KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÝSMAL AYTEMZ

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         ÝSMAL AYTEMZ

Ýsmail Aytemiz 

Ýnsanýn elini sýkmadýðý, tanýþmadýðý birisi için anlam ve övgü dolu sözlerden bahsetmesi kadar zor bir þey yoktur herhalde…
 
Bugün bahsedeceðim insan Karslý iþadamý Ýsmail Aytemiz…
 
Elini sýkma fýrsatý bulamadým ama, yaptýklarýyla tanýþtým…
 
Eserleri ile bir Karslý olarak iftihar ettim…
 
Kendisini eðitim camiasýna adayan birçok insan tanýdým bildim.
 
Yalnýz, Ýsmail Aytemiz kadar yüreðini bu iþe koyan bir insana ben fazla rastlamadým.
 
TBMM’nin üstün hizmet ödülü…
 
Ve Kafkas Üniversitesi Rektörlüðü’nün mükemmel bir kararý…
 
Aytemiz’e verilecek fahri doktorluk payesi…
 
Kendi memleketinin, çok sevdiði Kars’nýn yeni filizlenen üniversitesi’nin verdiði doktorluk payesi…
 
Ne kadar güzel bir karar…
 
Ve ne kadar güzel bir düþünce…
 
Ýki sevgilinin buluþmasý, kavuþmasý gibi…
 
Aðadýr onun diðer bir adý…
 
Aðamýz elini uzattý Kars’a…
 
Sýmsýcak bir el…
 
Tut elimden iste benden…
 
Okul, yurt, konservatuar, spor salonu…
 
Hatýrýmda olmayan daha nice yardýmlar…
 
Geri çevirmedi Kars’ýn elini …
 
Vefadýr Aytemiz…
 
Fedakarlýktýr yaptýklarý…
 
Her daima Kars’ýn gururu, iftiharý oldu…
 
Eðitime yaptýðý yatýrýmlar meyvelerini vermeye çoktan baþladý…
 
Mezun üstüne mezun verdi okullarý…
 
Gençler üzerinden asýrlarda geçse Ýsmail aðabeylerini unutmayacak…
 
Yurttaki sýcak yatakta güzel bir düþ,
 
Ýnce parmaklarýn piyano tuþlarýna dokunuþu,
 
Notalarýn türküye gazele, uzun havaya dönüþmesi…
 
Kars sokaklarýnda, sýrtýnda gitarla, kemanla dolaþan üniversite gençliði…
 
Ýþte Ýsmail Aytemiz’in eðitime ve sanata, sanatçýya verdiði önem ve ehemmiyet…
 
Ne demiþ Karslý ozan Taþlýova,
 
Arzu iplik sevgi nakýþ,
 
Ördükçe güzel görünür,
 
Gönül gözü ile bakýþ,
 
Gördükçe güzel görünür…
 
Bizler Ýsmail aðabeyimizi gönül gözümüz ile gördük sevdik…
 
Elini bile sýkma fýrsatým olmadý…
 
O sýkamadýðým güzel eli, bugün bu sütunlardan saygýyla öpüyorum…
 
Ýyi ki varsýn Ýsmail aðabeyi…
 
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3766 Defa Okundu
2010-10-05

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARGönül Yiðit Esenler Ýstanbul 2010-10-07
Aytemizi ve Kafkas üni. kutlarým

Ýsmail Aytemizin doktoralýk ünvanýný gönülden kutluyorum. Yazara çok teþekkürleri. Ýçtenlikle yazýlan bir yazý olduðu her halinden belli oluyor. tekrar Aytemize hayýrlý olsun Kafkas üniversitesinin bu anlamlý düþüncesine çok teþekkürler.

Suna Yýlmaz-Ýstanbul/Üsküdar 2010-10-06
Halka hizmet Hakka hizmettir.

Güzellikleri gören gözünüze saðlýk. Aytemizden güzel bahsetmiþsiniz. Unutmamak gerekir ki Halka hizmet Hakka hizmettir. Kars halký Ýsmail Aytemizin yaptýðý hizmetleri ve memleketine yaptýðý yatýrýmlarý unutmayacaktýr.

Kars sevdalýsý 2010-10-06
SAYIN AYTEMÝZ'Ý KUTLARIM

EÐÝTÝM CAMÝASINA BÜYÜK KATKILARI OLAN SAYIN ÝSMAÝL AYTEMÝZ'Ý KUTLUYORUM. ÖZELLÝKLE KARS ÝLÝNE YAPMIÞ OLDUÐU DEÐERLÝ KATKILARI ÝSE TAKDÝRE ÞAYANDIR. DOKTORLUK ÜNVANINI HAK ETMEKTEDÝR. KENDÝLERÝNÝ KUTLUYOR, SAYGILAR SUNUYORUM.

Bahattin-----Ýstanbul Kadýköy 2010-10-05
Ýsmail Aytemiz Ekoldür vefalýdýr.

Ýsmail Aytemiz iþini hakkýyla yapan sanatý ve sanatçýyý seven kollayan sanat sever bir insandýr. Ýstanbul da hemþerisine kucak açan seven kollayan iyi bir hemþeri canlýsý kiþiliðe sahiptir.Kars'a yaptýðý yatýrýmlar biz Ýstanbul da yaþayan Karslýlarýda mutlu etmiþtir. Kendisine selam ve saygýlarýmýz gönderiyoruz. Bu arada kafkas üniversitesinide bu anlamlý davranuþýndan dolayýda kutlamaktayým. Ýsmail betinde kalemine yüreðine saðlýk. Güzel yazmýþ. karsa selamlar sevgiler gönderiyorum.

Jale Kurbaðalýdere/ist. 2010-10-05
kutlarým hayýrlý olsun

Beðenerek okudum. Ýsmail Aytemiz memleketine büyük hizmet etmiþtir. eðitim camiasýna yapýklarý fevkalede takdire þayandýr. Ýsmail Aytemiz e verilen doktorluk payesi oldukça yerindedir.Kutlarým hayýrlý olsun.

Rabia 2010-10-05
bende kutlarým

Yapýklarýný gördükten sonra Ýþadamý Aytemizi sevmenizi yerinde gördüm. Allah böyle hayýr sever ve özellikle memleketine yatýrým yapan insanlarýmýzdan razý olsun.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır