KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Üniversiteye hazýrlananlar dikkatli okuyun
Anasayfaya Dn Tm Eðitim Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Üniversiteye, hazýrlananlar, dikkatli, okuyun, rahmi, doðan
2017-02-15 - 15:41
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Üniversiteye hazýrlananlar dikkatli okuyun

KAFKAS HABER AJANSI

Twetter sayfasýmýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfasýmýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

YAÞAM VE SINAVA HAZIRLANIYORUM SEMÝNERÝ DÜZENLENDÝ

Kars Valiliði Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan organizesiyle Yaþam ve Sýnava Hazýrlanýyorum semineri düzenlendi. Vali Rahmi Doðan seminer öncesi yaptýðý konuþmada öðrencilere bir dizi nasihatlerde bulundu. Baþarýlý olmanýn azimli ve kararlý çalýþmaktan geçtiðini anlatan Vali Doðan, öðrencilere her zaman destek verdiklerini ve yanlarýnda olduklarýný, olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Üniversite sýnavýna hazýrlanan gençlere yönelik düzenlenen seminer Kars Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Konferans Salonunda baþladý. 2016-2017 eðitim-öðretim yýlý sonunda üniversite için gecesini gündüzüne katan öðrencilere rehberlik ve sýnav stresini atma açýsýndan hazýrlanan konferansa Vali Rahmi Doðan, Gazi Üniversitesi Öðretim Üyesi Doktor Gülnaz Gültekin, Ýl Milli Eðitim Müdürü Gökhan Altun ve üniversite sýnavýna girecek olan lise son sýnýf öðrencileri katýldý.

Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýnýn ardýndan Vali Rahmi Doðan bir konuþma yaptý. Vali Doðan, “Sevgili öðrenciler bu yarýþta daha baþarýlý olmanýz için teknik donanýmlý olarak hazýrlýklarýmýzý yapýyoruz. Yeter ki sizler bu baþarýya katký sunun. Sizlerin bu dalda baþarýlý olmanýz için dýþarýdan hocalarýmýzý davet ettik. Hocam bu konuda çok uzman. Ýnþallah hocamýzýn vermiþ olduðu sunumlardan fazlasýyla faydalanacaksýnýz. Az bir süre kaldýðý için zamanlamayý da özellikle bu günlere denk getirdik. Sizlerin yaþamýþ olduðu stresin nelere yol açtýðýný öðrenmek istedik. Sizlerle Hasbýhal etmesi, sizlerle muhabbet etmesi, sizlerin bu yükünü biraz olsun hafifleteceði düþüncesiyle hocamýz bizi kýrmadý ve kalkýp buraya kadar geldi. Ben önce hocama çok teþekkür ediyorum sonra sizlere.” dedi.

Vali Doðan ayrýca, “Son bir ay içerisinde biraz daha ipi býrakmayýn. Ýnþallah emekleriniz boþa çýkmayacak. Emeklileriniz hiçbir zaman zayi olmayacak. Hayat boyunca göreceksiniz, çalýþan insanlarýn asla emekleri zayi olmuyor. Bir yerde toplanýp kendisine ödül olarak geri dönüyor. Yapmýþ olduðumuz bu çalýþmalarýn karþýlýðýný bugün ve bundan sonraki hayatýnýzda göreceksiniz baþarýlý olacaksýnýz. Ben hepinize Allah yardýmcýnýz olsun diyorum. Allah sizlere kolaylýk versin, zihin açýklýðý versin, baþarý versin. Ýnþallah sýnavdan sonra bakýp tekrar bir deðerlendirme yaparýz. Gerekirse ikinci sýnav için de benzer bir uzmanla tekrar deðerlendirme yaparýz. Yeter ki siz rahat edin. Tereddütsüz emeklerinizin karþýlýðýný alacaðýnýza inanýyorum. Ben þimdiden hepinize baþarýlar diliyorum. Allah yardýmcýnýz olsun. Bu güzel kutlu yürüyüþünüz de bizler de her zaman sizlerin yanýnýzdayýz. Bundan hiçbir þüpheniz olmasýn. Ben tekrar Gülnaz Hocama hoþ geldiniz diyorum ve baþarýlar diliyorum” diye konuþtu.

Ardýndan Gazi Üniversitesi Öðretim Üyesi Doktor Gülnaz Gültekin üniversite sýnavýnda hazýrlanan gençlere yönelik kiþisel geliþim ve yaþam ve sýnava hazýrlanýyorum, stresten uzak durmanýn yollarý sýnav heyecanýný nasýl yenebilirim ve benzeri konularda öðrencilere bilgiler verdi.

Yaklaþýk bir hafta Kars’ta öðrencilerle buluþacak Gazi Üniversitesi Öðretim Üyesi Doktor Gülnaz Gültekin, akþamlarý ise yatýlý ve öðrenci yurtlarýnda öðrencilerle bir araya gelecek.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS  (KHA) KAFKAS HABER AJANSI

 KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 690 Defa Okundu

YORUMLAR

Eðitim Kategorisine Ait Diğer Haberler

Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik KAKÜV’de Eðitim Öðretim Heyecaný baþladý Kaðýzman Fen Lisesi Hazýr Yeni Öðrencilerini Bekliyor Kafkas Üniversitesi’nden Öðretmen Eðitimi için DörtKare projeleri LYS’ye girecekleri DÝKKAT! Özel Çelik Baþarý’da mezuniyet heyecaný KAKÜV’de mezuniyet heyecaný Digor’da Tek Odalý Evden Türkiye Ýkinciliðine Açýlan Pencere Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Digor’un TEOG Þampiyonu Ziya Gökalp Ortaokulu Dönem Sonunu Sosyal Etkinliklerle Tamamlýyor Öðretmen ve Öðrencilerden Muallim Klibi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır