KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MANZARA BöYLE...

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         MANZARA BöYLE...

 Manzara böyle...

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “Manzara böyle..” yazýsý:

Bir düþünün,

Halkýmýzýn büyük bir bölümü bankalara neden borçludur?

Yanýtýný ben vereyim…

Düþük gelirin, büyük giderler karþýsýnda eriyip gitmesindendir.

Dayanýklý tüketim ürünlerinden tutunda,

Gýda maddelerinin bile kredi kartý ile satýn alýndýðý bu sistem içerisinde  A dan Z ye herkes bankalara borçlu vaziyettedir.

Özellikle kamu çalýþanlarýn durumlarý s.o.s vermektedir.

Ýnsanlarýn alým gücü düþtüðü gibi, enflasyonun yükseliþinden en çok bankalar karlýdýr.

Gelelim diðer bir konuya,

Saðlýk halkýmýzý ilgilendiren konularýn en baþýndadýr.

Mesela;

Sigorta güvencesi olanlar,

Ýlaç ihtiyaçlarýný gidermek istedikleri vakit,

Eczane kapýsýnda kendilerini morartan sürprizle karþýlaþýp,

Muayene ücreti denilen parayý ödemek zorundadýrlar.

Bu durumdan herkes memnun olmasa da yinede çaresizlikten memnundurlar.

Bunu adýna ise saðlýkta devrim denilmektedir.

Eðitim veren mekanlar da ise durum çok farklýdýr.

Örneðin, Fen ve Anadolu liselerinin içi dýþý daha bir moderndir.

Klasik düz liseler ise üvey evlat…

Bu liseler hala mozaik kaplý beton koridorlarý ile ayakta kalmaya çalýþmaktadýrlar.

Torpili olanlara granit mermer!

Bunun adý da, eðitimde devrim olarak adlandýrýlmaktadýr.

Allah var yukarýda ulaþým daha bir güzel…

2 ay önceden uçak bileti alana Kars Ýstanbul 74, Normal tarife 350 TL...

Bu arada bilet alacak olanlar, 2 ay içerisin de ölmemeye garanti verip, yazýlý senet imzalamýþ gibi biletlerini almanýn mutluluðu ile sevinmektedirler.

Bu duruma ise,

Yurdumuzda uçaða binmeyen kalmayacak denilmekteydi.

Hadi bunu da böyle kabul edelim…

Ya evine ekmek götüremeyen ve günlük yevmiye ücreti ile çalýþan, þehirler arasý otobüs iþletmesi þoförlerinin hali nasýl olacak?

Ýþte bu duruma da, tahmin ettiðiniz gibi ulaþýmda büyük mesafe kat edildi tarifi denilmektedir.

Kýsada olsa, hal, hikaye ve manzara böyle.

Ben böyle manzarayý ve böyle devrimleri, mesafeleri hiç sevmedim desem sakýn bana kýzmayýn.

Yeniden görüþmek üzere

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 15439 Defa Okundu
2015-02-27

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARmustafa karakoyun 2015-03-02
doðrularla dolu güzel bir yazý

sesimiz sensin. sesimize ses veren güzel insana selam olsun

levent 2015-03-01
halkýn sesi

cansýn ismail abi tüketici seninle gurur duyuyor. halkýmýzýn sesisin. levent

rafet yurt 2015-02-28
halkýn adamý

ismail hocam halkýn adamý olduðunu yine bu yazýnla tescilledin.

HASRET GÜL 2015-02-28
evet haklýsýnýz

sýkýntýlarý hep kredi kartýndan çekiyoruz ismail bey

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır