KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Ýsrail Kanal 2 TV: Ölü sayýsý 20 oldu
Anasayfaya Dn Tm Dünya Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Ýsrail donanmasýnýn Gazze ye yardým taþýyan filoya saldýrýsýnýn ardýndan Ýsrail televizyonlarý ölü sayýsýný 16 olarak açýklamýþtý. Ýsrail in Kanal 2 televizyonu ise ölü sayýsýný 20 olarak duyuruyor.
2010-06-06 - 23:42
ÝSRAÝL
Facebook'ta Paylas

Ýsrail Sanayi ve Ticaret Bakaný Binyamin Ben Eliezer, Ýsrail donanmasýnýn Gazze'ye yardým taþýyan filoya saldýrýsýnýn ardýndan, meydana gelen ölümlere üzüldüðünü söyledi.

Ben Eliezer, Ordu radyosuna yaptýðý açýklamada, "Görüntüler kesinlikle hiç hoþ deðil. Ben ancak ölümlere üzüldüðümü söyleyebilirim" dedi.

Ben Eliezer, dün gece yarýsý sonrasý Ýsrail donanmasý askerlerinin saldýrýsýndan sonra açýklama yapan Ýsrailli ilk üst düzey yetkili oldu.

Bu arada Ýsrail'in Kanal 2 televizyonu, yine yabancý kanallara dayanarak, ölü sayýsýnýn 20'ye yükseldiðinin söylendiðini duyurdu.

Ancak Ýsrail'de Operasyonla ilgili haberlerde sansür uygulanmasý nedeniyle, sadece sýnýrlý bilgi akýþý bulunuyor ve muhtemel zayiatla ilgili haberler sadece dýþ basýna dayandýrýlýyor.

Ýsrail'den ölü veya yaralý sayýsýna iliþkin de herhangi doðrulama veya yalanlama da gelmedi.

Bu arada Ýsrail ordusundan "Mavi Marmara" gemisine yapýlan uyarý basýna verildi. Buna göre Ýsrail donanmasýndan Mavi Marmara'ya, Operasyon öncesi "Þu anda çatýþma bölgesine yaklaþýyorsunuz. Rotanýzý deðiþtirip Aþdod limanýna doðru ilerleyin. Orada yardýmlar boþaltýlýp Gazze'ye gönderilecek; sizler de ülkelerinize dönersiniz. Yardýmlarýn Gazze'ye iletildiðini de göreceksiniz" denildiði belirtildi.

Öte yandan Ýsrail Kanal 2 televizyonu, gemilerden sadece Mavi Marmara'da olaylar meydana geldiðini, diðer 5 gemidekilerin direnmeden Ýsrail askerlerine teslim olduðunu da aktardý. Ayný televizyon, Marmara gemisindekilerin Ýsrail komandolarýný taþlar, uzun býçaklar ve sopalarla beklediðini, hatta birkaç el silah sesi duyulduðunu da öne sürdü.

Bu arada gemide üyesi, Knesset milletvekili Hanen Zubi bulunan Balad partisinin Baþkaný Muhammed Bereke, "Ýsrail Baþbakaný ve Savunma Bakanýný 'sivil bir filoya karþý kazandýðý parlak zaferi' nedeniyle kutladýðýný" söyledi.

Bereke, yaptýðý açýklamada, "filoya katýlanlardan bazýlarýnýn ölümüne yol açmasý nedeniyle, Ýsrail'in korsan hükümetinin, ülkeyi uluslararasý ve insani hukukun gerisine düþürdüðünü" ifade etti. Bereke, "Bibi (Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu) ve (Ýsrail Savunma Bakaný Ehud) Barak gibi tiranlar, kendilerine ancak tarihin çöplüðü içinde yer bulacaklardýr" diye konuþtu.
 

  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 2209 Defa Okundu

YORUMLAR

Dünya Kategorisine Ait Diğer Haberler

Düðün dernek full izle kahkaha tufanýna boðuyor Muhteþem Yüzyýl son Bölüm izle full 26 Mart Çarþamba akþamý Irak’ta Yükseköðrenim görüþmeleri - Ýstanbul Üniversitesi haberleri Irak-Türkiye iliþkilerine deðindi - Ýstanbul Üniversitesi haberleri Taliban’dan Amerikalý askerlere Noel süprizi Saddamý’ýn gelini Ýstanbul’da öldü Hollanda Beþiktaþlýlar Gecesi coþkulu geçti - Beþiktaþ haberleri ZZTK Kuzey Irak-Erbil’deki fuara, zeytin ve zeytinyaðý ürünlerimizin ýrak pazarýndaki yerlerini saðlamlaþtýrmak için katýldý - Irak haberleri Turgut Torunogullarý’nýn Avrupa’daki gücü artýyor - Torunoðullarý haberleri Baþarýlý temsilciler ödüllendirildi - Torunoðullarý haberleri Kirli çamaþýrlar ortalýða döküldü - Wikileaks haberleri “Wikileaks terör örgütü sayýlmalý” - Wikileaks haberleri

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır