KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SEVGL ÞEHRM

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         SEVGL ÞEHRM

 Sevgili Þehrim

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Faruk Ocak’ýn, “Sevgili Þehrim” yazýsý:

Sevgili Þehrim,

Bilirim ki sen de hissedersin...

Sen de dertlisin...

Sen de hüzünlüsün...

‘’Makus talihim’’ diyorsun, çaba içindesin...

Sevgili þehrim, bilirim ki senin de aklýndan çýkmýyor bazý þeyler... Karakteri saðlam insanlarýn, yetenekli evlatlarýn, cesur kadýnlarýn var ama nerede diyorsun... Bu kadar rahatlýðýn içinde bir rahatsýzlýk var. Biliyorsun... Sebebini bilmiyor, araþtýrýyorsun... Rahatýn içinde rahatsýzlýk... Rahatsýzlýðýn ardýna saklandýðý vurdumduymazlýk... Vurdumduymazlýðýn rahatlýðý ile nereye kadar gidecek bu gemi merak ediyorsun... 

Sevgili þehrim, her sabah sen de benim gibi kýrgýn kalkýyorsun biliyorum. Gecenin sükûnetine kendini teslim edip sabaha dinç kalkma ümidiyle gözlerini yumuyorsun. Ve sabah vakti açýnca perdelerini, uyanýnca, yorgunluðuna anlam veremiyorsun.

 Sevgili þehrim,

Ardýndan koþmaya baþlayanlar gelip seni geçince, peþlerinden koþarken bile takatten düþüyorsun. Moralin bozuluyor, onlar kadar çevik olamamak, onlar kadar hýzlý olamamak içine oturuyor, biliyorum. Sinirlerin bozuluyor...

Sevgili þehrim,

Sana miras hazineler var biliyorsun. Her bir hazine, her bir miras, her bir potansiyelin verimsiz kullanýldý, etkin kullanýlamadý bugüne kadar. Acaba ne eksiðin var diye düþündüðün olmadý mý?.. Olmuþtur elbette ama kibrin, gururun bu denli ölçüsüz paylaþýldýðý bu metrekarelerde nefis hatalarýný kabul etmez biliyorum...

Sevgili þehrim,

Gecenin zifiri karanlýðýnda bir fýrtýnanýn içinde kalýp, uzaklarda yanýp sönen fenere odaklan diyorum ben. Fýrtýna ile mücadele etmekle sabah olmaz, sabahý göremezsin, ala bora eder seni diyorum, sen de biliyorsun. Fenerin rehberliðinde bir güzergâh çiz pergel ve gönyenle...

 Sevgili þehrim,

Aþkýnlýðýný yitirme ki vurdumduymazlýðýn rahatlýðý içinde boðulmayasýn. Aþkýnlýðýný ve senin için edilen dualarý, söylenen gazelleri ve gazellerle yükselen selamlarý unutma ki metanýn büyüsüne kanýp sarhoþ düþmeyesin.

 Sevgili þehrim,

Sabahý mý bekliyorsun, güneþin doðduðu yöne yürü... Karanlýðý çarþaf gibi üstüne çekmiþler de yýrtmak mý istiyorsun, münevver bir nesil için çabala o vakit... Saygýnlýðýn þarjörü mü boþaldý... Çalýþ, emek ver söyleyecek sözün olsun diye...

 Sevgili þehrim,

Aðla... Aðla sevgili þehrim... Aðla çünkü çözümsüzlüðün ve çaresizliðin esiri düþen sensin... Çözümü varken görmeyen, çözümsüzlüðü gözünde büyüten sensin... Çaresiz kalmýþ gibi davranýp çareyi kendinden bile uzak tutan sensin... Çaresizliðe talihini esir düþüren, böyle bir esareti kanýksayan da sensin... O nedenle aðla... Aðla sevgili þehrim... Eline bir mendil al, bir duvarýn dibine gidip otur ve aðla... Fedakâr neferlerini kýlýçtan geçirirken, vefalý gönülleri kýran da sensin... Çözümsüzlüðün ilacý da, zehri de sensin...

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 21222 Defa Okundu
2015-02-13

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır