KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
30 Ekim’den bir muhteþem gösteri daha
Anasayfaya Dn Tm Eðitim Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kars Digor yolu üzerindeki 30 Ekim TOKÝ Ýlköðretim Okulu, 1A ve 1B sýnýflarýnýn parmak ýsýrtan gösterisinin ardýndan 1C sýnýfý da “Okuma Bayramý” etkinliklerinde muhteþem bir gösteri ortaya koydu. Katýlýmcýlarýn susmayan alkýþlarý eþliðinde süren programd
2012-05-10 - 10:19
KARS
Facebook'ta Paylas
30 Ekim’den bir muhteþem gösteri daha
 
Kars Digor yolu üzerindeki 30 Ekim TOKÝ Ýlköðretim Okulu, 1A ve 1B sýnýflarýnýn parmak ýsýrtan gösterisinin ardýndan 1C sýnýfý da “Okuma Bayramý” etkinliklerinde muhteþem bir gösteri ortaya koydu. Katýlýmcýlarýn susmayan alkýþlarý eþliðinde süren programda öðrencilerin sahne performanslarý, doðallýklarý ve þirinlikleri ön plana çýktý.
 
1/C sýnýf öðretmeni Songül Çinitaþ’ýn uzun uðraþlar sonucu hazýrladýðý “Okuma Bayramý” etkinliði Halk Eðitim Müdürlüðü Çok Amaçlý Salonu’nda yapýldý. Etkinliðe Milli Eðitim Müdürü Yýldýrým Alkýþ, Þube müdürleri, Emniyet Müdürlüðü Çevik Kuvvet Þube Müdürü Mesut Doðan, 30 Ekim TOKÝ Okul Müdürü Mustafa Çiftçi, müdür yardýmcýsý Topçu Mavzer, GAMP Ýlköðretim Okulu Müdürü Ufuk Aydýn, Kasým Kurþunoðlu Ýlköðretim Okulu Müdürü Bilal Anlý, Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim Okulu Müdürü Þentürk Samgar, Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu Müdürü Erkan Atabey, Þaik YÝBO Ýlköðretim Okulu Müdürü Ýrfan Bey, Ölçülü Köyü Ýlköðretim Okulu’ndan Bayram Çapkurt, Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim Okulu Müdür yardýmcýsý Serkan Demirel, 30 Ekim Anaokulu Müdürü Gülden Demirel, 30 Ekim Mahallesi Muhtarý Haydar Çakýrca, Akademisyen Çetin Koçyiðit, Öðretmen Yavuz Özýþýk, öðrenci velileri ve öðretmenler katýldý.
 
Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýndan sonra Müdür Yardýmcýsý Topçu Mavzer bir konuþma yaparak, “Okulumuz 1/C minik yavrularýmýzýn hazýrlamýþ olduklarý ‘Okuma Bayramý’ etkinliðimize deðerli vakitlerinizi ayýrýp katýldýðýnýz için 1/C sýnýf öðretmeni Songül Çinitaþ onun güzide öðrencileri ve þahsým adýna hepinize sonsuz þükranlarýmý sunuyorum. Ýlk geldikleri gün þaþkýnlardý. Artýk anneleri yoktu yanlarýnda. Acýktýklarýný, susadýklarýný söyleyemeyeceklerdi onlara. Ama fazla sürmedi bu þaþkýnlýk. Çünkü yeni bir anneleri vardý yanlarýnda. Evet öyle bir anne ki, ýþýk gösteren yollarýna týpký bir arýnýn bal yaparken gizeminin çözülmediði gibi. Nasýl yapmýþtý, sihirli bir deðnekle mi, yoksa nano teknoloji dedikleri bir karmaþayla mý? Nasýl oldu da þaþkýn minikler kýsa bir zamanda büyüdüler. Okudular, yadýlar, mantýk yürüttüler, gösteriler hazýrladýlar ve þimdi de bize sunacaklar. Þu an ailelerinin içleri kýpýr kýpýr. Çünkü, o minik yavrularý burada devleþecekler. Rollerini profesyonel bir sanatçý gibi yerine getirecekler.” dedi.
 
30 Ekim TOKÝ 1/C sýnýf öðretmeni Songül Çinitaþ da, etkinliðin hazýrlanma ve sahnelenmesinde emeði geçen Müzik Öðretmeni Haþim Vapur, Ses, ýþýk teknik masada görevli Beden Eðitimi Öðretmeni Fahrettin Turan, PDR öðretmeni Zeynep Sabahat, Hilmi Nuhoðlu, perde arkasý Necife Çinitaþ, Fatma Çinitaþ, Hakan Karadeniz, Halk Eðitim Müdür Yardýmcýsý Erkan Türk’e teþekkür etti. Çinitaþ ayrýca, öðrencilerin etkinliðe hazýrlanýrken çok heyecanlý olduklarýný ve aileleri ile öðretmenleri karþýsýnda ilk kez sahne alacaklarý için sabýrsýzlandýklarýný söyledi.
 
Konuþmalardan sonra okulun ve 1/C sýnýfýnýn tanýtým CD’si ve öðrencilerin ilerideki meslek planlarýnýn yer aldýðý video kayýtlarý perdeye yansýtýldý. Ardýndan da ‘Öðretmen’ slaytý eþliðinde Mahsun adlý öðrencinin þiiri, Eray’ýn okuma bayramý þarkýsý, Öðrenci slaytý, ‘Ben artýk okuyorum yýldýzýmý asýyorum’ kýsa þiirleri, Bale ve Gitar gösterisi, Efe’nin þiiri, Veli toplantýsý, ‘Ben Büyüyünce’ slaytý, Asker gösterisi, Gülizar’ýn þiiri, ‘Kim daha güçlü’ tiyatro oyunu, Atam rondu, Sýra gecesi, Anneler günü slaytý, ‘Anne’ tarifi gösterileri yer aldý.
 
Program okuma belgelerinin verilmesiyle son buldu.
(BA-BA-S) KARS (KHA)


 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 8017 Defa Okundu

YORUMLAR

Eðitim Kategorisine Ait Diğer Haberler

Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik KAKÜV’de Eðitim Öðretim Heyecaný baþladý Kaðýzman Fen Lisesi Hazýr Yeni Öðrencilerini Bekliyor Kafkas Üniversitesi’nden Öðretmen Eðitimi için DörtKare projeleri LYS’ye girecekleri DÝKKAT! Özel Çelik Baþarý’da mezuniyet heyecaný KAKÜV’de mezuniyet heyecaný Digor’da Tek Odalý Evden Türkiye Ýkinciliðine Açýlan Pencere Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Digor’un TEOG Þampiyonu Ziya Gökalp Ortaokulu Dönem Sonunu Sosyal Etkinliklerle Tamamlýyor Öðretmen ve Öðrencilerden Muallim Klibi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır