KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Baþarýlý temsilciler ödüllendirildi - Torunoðullarý haberleri
Anasayfaya Dn Tm Dünya Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Baþarýlý temsilciler ödüllendirildi - Merkezi Hollanda’da bulunan ve Hollanda’nýn yaný sýra Almanya, Belçika, Ýngiltere, Avusturya, Norvec ve Fransa’da faaliyetlerde bulunan Edeelstaaal Firmasý, Danimarka’daki baþarýlý temsilcilerine plaket ve teþekkür be
2010-12-08 - 13:24
HOLLANDA
Facebook'ta Paylas

Baþarýlý temsilciler ödüllendirildi 

Merkezi Hollanda’da bulunan ve Hollanda’nýn yaný sýra Almanya, Belçika, Ýngiltere, Avusturya, Norvec ve Fransa’da faaliyetlerde bulunan Edeelstaaal Firmasý, Danimarka’daki baþarýlý temsilcilerine plaket ve teþekkür belgesi verdi.
 
Avrupa’da 30 yýldýr mutfak malzemeleri üreten ve satýþýný yapan Edelstaal Þirketi global krize ragmen, 2010 yýlýnda satýþlarýný arttýrmayý baþardý. Bu baþarýda büyük pay sahibi olan temsilciler için Kopenhag’daki Vanlose Resturantýnda bir tören düzenlendi.
 
Toplantýda konuþan ve bu yýl yapacaklarý çalýþmalar ile ilgili bilgiler anlatan Edelstal Group Yöneticileri Ertan Torunogullarý ve Hasan Seçilmiþ, “Bilindiði gibi þirketimiz Simtronic ve SWS olarak ömür boyu garantili tencere üretimi yapmaktadýr. Ýtalya’da ve Belçika’da ürettiðimiz ve Avrupa’da tencerenin rolexsi olarak tanýnan Simtronic ve SWS ürünlerine olan ilgi her geçen gün artýyor. Ürünlerimizi kullanan müþterilerimizin memnuniyeti bizlere daha fazla sorumluluk yüklemektedir. Avrupa’nýn bir çok ülkesinde 700’den fazla müþteri temsilcimiz ürünlerimizi tanýtmakta ve satýþýný yapmaktadýr. Avrupa’daki krize raðmen sizlerin özverili ve baþarýlý çalýþmalarýnýzla firma olarak satýþlarýmýzý geçtiðimiz yýlýn üzerine çýkardýk. Gelecek yýl içersinde temsilci sayýmýzý 1000 kiþiye çýkarmayý planlýyoruz. Bunun için planlý ve programlý bir þekilde büyümeyi sürdürmek istiyoruz. Disiplini ve baþarýyý esas alan þirketimiz, konusunda uzman olan siz deðerli arkadaþlarýmýzla çalýþmalarýna devam edecektir. Önümüzdeki aylarda daha evvel girmediðimiz diðer Avrupa ülkelerine de þirket olarak çýkartma yapacaðýz. Siz deðerli çalýþma arkadaþlarýmýza bu baþarýlarýnýzdan dolayý teþekkür ediyoruz.” dediler.
 
Daha sonra þu ifadeler kullanýldý:
“Bizlerle çalýþan ve 2010 ve 2011 yýllarýnda da belli bir ciroyu yakalayan diðer elamanlarýmýza da deðiþik ödüller vereceðiz. 2010 yýlýnda baþarýlý olan siz deðerli elamanlarýmýzý bir defa daha kutluyoruz. Önümüzdeki yýl içinde firma olarak baþarýlý arkadaþlarýmýza ekstra ödüller verilecektir. Baþarýlý arkadaþlarýmýz önümüzdeki aylarda Türkiye seyahatine gönderilecektir. Bilindiði gibi 2011 yýlý þirketimizin kuruluþunun 30. yýlýdýr. Sizlerinde bildiði gibi çeyrek asrý aþan bir süredir baþta Hollanda olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde ürünlerimizi pazarlýyoruz. Pazardaki payýmýz her geçen gün artmaktadýr. 30. yýlda hedeflediðimiz yere geldik. Bu baþarýmýzý gelecek yýl en güzel bir biçimde ve görkemli bir þekilde kutlayacaðýz”
 
Törende hazýr bulunan temsilciler Zeynep Erdem, Nihal Özbek Karacan, Züleyha Yýldýz, Sevim Toprak, Ayþen Kurudag, Hatice Toplu, Vahit Toprak, Süleyman Kurudag, Mustafa Toplu, Mestan Yýldýrým, Sevnur Ateþ, Mahir Özbek, Gülümser Kýrýk baþarýlý bir çalýþma yýlý geçirdiklerini, yakaladýklarý bu baþarýda ekip ruhunun çok önemli olduðunu ve sattýklarý ürüne olan güvenin de bu baþarýda rol oynadýðýný söylediler. Temsilciler 2011 senesinde de hedeflerinin daha da baþarýlý olmak istediklerini belirttiler.Temsilcilere daha sonra kendi aralarýnda sohbet ederek eðlendiler.
(BA-BA-S) HOLLANDA (KHA)Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 6033 Defa Okundu

YORUMLAR

Dünya Kategorisine Ait Diğer Haberler

Düðün dernek full izle kahkaha tufanýna boðuyor Muhteþem Yüzyýl son Bölüm izle full 26 Mart Çarþamba akþamý Irak’ta Yükseköðrenim görüþmeleri - Ýstanbul Üniversitesi haberleri Irak-Türkiye iliþkilerine deðindi - Ýstanbul Üniversitesi haberleri Taliban’dan Amerikalý askerlere Noel süprizi Saddamý’ýn gelini Ýstanbul’da öldü Hollanda Beþiktaþlýlar Gecesi coþkulu geçti - Beþiktaþ haberleri ZZTK Kuzey Irak-Erbil’deki fuara, zeytin ve zeytinyaðý ürünlerimizin ýrak pazarýndaki yerlerini saðlamlaþtýrmak için katýldý - Irak haberleri Turgut Torunogullarý’nýn Avrupa’daki gücü artýyor - Torunoðullarý haberleri Baþarýlý temsilciler ödüllendirildi - Torunoðullarý haberleri Kirli çamaþýrlar ortalýða döküldü - Wikileaks haberleri “Wikileaks terör örgütü sayýlmalý” - Wikileaks haberleri

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır