KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Yetiþtirme Yurdu binasý yýkýlacak
Anasayfaya Dn Tm Harakani Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Yetiþtirme Yurdu binasý yýkýlacak - Kars Valisi Ahmet Kara, Ramazan bayramý ziyaretleri kapsamýnda gittiði Yetiþtirme Yurdu’nda yaptýðý açýklamada yurt binasýnýn yýkýlacaðýný yerine Sosyal Hizmetler kampüsü yapýlacaðýný söyledi
2010-09-10 - 18:25
KARS
Facebook'ta Paylas

Yetiþtirme Yurdu binasý yýkýlacak

Kars Valisi Ahmet Kara, Ramazan bayramý ziyaretleri kapsamýnda gittiði Yetiþtirme Yurdu’nda yaptýðý açýklamada yurt binasýnýn yýkýlacaðýný yerine Sosyal Hizmetler kampüsü yapýlacaðýný söyledi.
 
Kars’ta Ramazan Bayramý kutlama etkinlikleri çerçevesinde Kars Valiliði tarafýndan öðretmenevinde kutlama programý düzenlendi. Kutlama programýna Vali Ahmet Kara, AK Parti Kars milletvekilleri Zeki Karabayýr, Mahmut Esat Güven, 14. Mekanize Tugay Komutaný Mete Salt, Belediye Baþkaný Nevzat Bozkuþ, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abamüslüm Güven, Cumhuriyet Baþsavcýsý Adem Yazar, Azerbaycan Kars Baþkonsolosu Ayhan Süleymanoðlu, daire müdürleri, muhtarlar ve basýn mensuplarý katýldý.
 
Vali Ahmet Kara Bayram nedeni ile gazetecilere yaptýðý açýklamada Kars halkýnýn bayramýný kutlayarak, “Allah, Kars halkýný saðlýklý ve huzurlu bir þekilde çoluk, çocuk ve yakýnlarý ile birlikte nice bayramlara eriþtirsin. Tüm insanlýða daha özgürlükçü, daha da insan haklarýna saygýlý, insanlarýn birbirini sevdiði, birbirlerinin haklarýna tecavüz etmediði bir dünya diliyorum. Bunun yaný sýra Pakistan’da yaþanan sel felaketlerinin tekrar yaþanmadýðý, dünyada halen Afrika’da olduðu gibi insanlarýn açlýktan ölmediði yeni bir dünya, güzel bir dünya da yaþamayý tüm insanlýk için temenni ediyorum. Kars halkýna sevgi ve selamlarýmý sunuyorum.” dedi.  
 
Buradaki bayramlaþmanýn ardýndan Yetiþtirme Yurduna geçen protokol üyeleri çocuklar ile bayramlaþarak çeþitli hediyeler verdiler. Daha sonra yetiþtirme yurdu personeli ve çocuklar ile bir süre sohbet eden Vali Ahmet Kara yetiþtirme yurdu binasýnýn yýkýlarak yerine Sosyal Hizmetler kampüsü yapýlacaðýný söyledi.
 
Kara, konu ilgili olarak yaptýðý açýklamada, “Burada kalan çocuklara çok iyi bakýlýyor ve güzel bir ortamda yaþýyorlar. Fakat yakýnda yetiþtirme yurdu binasýný yýkacaðýz. Yuvadaki çocuklarý ise evlere yerleþtireceðiz. Burada kalan çocuklarýmýz artýk toplumun içerisinde ve ev ortamýnda yaþayacaklar. Bakanlýðýmýz bu konuda politikasýný deðiþtiriyor. Çocuklar bundan böyle ev ortamýnda çeþitli apartmanlarda 5-6 kiþilik guruplar halinde ve bakýcý anneler nezaretinde evlere yerleþtirilecekler. Bu bina yýkýlacak ve yerine daha büyük ve modern bir bina yapýlacak. Çünkü bu binanýn güçlendirilmesi gerekiyordu. Ancak güçlendirme yapmak daha pahalý olduðu için yýkýp daha iyi ve yeni bir bina yapmak daha karlý olacak. Bunun yanýnda bitiþikte bulunan Kurþunoðlu Ýlköðretim Okulu restore edilerek Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüðü’ne verilecek. Bu nedenle bu alan kocaman bir sosyal hizmetler kampusu olacak. Böylece bütün birimlerde bunun içerisinde yer alacak. Geçtiðimiz günlerde Kadýn ve Aileden Sorumlu Devlet Bakaný Selma Aliye Kavak Kars’a geldiðinde Kurþunoðlu Ýlköðretim Okulunda incelemeler yapmýþtý. Daha sonra yapýlan yazýþmalar sonrasýnda tahsisi yapýldý. Ayrýca evler tutuldu. Çocuklar bu evlere taþýnacak. Ayrýca çocuklarýn ev yaþamýnda uyum sorunu yaþayacaklarýna da inanmýyorum.” diye konuþtu.
 
Bayramlaþma programý daha sonra Vali Yardýmcýsý Murat Demirci ve Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Abamüslüm Güven, Ýl Jandarma Komutanlýðý'nýn ardýndan Kars Emniyet Müdürlüðü'nü ziyareti ile devam etti. Demirci ve Güven Emniyet Müdürlüðü’nde Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek tarafýndan karþýlandý. Zeybek’in makam odasýnda bir süre sohbetin ardýndan Demirci, Güven ve Zeybek emniyet teþkilatýnda görev yapan müdür yardýmcýlarý, amirler, baþkomiser ve polis memurlarýnýn bayramlarýný kutladýlar.
 
Programda son kutlama ise Vali Yardýmcýsý Karahan Daþtan’ýn Kars Devlet Hastanesini ziyareti ile devam etti. Daþtan Kars Devlet Hastanesinde Baþhekim Murat Kavas, Saðlýk Ýl Müdür Yardýmcýsý Bekir Kaçkar ve Doðum ve Çocuk Hastanesi baþhekim yardýmcýsý Cansev Yýlmaz tarafýndan karþýlandý.
 
Daha sonra polikliniklerde yatan bir çok hasta ve refakatçileri ziyaret edilerek hediyeler verildi.
(TD-BA-S) KARS (KHA) – TACETTÝN DURMUÞHaberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 3056 Defa Okundu

YORUMLAR

Harakani Kategorisine Ait Diğer Haberler

Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi KARPAT Baþkan ve Üyeleri Harakani Vakfý’ný ziyaret etti Ýnsan ve Mücadelesi Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Sancaklarý kim çaldý? Uzgur: Kadýn ve Aile Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Baþbakan Davutoðlu’nun Harakani Türbesi ve Evliya Camii ziyareti Baþbakan Davutoðlu, Harakani Hazretlerini ziyaret etti Ruhi Ayangil: Harakani gönülleri aydýnlatýyor Fransýz Manijeh Nouri: Harakani’yi baþka din mensuplarýna da aktarmak gerek Bekir Karlýaða: Harakani þemsiyesi altýnda toplandýk

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır