KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DAMARDAN VERLMþ BR GüçTüR öðRETMEN OLMAK

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         DAMARDAN VERLMþ BR GüçTüR öðRETMEN OLMAK

 

Damardan verilmiþ bir güçtür öðretmen olmak
 
Öðretmen olmak... Hani yemeden içmeden kesen; hani sevdiðine pervane olan; yani gözü baþka bir þey görmeyen bir sevda... Bir kara sevda desek daha doðru olur. Hiç düþündünüz mü neyin sevdasýdýr bu? Ne ile açýklanabilir almadan vermek, verdikçe çoðalmak, çoðaldýkça yaþamý kucaklamak? Bir damla suya hasret bir çöl susuzu gibi bilgi bekleyen, aydýnlýða susamýþ, annelerini bekleyen kuþ yavrularý gibi aðzýnýza akan binlerce, on binlerce çocuða beyninizi, bedeninizi açmak neyin karþýlýðýdýr? Hayýr zor deðil, bir tek sözcükle anlatabilirsiniz bütün bunlarý, bir tek sözcük sizi geleceðe çevirir:“Öðretmen”
 
Damardan verilmiþ bir güçtür öðretmen olmak... Aç kalmayý, açýkta kalmayý, iklimlerin deðiþkenliðini, mevsimlerin zorluðunu unutmaktýr size imrenerek bakan çocuk gözlerde... Hani gerçek sanatçýlar vardýr bilirsiniz. Ýçleri yanýp, gözleri buðulanmýþ ve yürekleri kan revanken bile izleyicilerini hiç unutmazlar, unutmak ellerinde deðildir çünkü... Ýþte böyle bir duygudur öðretmen olmak. Sýnýfa girdiðiniz anda sorunlar, dertler, acýlar, hüzünler yok olur. Çünkü sizi bekleyen, aðzýnýzdan çýkacak sözcüklere bakan çocuklarýnýz vardýr. Nasýl unutabilirsiniz! Nasýl yok sayabilirsiniz! Nasýl bana ne diyebilirsiniz! Öðretmen olmak bir yürek iþidir çünkü, beyninizle yüreðinizi birleþtiren bir köprüdür.
 
Mustafa Kemal’in Kocatepe’den bakýþýdýr öðretmen olmak, dalga dalga sürüklemektir gençleri... Samsun’dan karanlýðýn üstüne doðmaktýr öðretmen olmak... Önüne katýp cehaleti Ege’de sulara gömmektir. Berrak bir Türkçedir öðretmen olmak, diline kültürüne sarýlmaktýr. Ay yýldýz olup göklerde dalgalanmaktýr öðretmen olmak. Sözün özü bir sevdadýr öðretmen olmak, yüreklerde vatan vatan atmak, damarlarda bayrak bayrak dolaþmaktýr.
 
“Öðretmen bir mum gibidir.” denmiþtir hep. Yani aydýnlatan ama aydýnlattýkça yok olan. Yanýlgýdýr bu. Evet aydýnlatmaktýr öðretmen olmak ama aydýnlattýkça yok olmak deðildir. Aydýnlattýðýnýz her beyinde çoðalmak, boðduðunuz her karanlýkta bahar topraðý olmaktýr. Bereketli ve doðurgan bir bahar topraðý... Verdiðiniz her bilgi cemre olup düþmüþtür zemheri ayazýnýn üstüne ve toprak sýcaktýr, su sýcak, hava sýcaktýr artýk. Dallar meyveye durmuþtur gayrý... Nasýl yok olduðunuz söylenebilir? Þimdi varsýnýzdýr asýl. Büyüyen her fidanda, açýlan her goncada renginiz, kokunuz vardýr çünkü.
 
Bakýn çevrenize, elleri çalýþkan, yüreði umuda gebe, ülkesinin geleceðini vicdaný ile hazýrlayan, gözlerindeki coþku ile “Bir sevdadýr öðretmen olmak.” diyen birini görürseniz saygýyla selâm durun önünde, çünkü Atatürk’ün baþ eðmez bir neferidir o...
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4068 Defa Okundu
2010-11-23

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır