KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HAFTA SONU GELNCE...

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         HAFTA SONU GELNCE...

 Hafta sonu gelince...

Ne yazayým diye düþünmeye baþlýyorum…

Güncel olaylar anlýk deðiþiyor, hýzýna yetiþemiyorsun.

Piyasalara bir bakýyorsunuz,

Borsa alt üst, dolar fýrlýyor, altýn yükseliþte.

Vesselam, ortalýk halk deyimi ile toz duman!

Bir de,

Vatandaþa “hayat” sualini sormaya gör…

Bittik, tükendik derler…

Ama herkes hayatýndan memnundur.

Ayaküstü birisine sordum…

Hayat?

Yanýtý þu oldu:

Beþ ekmek, bir paket cigaram…

Bunlar günlük oldu muydu keyfime diyecek olmaz benim.

Mutlusun yani?

Kralým… Kral!

Mutluluk ne ki?

Vay be dedim…

Beþ ekmek bir paket sigarayla mutlusun demek?

Cigara da cilasý!

Bu sözler üzerine týkandým kaldým…

Bana da söylediði bu sözler üzerine güzelce bir bardak su içmek kalýyordu.

Garip bir dünya dedim kendi kendime…

Evine üç beþ ekmek götüren bir insan Aðrý daðý zirvesinden kar getirmiþ gibi seviniyor ise,

Demek ki hafta da üç bin dolar kazanan kiþi, Mars’ta su bulmuþ gibi hisseder kendisini diye düþündüm.

Eðer ki ülkem insaný üç beþ adet kuru ekmeðe razý olmuþ ise, rayýndan çýkmýþ bir ekonomi var demektir.

Kuru ekmeðe þükür eden bir toplum “bunu da bulabiliyorsak ne ala” demeye getiriyor iþi…

Fazla uzatmak istemiyorum konuyu…

Bir tarafta kuru ekmeðe razý insan portresi,

Diðer yanda kapitalist sistemin bizlere sunduðu bir memnuniyet tablosu…

Anlamak mümkün deðil!

Yalnýz bir gerçek de vardýr ki, vatandaþ baþkalarýnýn arzusuna göre düþünüyor, kendisi için düþünen maalesef yok gibi…

Beþ ekmek bir paket cýgara mý dediniz?

Hamdolsun.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 8626 Defa Okundu
2014-12-20

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARNazlýcan 2014-12-22
bencede

ülkemizde mutluluk çok ucuz. keyif verici küçük þeylerle mutlu oluyoruz.yazýnýz oldukça yerinde elbette ki düþündürücü.

Ahmet 2014-12-22
yoksulluðun çaresi yok.

bir yoksulluk bir ölüm. iþte bunlara bir çare bulunamadý ismail bey.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır