KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HZ. ÝMAM HüSEYN... CENNET GENçLERNN EFENDS

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         HZ. ÝMAM HüSEYN... CENNET GENçLERNN EFENDS

Hz. Ýmam Hüseyin... Cennet gençlerinin efendisi

Ehlibeyt imamlarýnýn üçüncüsü,

Peygamber soyunu devam ettiren iki kiþiden birisi...

Allah’ýn tertemiz kýldýðý ve yanýna aldýðý peygamber torunu.

Allah’ýn þefkat yaðmuru ile beslediði,

Allah’ýn, kendinden bütün kirleri giderdiði,

Eþsiz insan!

Felsefesi diðer insanlarýn dünya görüþlerinden farklý bir insan…

Yaþamý boyunca doðruydu,

Dürüsttü ve adaletliydi.

Hoþgörü,

Ahlak,

Cömertlik,

Merhamet,

Cesaret,

Zulme yüz vermemek…

Ýrfan, kudret, kabiliyet,

Yüreðinde Allah’a kulluk ve Allah korkusu vardý.

Ne yazýk ki o kötü, o kara gün gelip çatmýþtý…

Kötülüðü,

yalaný,

düzenbazlýðý,

kirlenmiþliði,

kokuþmuþluðu,

zulmü,

despotizmi,

nekesliði ve namertliðin temsili Yezit!

Yezid’in kahpe pususu ve kahpe planlarýyla,

Kutsal insanýn katledildiði acý dolu bir günün adý ise Aþura…

Peygamber torununun þehit ediliþinin adý.

Hicretin 61. yýlýnýn muharrem ayý…

Ve onuncu gün.

O gün þehadet þerbetini içecek olan,

Güzel yüzlü, gözü nurlu insan Ýmam Hüseyin’di…

Hüseyin, torunlardan bir torundu.

Çevresinde yeminler edilen,

Cennet gençlerinin efendisi,

Ehlibeytin nazlý çiçeðiydi…

Kerbela’da bir oðuldu!

Tarihin de tanýk olduðu,

En mükemmel babanýn, annenin ve dedenin baðrýnda büyüyen birisi,

Kerbela çölünde gelmiþ geçmiþ en büyük destaný, asil kanýyla yazan;

Peygamber torunu Ýmam Hüseyin’di…

Erdemli,

Ýlkeli,

Ölçülü,

Kýyam,

Þehadet,

Yiðitlik,

Kahramanlýk,

Fedakar ve gönüllerin elçisi,

Ýmam Hüseyin’di!

Ýrfan sahibi güzel insan!

Bir þehit var Kerbela’da,

Otuz dört kýlýç,

Otuz üç mýzrak yarasý,

Kerbela’da bir bir topraða düþen yiðitler…

Selam olsun Kerbela þehitlerine, selam olsun Cennet Gençlerinin efendisi Ýmam

Hüseyin’e!

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2663 Defa Okundu
2014-11-01

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLAR



engin 2014-11-03
ya imam hüseyin

Yoluna caným kurban olsun Aðam Hüseyin.

Hasan K. A. 2014-11-02
duyarlýlýðýnýza teþekkürler.

gerçekleri yazan ellerin dert görmesin ismail bey kardeþim. çok beðendim yazýnýzý. matem ayýna olan duyarlýlýðýnýzdan dolayýda ayrýca teþekkür ediyorum.

BROÞÞÞ 2014-11-02
ÞEHÝTLER ÖLMEZ.

ÝSMAÝL ABÝ NE GÜZEL YAZMIÞSAN. ÝMAM HÜSEYÝNÝN YOLUNA CANIMIZ KURBAN OLSUN.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?




















VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır