KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
15 yabancýyý öldüren ýrkçý Ruslar mahkemeye çýkarýldý
Anasayfaya Dn Tm Dünya Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
15 yabancýyý öldüren ýrkçý Ruslar mahkemeye çýkarýldý - 15 yabancýyý Moskova’da ýrkçýlýk hýrsýyla öldüren bir Rus üniversite öðrencisi ve ona yardým eden katil arkadaþý çýkartýldýklarý mahkemede aðýr cezalara mahkum edildiler.
2010-10-29 - 22:17
ALMANYA
Facebook'ta Paylas

15 yabancýyý öldüren ýrkçý Ruslar mahkemeye çýkarýldý 

15 yabancýyý Moskova’da ýrkçýlýk hýrsýyla öldüren bir Rus üniversite öðrencisi ve ona yardým eden katil arkadaþý çýkartýldýklarý mahkemede aðýr cezalara mahkum edildiler.
 
Vassili Krivez isimli üniversite öðrencisi, mahkeme heyeti tarafýndan Moskova’da 15 yabancýyý kin ve nefretten dolayý öldürdüðü için ömür boyu hapis cezasýna, ona yardým eden ve 5 suçsuz insanýn canýna kýyan silah arkadaþýna 23 yýl aðýr hapis cezasý verildi. Ýkinci sanýðýn bu kadar az cezayla kurtulmasý onun polisle iþbirliði yapýp bildiklerini açýklamasýndan kaynaklandý.
 
Halka kapalý verilen mahkeme kararýnda, iki katilin baþka ýrkçýlarla bir gurup oluþturarak Moskova’da yabancý avýna çýktýklarý kanýtlandý. Ekim 2007 tarihinden Mayýs 2008 yýlýna kadar bu gurup saçlarý sarý olmayan, bir Slav’a benzemeyenlere saldýrarak öldürdüler. Bazen silah, býçak, demir çubuklar kullanýldý. Katlettikleri 15 kurban Tacikistanlý, Özbekistanlý, Azerbaycanlý ve Türk vatandaþýydýlar. Öldürülenlerin içinde saçý siyah olmayan Rus vatandaþlarý da bulunuyor. Bunlar Kafkasyalý ve Ural bölgesinde yaþayan Türk halklarý olabilirler. Mahkeme bu konuda detaylý açýklama yapmadý. Ancak öldürülenlerin arasýnda Türklerin olduðunu almanca Rusya haberleri yayýnlayan “aktuell.ru” ve “Rianovosti” gazeteleri yayýnladýlar.
 
Ömür boyu hapis cezasýna çarptýrýlan Krivez isimli katil, kurbanlarýn ailelerine 13,5 milyon ruble (320 bin euro) para cezasý ödemeye mahkum edildi. Bu parayý nerden bulacak o da baþka bir soru iþaretidir.
 
Kendilerine Slav olmayanlarý öldürmeyi görev edinen diðer 13 sanýk hakkýnda baþka bir mahkemede dava devam ediyor. Ýki katilin davasýnýn görüldüðü mahkemede sýký güvenlik önlemlerinin alýndýðý bildirdi. Aþýrý saðcý ve radikal gurup, internet sitelerinde davayý gören savcý ve hakimleri ölümle tehdit etmiþlerdi.
 
Mahkeme binasýnýn önünde konuþlanan OMON polis birlikleri çevreyi sýký takibe aldýlar. Geçtiðimiz yýl Rusya’da 100 civarýnda insan ýrkçýlar tarafýndan sokak ortasýnda öldürüldü. Bunlarýn bir kýsmý eski Sovyet vatandaþýydý. Tek suçlarý saçlarýnýn siyah olmasýdýr.
(MA-BA-S) – ALMANYA (KHA) - MEMET AYDEMÝRHaberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 2451 Defa Okundu

YORUMLAR

Dünya Kategorisine Ait Diğer Haberler

Düðün dernek full izle kahkaha tufanýna boðuyor Muhteþem Yüzyýl son Bölüm izle full 26 Mart Çarþamba akþamý Irak’ta Yükseköðrenim görüþmeleri - Ýstanbul Üniversitesi haberleri Irak-Türkiye iliþkilerine deðindi - Ýstanbul Üniversitesi haberleri Taliban’dan Amerikalý askerlere Noel süprizi Saddamý’ýn gelini Ýstanbul’da öldü Hollanda Beþiktaþlýlar Gecesi coþkulu geçti - Beþiktaþ haberleri ZZTK Kuzey Irak-Erbil’deki fuara, zeytin ve zeytinyaðý ürünlerimizin ýrak pazarýndaki yerlerini saðlamlaþtýrmak için katýldý - Irak haberleri Turgut Torunogullarý’nýn Avrupa’daki gücü artýyor - Torunoðullarý haberleri Baþarýlý temsilciler ödüllendirildi - Torunoðullarý haberleri Kirli çamaþýrlar ortalýða döküldü - Wikileaks haberleri “Wikileaks terör örgütü sayýlmalý” - Wikileaks haberleri

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır