KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
www.civanmert.org hizmete girdi!
Anasayfaya Dn Tm Harakani Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
www.civanmert.org hizmete girdi!
2014-01-20 - 20:06
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 www.civanmert.org hizmete girdi!

Kars Valiliði Kars Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ve Kocaeli Biliþim’in ortaklaþa üstlendiði proje ile, Ebu’l-Hasan Harakanî Hazretlerine ait tüm bilgi, dökümanlar, kitaplar,haberler ve türbesine ait fotoðraf ve videolarýn yer aldýðý internet sitesi www.civanmert.org hizmete girdi.

Kars Valiliði Kars Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan 81 il ve ilçelerin okul ve kurumlarýna gönderilen resmi yazýlar ile tanýtýmý yapýlan Ebu’l-Hasan Harakanî Hazretleri’ne ait internet sitesi ile genç nesillerin böylesi büyük deðerlerimizi tanýmasý ve anlayabilmesi amaçlanýyor.

Kars Ýl Milli Eðitim Müdürü Sayýn Yýldýrým ALKIÞ, www.civanmert.org internet sitesi ile ilgili olarak yaptýðý açýklama da " Milli Eðitim Müdürlüðümüzün  Deðerler Eðitimi kapsamýnda  Ýlimizde meftun bulunan Anadolu’nun manevi Fatihlerinden Þehit Ebu-l Hasan Harakani Hazretlerinin irfanýný, insan sevgisini, hoþ görüsünü ve  Anadolu’da kurmuþ olduðu büyük medeniyet fikirlerini yeni yetiþen genç nesillere aktarmak gayesiyle  kurduðu web sitesi 07/01/2014 tarihi itibariyle yayýn hayatýna baþladý. Hayýrlý olmasýný dilerim." dedi.

Bistâm’ýn kuzeyindeki Harakan köyünde çiftçi bir ailenin çocuðu olarak dünyaya gelen Ebu’l-Hasan Harakanî Hazretleri Nakþibendiyye silsilesinde önemli bir yer verilen ve Üveysîliði üzerinde bulundurmaktadýr.

Ebu’l-Hasan Harakanî Hazretleri’nin tüm Türkiye ve dünyaya tanýtýmý amacýyla hazýrlanan www.civanmert.org internet sitesinde, Harakani Hazretlerinin Hayatý, Menkýbeleri, Silsilesi ve Sözlerinin yanýsýra, Harakani Hazretlerinin türbesine nasýl ulaþýlacaðý, Hasan Harakani Vakfý iletiþim bilgileri de bulunuyor.Internet sitesinden ayrýca, Ebu’l-Hasan Harakanî Hazretleri hakkýnda yazýlan kitap,dergi,döküman ve makalelere ulaþýlabiliyor.

Internet sitesinin teknik altyapýsýnýn oluþturulmasýnda, Kars Valiliði Kars Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile ortak projeyi yöneten Kocaeli Biliþim Yazýlým Hizmetleri Genel Müdürü Göksu Günay, Anadolu’nun büyük deðeri Ebu’l-Hasan Harakanî Hazretleri’nin ülke genelince tanýtýmýnýn yapýlmasýna ve böyle büyük bir deðerimizin yeni nesillerce tanýnabilmesi için yapýlmýþ olan projeye katkýlarýnýn olabilmesinden gurur duyduðunu belirterek, emeði geçen herkese Kocaeli Biliþim ekibi adýna teþekkürlerini sundu.

(MD-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - MEHMET DUMANKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 12817 Defa Okundu

YORUMLAR

Harakani Kategorisine Ait Diğer Haberler

Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi KARPAT Baþkan ve Üyeleri Harakani Vakfý’ný ziyaret etti Ýnsan ve Mücadelesi Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Sancaklarý kim çaldý? Uzgur: Kadýn ve Aile Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Baþbakan Davutoðlu’nun Harakani Türbesi ve Evliya Camii ziyareti Baþbakan Davutoðlu, Harakani Hazretlerini ziyaret etti Ruhi Ayangil: Harakani gönülleri aydýnlatýyor Fransýz Manijeh Nouri: Harakani’yi baþka din mensuplarýna da aktarmak gerek Bekir Karlýaða: Harakani þemsiyesi altýnda toplandýk

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır