldý - Irak haberleri Turgut Torunogullarý’nýn Avrupa’daki gücü artýyor - Torunoðullarý haberleri Baþarýlý temsilciler ödüllendirildi - Torunoðullarý haberleri Kirli çamaþýrlar ortalýða döküldü - Wikileaks haberleri “Wikileaks terör örgütü sayýlmalý” - Wikileaks haberleri

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır