KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ISýRMýYORUZ, KORKMAYýN!

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ISýRMýYORUZ, KORKMAYýN!

Isýrmýyoruz, Korkmayýn!


Sosyal medyayý açtýðýnýzda herkes engellilerin yanýnda, onlara destek olurlar. Peki hiç düþündünüz mü?, bireysel olarak siz set çekenlerden misiniz; yoksa engelleri ortadan kaldýran mý?

Tabii ki ben destek olanlardaným dediðinizi duyar gibiyim.

Peki, en son ne zaman kaldýrýma otomobilinizi park etmiþtiniz? Hýýý, geçen Cumartesi… Evet, haklýsýnýz, park yeri yok, siz ne yapabilirsiniz ki? Küçük çocuðunuz var ve dükkânlara uzakta park edemezsiniz. Nasýl olsa tekerlekli sandalyeli arkadaþlarýmýz araç yolundan vs. gidecek bir yer bulurlar kendilerine, öyle deðil mi? Ya da sokaða çýkmasalar onlar için daha iyi aslýnda, ne uðraþacaklar þimdi, kafelerin kaldýrýmlardaki masalarý filan deðil mi?

Otizmli ya da down sendromlu çocuklarla, sizin ufaklýðýn ayný parkta, okulda olmasý sizi rahatsýz ediyor. Aslýnda bunun sebebini kendiniz de pek bilmiyorsunuz. Belki bu engel gruplarý hakkýnda bilginiz yok ve/veya bunu ufaklýða nasýl anlatacaðýnýz hakkýnda en ufak bir fikriniz yok. Hatta bazý engel türlerinin bulaþýcý olduðunu sanýyorsunuzdur belki de, kim bilir? Öðrenmekle de kim uðraþacak þimdi; en iyisi sizin ufaklýða uzak, Allah’a yakýn olsunlar…

Ýþveren olarak engelli istihdamýna gerçekten destek olmak için çaba sarf ettiniz mi hiç? Ýþ yerinizi tüm engellilerin kullanýmýna uygun hale getirdiniz mi mesela? Görme engelli çalýþanýnýz ya da tekerlekli sandalyeli müþterileriniz olabilir mi sizin? ‘Aman ben sigortasýný ödeyeyim de, iþe gelmese de olur. Maksat devlete ceza vermeyelim.’ diyen patronlardan deðilsiniz siz deðil mi?

Sahi, kaç tane engelli arkadaþýnýz, dostunuz vardý sizin? Erkek erkeðe dolaþmaya giderken, geçen gün veli toplantýsýnda, arkadaþýnýzýn düðününde tanýþtýðýnýz, deðnekleriyle yürüyen Murat’ý da çaðýrmak hiç aklýnýza gelmemiþti bugüne kadar deðil mi? Ya da sinemaya giderken görme engelli komþunuz Fatma’yý davet etmeyi nasýl da akýl edemediniz? Ha bir de iþitme engelli arkadaþým var benim, Dursun, çok iyi okey oynar biliyor muydunuz? Dördüncü lazým olursa diye aklýma geldi öyle, yazýverdim. Bu yazýyý okuduktan sonra engellilerin sosyal hayata daha çok katýlabilmesi için, en azýndan bu tür fýrsatlarý kaçýrmasanýz ne de güzel olur!

Kýsacasý, engelliler topluma entegre olamazlar, toplum engellileri arasýna alýr. Çünkü çoðunluk azýnlýða destek olur, yol açar. Dezavantajlý kesim kendine yol açmaz, desteði söke söke almaya çalýþmaz, çalýþmamalýdýr.

Çoðunluk, yani toplum, yani insanlar destek olurlar, hem de yakýndan… Çünkü uzaktan destek olunmaz, yaklaþýn! Bir engelli annesinin dediði gibi ‘ISIRMIYORUZ, KORKMAYIN.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 12714 Defa Okundu
2016-09-29

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır