KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Yenice: Harakani hazretlerinin gönül dostlarýna selam
Anasayfaya Dn Tm Harakani Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Yenice: Harakani hazretlerinin gönül dostlarýna selam
2014-10-19 - 17:00
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

Yenice: Harakani hazretlerinin gönül dostlarýna selam

Kars Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ferit Yenice, Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) ve Harakani Vakfý tarafýndan, “Fütüvvet Medeniyetimizin Manevi Mimarlarýndan Ebu’l Hasan Harakani ve Horasan Erenleri” Konulu 2. Uluslararasý Harakani Sempozyumu’nda yaptýðý konuþmada, Harakani felsefesinin önemine vurgu yaptý.  

Yenice, “Ebul Hasan Harakani Hz. gönül dostlarý kýymetli hanýmefendiler ve beyefendiler. Kafkas Üniversitesi ve Ebul Hasan Harakani Hz. Vakfý’nýn ortaklaþa düzenlemiþ olduðu 2. Uluslararasý Horasan Erenleri ve Harakani Sempozyumuna hoþ geldiniz diyor hepinize saygýlar sunuyorum.” diyerek, sempozyuma katýlan protokol ve konuklara teþekkür etti.

Yenice konuþmasýný, “Sizleri Ebul Hasan Harakani Hz. þehrinde görmekten ve misafir etmekten ayriyeten memnun olduðumu ifade etmek istiyorum. Yoðum programlarý nedeni ile il dýþýnda bulana sempozyuma katýlamayan sayýn belediye baþkanýmýz Murtaza Karaçanta beyefendinin hepinize saygý ve selamlarýný ayrýca iletmek istiyorum.” þeklinde sürdürdü.

Yenice daha sonra þunlarý söyledi:

“Benden önce ki konuþmacýlar sunucumuzun ifade ettiði gibi konferans tadýnda bir konuþma yaptýlar. Ben bu konulara çok girerek haddimi aþmak istemiyorum. Bu kadar misafirin bu kadar üstadýn yanýnda bizim bir þey konuþmamýz çok doðru olmaz adiye düþünüyorum. Ancak tasavvuf ehlinin bütün amacýnýn insana hizmet olduðunu düþünüyorum.  Yunus Emre’den ‘Elif okuduk ötürü, Pazar eyledik götürü; Yaratýlaný hoþ gördük, Yaratandan ötürü’ dizeleri ve Mevlana Celaleddin Rumi’nin; “Gel Gel Ne Olursan Ol Yine Gel, Kýrk Kere Tövbeni Bozmuþ Olsan Da Yine Gel’ ifadeleri yeni nesillere ýþýk olmuþtur. Özellikle Ebul Hasan Harakani Hazretleri de “Her kim bu kapýya gelirse ekmek verin. Ýnancýný sormayýn, zira Allah katýnda ruh taþýmaya deðer herkes Harakani sofrasýnda yemeye layýk” ifadelerinde özünü bulan, hiçbir ayrýma, hiçbir ayrýlýða fýrsat vermeden, herkesi birlik ve beraberlik çaðrýsý altýna davet eden, herkesi hoþgörüyle saygýyla ve herkesi kucaklayarak hizmet ettiklerini görmek en güzel þey olsa gerektir. Ben bir kez daha bu konferansý düzenleyen üniversitemizin deðerli hocalarýna, vakýf baþkanýmýza ve emeði geçen herkes caný gönülden teþekkür ediyorum.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – BEDÝR ALTUNOK

 KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 3828 Defa Okundu

YORUMLAR

Harakani Kategorisine Ait Diğer Haberler

Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi KARPAT Baþkan ve Üyeleri Harakani Vakfý’ný ziyaret etti Ýnsan ve Mücadelesi Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Sancaklarý kim çaldý? Uzgur: Kadýn ve Aile Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Baþbakan Davutoðlu’nun Harakani Türbesi ve Evliya Camii ziyareti Baþbakan Davutoðlu, Harakani Hazretlerini ziyaret etti Ruhi Ayangil: Harakani gönülleri aydýnlatýyor Fransýz Manijeh Nouri: Harakani’yi baþka din mensuplarýna da aktarmak gerek Bekir Karlýaða: Harakani þemsiyesi altýnda toplandýk

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır