KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELL BREYN PSKOLOJK SAVAþý

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELL BREYN PSKOLOJK SAVAþý

Engelli Bireyin Psikolojik Savaþý

Engelli bir birey olarak, gerek kendimin gerekse baþka engelli arkadaþlarýn yaþamýþ olduðu psikolojik sorunlarý tartýþacaðýz.

Hayatýnýzda hiç düþündünüz mü engelli bir birey gününü nasýl geçirir?
Yâda bu kiþiler nasýl bir insan neler yapar neler yapamaz?
Tabii ki düþünenleriniz vardýr içinizde, düþünmeyenler daha fazla olsa bile.
Engelli bir birey günlük yaþantýsýnda ne yapar;

Sabah kalkar kalmaz hava durumuna bakar, güneþli ise tebessüm oluþur yüzünde hava kötüyse somurtur yani üzülür. Kahvaltýsýný yapar ve evden çýkmaya karar verir bir bakar tek baþýna çýkmak zor yardým alacak. Haným, anne, baba, aðabey, abla, vb. kiþilere yani ailesinden birilerine sesini duyurmaya çalýþýr.

Zorda olsa evden çýkma iþini halletmiþtir bu kiþi.

Akülü aracýna biner ve yola koyulur, önce nereye gideceðim diye düþünür ve karar verir. Ýþi olan iþine giderken yolda karþýlaþtýðý kaldýrým iþgali sorunlarýný, uygunsuz rampalar, bizleri görmezden gelen þoförlerle mücadele ederken iþe gittiði an vücut direncinin %50’sini yitirmiþ oluyor ki iþ yerinde karþýlaþtýðý mobbing deðersizleþiyor.

Onun için en ideal olan yer engelliler derneðidir. Onun gibi birçok kiþinin olduðu bir dernek.
Dernekte akþama kadar vakit geçirir, çýkar evine gitmek için çarþý merkezi üzerinden evine doðru koyulmaya baþlar. Aklýna bin bir çeþit düþünce gelir;

Acaba bir kafeye girip çay içsem mi, acaba þurada bir tost yiyip öyle mi gitsem eve? Gibi.
Sonra bir daha düþünür ve asýl engelli anlayýþsýz insanlar yüzünden evine gider.
Eve gittiðinde yine bir yardým gereklidir. Bir halle eve çýkar akþam yemeðini yer ve sanal âlem yani bilgisayar baþýna geçer.
Ýþte engellilerin genelinin bir gün içerisinde yaptýðý ve düþündüðü birkaç þeyi anlatmaya çalýþtým sizlere.
Bunlarý göz önünde bulundurarak ailenizde veya çevrenizde engelli birini görüyorsanýz ona köstek olmayýn destek olun.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2172 Defa Okundu
2016-11-14

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır