KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kutlu Doðumda barýþ mesajlarý
Anasayfaya Dn Tm Harakani Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kutlu Doðumda barýþ mesajlarý - Kars Ýl Müftülüðü Kutlu Doðum Haftasý
2013-04-20 - 10:44
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas
Kutlu Doðumda barýþ mesajlarý
 
Kars Ýl Müftülüðü Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda dolu dolu programlar düzenliyor. Gül, lokum, Kur’an-ý Kerim daðýtýmý yapýlýyor ve paneller icra ediliyor. Panelistlerde konuþmalarýnda dostluk, kardeþlik ve barýþ mesajlarý veriyorlar.
 
Evliye Camii, Þehit Ebul Hasan Harakani Külliyesi’nde de kutlu doðum programý düzenlendi. Kur’an-ý Kerimden ayetlerin okunduðu, katýlýmcýlara gül daðýtýldýðý programa katýlýmlarýn yoðun olduðu gözlendi. Þehit Ebu-l Hasan Harakani Türbesi de programa katýlanlarýn akýnýna uðradý. Vatandaþlar hem programa iþtirak ettiler hem de türbe ziyaretinde bulunarak Kur’an-ý Kerim’den ayetler okuyup, dua ettiler.
 
Belediye Baþkaný Nevzat Bozkuþ ve Emniyet Müdürü Ercan Çakmak’ýn da katýldýðý programda günün anlam ve önemini belirtir konuþmalarý Kars müftü yardýmcýsý Veli Südütemiz ve Ýl Müftüsü Mehmet Genç yaptý.
 
Program kapsamýnda Harakani Kültür Merkezi Salonu’nda panel düzenlendi. Kafkas Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Çalýk, Hz. Peygamber (SAV)’in hayatý ve örnek ahlaký üzerine konuþma yaptý. Çalýk, konuþmasýnda dostluk, kardeþlik ve barýþ mesajlarý da verdi. Çalýk, “Ýslam’ýn temeli barýþtýr. Kavga, dövüþ, anarþi, harp deðildir. Ýslam adýna tarihte de çok yanlýþlar yapýlmýþ. Ama Ýslam’a bunu yaftalamak insafsýzlýk olur. Hz. Muhammet(SAV) Bedir ile baþladýðý gazvelerinde hepsinin temelinde mutlaka karþý tarafýn aksiyonlarý vardýr. Yoksa Hz. Muhammet(SAV)savaþlarýnda asla herhangi bir þekilde toprak alma, zengin olma gibi bir amaç yoktur. Barýþ çok önemlidir. Bir toplumun geliþmesi, mutluluðu, refahý mutlaka barýþa dayalýdýr. Barýþ için herhangi bir çaðrý duyduðu zaman Müslüman kendini orada bulmalýdýr. Hep barýþýn tarafýnda olmalýdýr. HasSAViyetli günlerdeyiz. Herkes sulh ve barýþ içinde yaþabilmeli, üzerine ne düþüyorsa onu yerine getirmelidir. Kavgadan hiçbir þey çýkmaz.” dedi.
(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)

 


 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 5314 Defa Okundu

YORUMLAR

Harakani Kategorisine Ait Diğer Haberler

Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi KARPAT Baþkan ve Üyeleri Harakani Vakfý’ný ziyaret etti Ýnsan ve Mücadelesi Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Sancaklarý kim çaldý? Uzgur: Kadýn ve Aile Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Baþbakan Davutoðlu’nun Harakani Türbesi ve Evliya Camii ziyareti Baþbakan Davutoðlu, Harakani Hazretlerini ziyaret etti Ruhi Ayangil: Harakani gönülleri aydýnlatýyor Fransýz Manijeh Nouri: Harakani’yi baþka din mensuplarýna da aktarmak gerek Bekir Karlýaða: Harakani þemsiyesi altýnda toplandýk

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır