KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
2. Uluslararasý Harakani Sempozyumu baþladý
Anasayfaya Dn Tm Harakani Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
2. Uluslararasý Harakani Sempozyumu baþladý
2014-10-16 - 21:37
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

2. Uluslararasý Harakani Sempozyumu baþladý

Kars Kafkas Üniversitesi ve Harakani Vakfý tarafýndan, “Fütüvvet Medeniyetimizin Manevi Mimarlarýndan Ebu’l Hasan HARAKANÝ ve Horasan Erenleri” Konulu 2. Uluslararasý Harakani Sempozyumu baþladý. 3 gün sürecek sempozyuma yurt içi ve yurt dýþýndan çok sayýda katýlýmcý iþtirak etti.

Sempozyum; Evliya Camii Külliyesinde bulunan Þehit Ebu-l Hasan Harakani türbesi önünde kurban kesilmesi ve Ýl Müftüsü Mehmet Genç’in duasýyla baþladý. Türbenin de ziyaret edilmesinden sonra sempozyumun yapýldýðý Harakani Vakfý’na geçildi.

Kars Valisi Günay Özdemir bir konuþma yaparak Harakani hazretlerinin anlaþýlmasý, anlatýlmasý, yaþatýlmasý için bu tür sempozyumlarýn düzenlendiðini ve amaçlarýnýn Harakani sevgisini dünyaya yaymak olduðunu ifade etti. Bu anlamda yurt içi ve yurt dýþýndan gelen konuklara teþekkür eden Vali Özdemir, sempozyumun dolu dolu geçeceðine inandýðýný ifade etti. Vali Özdemir, “Gerçekten dünyanýn bir çok yerinden Harakani hazretlerini seven gönül dostlarýnýn burada Kars’ta buluþmasý Kars Valisi olarak beni çok memnun etti. Çünkü Harakani hazretleri Anadolu’nun gönül anlamýnda fethedilmesinde çok etkili olmuþ, Anadolu’daki alimlerin yetiþmesinde de önemli görev üstlenmiþ bütün gönül dostlarýnýn yetiþmesinde ilham vermiþ, onlara himmet etmiþtir. Öncelikle bizim amacýmýz Harakani’yi öðrenmek, anlamak ve yaþamaktýr. Aslýnda Harakani hazretlerini anlatmakla onu anlamýþ olmuyoruz. Eðer onu yaþamazsak, onun muhabbet yolunda devam etmezsek Harakani’yi anlamamýz mümkün deðil. Onun için burada bütün gönül dostlarý Harakani’yi yaþamaya ve bütün dünyada yaþatmaya gelmiþler. Bizde bundan dolayý Kars Valisi olarak hepsine çok teþekkür ediyoruz, Allah muhabbetlerini artýrsýn.” dedi.

Kafkas Üniversitesi Ebul Hasan Harakani Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Halil Ýbrahim Kaya da yaptýðý konuþmada, Harakani hazretlerinin Anadolu’ya katkýlarýný anlattý.

Baþbakan Baþmüþaviri, Medeniyetler Ýttifaký Eþgüdüm Komitesi Baþkaný ve Mütevelli Heyeti Üyemiz Prof. Dr. Bekir Karlýða ise Harakani ve tasavvuf konusunda bilgi verdi.

Eskiþehir Valisi Güngör Azim Tuna da konuþmasýnda Harakani’ye duyulan özlem ve sevginin önemini yaþamanýn güzelliðinden söz etti.

Belediye Baþkan Vekili Ferit Yenice, Harakani’nin Kars ve Türkiye için önemini anlatarak, Harakani’nin dünyaya duyurulmasý noktasýnda çaba gösterenlerin önemli bir görev üstlendiklerinden söz etti.

Açýlýþ konuþmalarýndan sonra sempozyuma geçilmeden önce bir ara verildi ve katýlýmcýlara plaketleri takdim edildi.

Sempozyumla ilgili bilgi veren Harakani Vakfý Baþkaný Yavuz Uzgur da “Dünyanýn 30 ülkesinden yabancý misafirlerimiz ve yurç içinden ve yurt dýþýndan 1000’e yakýn katýlýmcý sempozyuma teþrif ettiler.” dedi.

3 gün sürecek sempozyumda þu konular iþlenecek:

1. Fütüvvet Tarihi

2. Peygamberlerde Fütüvvet

3. Kuran-ý Kerimde Fütüvvet

4. Nebevi Miras Fütüvvet

5. Sahabe-i Kiram ve Fütüvvet

6. Tasavvufta Fütüvvet

7.Anadolu Medeniyetimizin Oluþmasýnda Fütüvvetin Yeri

8.Ebu’l Hasan Harakanî ve Horasan Erenlerinde Fürüvvet Ahlaký

9. Horasan Derviþlerinde Fütüvvet ve Civanmertlik

10.Anadolu’nun Ýslamlaþmasýnda Ebu’l Hasan Harakanî ve Yetiþtirdiði Alim ve Ariflerin Rolü

11.Toplumsal Yaþam ve Fütüvvet

12.Selçuklu ve Osmanlýda Fütüvvet

13.Fütüvvet Ahlaký ve Yeniden Diriliþ

14.Ebu’l Hasan Harakanî ve Horasan Derviþlerinde Ýsar

15.Selçuklu ve Osmanlý Medeniyetinde Ahilik

16.Tasavvufta Karekter Eðitimi

17.Ýslam Ahlakýnda Nefis Terbiyesi

18.Gençlik ve Fütüvvet Ahlaký

19.Günümüzde Fütüvvet Anlayýþý

Sempozyuma; Kars Valisi Günay Özdemir, Eskiþehir Valisi, Güngör Azim Tuna, Belediye Baþkan Vekili Ferit Yenice, Emniyet Müdürü Ercan Çakmak, KAÜ Röktör yardýmcýsý Hidayet Metin Erdoðan, Ýl Müftüsü Mehmet Genç, Harakani Vakfý Baþkaný Yavuz Uzgur ve çok sayýda davetli katýldý.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 4857 Defa Okundu

YORUMLAR

Harakani Kategorisine Ait Diğer Haberler

Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi KARPAT Baþkan ve Üyeleri Harakani Vakfý’ný ziyaret etti Ýnsan ve Mücadelesi Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Sancaklarý kim çaldý? Uzgur: Kadýn ve Aile Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Baþbakan Davutoðlu’nun Harakani Türbesi ve Evliya Camii ziyareti Baþbakan Davutoðlu, Harakani Hazretlerini ziyaret etti Ruhi Ayangil: Harakani gönülleri aydýnlatýyor Fransýz Manijeh Nouri: Harakani’yi baþka din mensuplarýna da aktarmak gerek Bekir Karlýaða: Harakani þemsiyesi altýnda toplandýk

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır