KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HZ. MEVLANA VE HACý BEKTAþ-I VEL:

  Hasan ÇELÝK

          hasancelikkafkas@gmail.com
         HZ. MEVLANA VE HACý BEKTAþ-I VEL:
Hz. Mevlana ve Hacý Bektaþ-I Veli:  
 
Anadolu’da hoþgörüye dair güzel bir örnek;
 
Bir adam kötü yoldan para kazanýp, bununla kendisine bir inek satýn alýr.
 
Ancak bir süre sonra, yaptýklarýndan piþman olur.
 
Günaha girdiðini düþünür ve hiç olmazsa iyi bir iþ yapmýþ olmak için, ineði Hacý Bektaþ-ý Veli’nin dergâhýna kurban olarak baðýþlamak ister; o zamanlar dergâhlar ayný zamanda, fakirin fukaranýn karnýný doyuran aþevi olarak hizmet veriyordu.
 
Artýk iyi bir insan olmak isteyen adam, içinde bulunduðu durumu, vicdan azabý ile Hacý Bektaþ-ý Veli’ye anlatýr ve ineði dergâha baðýþlamak istediðini söyler.
 
Ancak Hacý Bektaþ-ý Veli:
 
- Kirli iþlerden kazanýlmýþ parayla alýnan bu inek helal deðil – diyerek bu kurbaný geri çevirir. Bunun üzerine adam Mevlevi Dergâhý’na gider ve ayný durumu Mevlana’ya anlatýr.
 
Mevlana ise bu hediyeyi kabul eder. Ýki farklý tavýr karþýsýnda þaþýran adam, ayný þeyi Hacý Bektaþ-ý Veli’ye de anlattýðýný ama onun ineði kabul etmediðini söyler ve Mevlana’ya bunun sebebini sorar.
 
Hz. Mevlana þöyle konuþur: - Biz bir karga isek, Hacý Bektaþ-ý Veli bir þahin gibidir. Öyle her leþe konmaz. O yüzden senin bu hediyeni biz kabul ederiz ama o kabul etmeyebilir. – Adam bu yanýta çok þaþýrýr.
 
Kalkar Hacý Bektaþ Dergâhý’na tekrar gider. Hacý Bektaþ-ý Veli’ye durumu anlatýr. Mevlana’nýn kurbaný kabul ettiðini söyleyip, bunun sebebini birde Hacý Bektaþ-ý Veli’ye sorar. Hacý Bektaþ-ý Veli’de þöyle yanýt verir:
 
- Bizim gönlümüz bir su birikintisi ise, Mevlana’nýn gönlü okyanus gibidir. Bu yüzden, bir damlayla bizim gönlümüz kirlenebilir ama onun engin gönlü kirlenmez. Bu sebepten dolayý o senin hediyeni kabul etmiþtir.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4623 Defa Okundu
2011-08-16

SON YAZILARI

Vefanýn En Güzel Örneði: Þehit Kütüphaneleri Siz Hiç Ýnsaný Okudunuz mu? Hz. Pir Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli’yi Anmak mý, Anlamak mý? Barýþ’ýn Türküsü Kerbela’dan ‘Kör’ Belaya Ýnsaný Aþaðýla ki “Cumhur”a Baþkan Seçilesin!.. Ölümü Gösterip, Sýtma’ya Razý Etmek Alevilik ve Bektaþilikte Gönül (insan) eðitimi Türkiye Kör Olmasýn(?) Kral, çýplak hem de çýrýlçýplak!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır