KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DüNYA AHRET KARDEþMSN

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         DüNYA AHRET KARDEþMSN

 Dünya Ahiret Kardeþimsin

Bir sokak kenarý Yanlýþ anlama kardeþimsin ama sen de biliyorsun ki para ayrý kardeþlik ayrý. Kardeþimsin ama sokaklarda aç gezebilirsin, ellerin buz tutabilir hatta yatacak yerin bile olmayabilir. Sen de biliyorsun ki dilenmek kötü bir þey. Eðer þimdi sana para verirsem Seni daha çok dilendirecekler. Yoksa sakýn yanlýþ anlama haa dünya ahiret kardeþimsin. Sokaklarda sana selam vermeden geçiyorum. Hatta varlýðýndan hiç haberim yokmuþ gibi, sanki bulunduðun yerde koca bir boþluk varmýþ gibi; hatta bazen o kadar ki Sana çarpýyorum bir özür bile dilemeden çekip gidiyorum. Ama sakýn yanlýþ anlama ha dünya ahiret kardeþimsin. Seninle ortak noktalarýmýz olup olmadýðýný bilmem. Bilmem mesela sen de fotoðraf çekmeyi seviyor musun, hiç kitap okudun mu, yýldýzlara bakarken hangi hayalleri kurduðunu, sen de benim gibi hayvanlarý seviyor musun ya da güzel taþlarý toplamayý seviyor musun sokaklardan. Haa aklýma gelmiþken sokaklar dedim; hayvanlar, taþlar dedim. Onlarý bulunca altýn bulmuþ gibi mutlu olurum. Hatta yeri gelir evladým, kýzým, oðlum derim o canlarýma. Ama yanlýþ anlama ha dünya ahiret kardeþimsin. Seni görünce yolumu deðiþtiririm aman sakýn bak yanlýþ anlama seni öcü sanýp senden korktuðumdan deðil; þu köþe baþýnda iþim vardý Seni görünce birden aklýma geldi. Yoksa dünya ahiret kardeþimsin.

Bu gün çarþýda iþim var. Bak benim de diþlerim çürümüþ çok çikolata yemekten. Hani üstün baþýn pislik içinde ya o yüzden tahmin ettim diþlerinin çürük olabileceðini. Yoksa günahýný almam, bilmem de diþlerin ne halde. Çünkü Seninle hiç konuþmadým ki ben. Ama bak sakýn yanlýþ anlama ha dünya ahiret kardeþimsin. Seninle yollarda sohbet edemem, Sana çikolata alamam. Hatta para veremiyorum ya bir daha dilenme diye en sevdiðin kitaplarý öðrenip Sana kitap da alamam, içine o günden hatýra küçücük bir not da yazamam ki dünyanýn hep karanlýklarýný, umutsuzluklarýný görmeyesin; ”Dünyada herkes kötü ama içlerinden bir abla bir aðabey vardý yalnýz o iyiydi. Sýrf onun için bile bu dünya yaþamaya deðer. ” diyesin diye. Þimdi tüm bunlarý yapamam: Rahat rahat umutsuzluða düþebilirsin o zifiri karanlýklarda, o ayyaþlarýn gezdiði tehlikeli sokaklarda. Hatta ölebilirsin de. Ama sakýn yanlýþ anlama haa dünya ahiret kardeþimsin.

Kardeþlik nidalarý yükseliyor þimdi sokaklarda, fakültelerde. Birinin baþýna bir þey gelince; ”Aaa gerçekten mi? Ayy yazýk çok üzüldüm vah vah. Keþke böyle olmasaydý”. Yanlýþ anlamayýn ha elimden dünyayý düzeltmek için bir þey gelmediðinden. Yoksa ben de insaným sonuçta bir kalbimin olmayýþýndan deðil. Kendim eldivensiz kalýp Sana eldiven veremem, Seni sokaklarda görüp tebessüm edemem, koyu bir sohbete dalamam. AMA SAKIN YANLIÞ ANLAMA HA SENÝ SEVERÝM, DÜNYA AHÝRET KARDEÞÝMSÝN.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 14330 Defa Okundu
2016-02-25

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır