KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SURYE üST, IRAK EMME BASMA TULUMBA!

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         SURYE üST, IRAK EMME BASMA TULUMBA!

 Suriye üst, Irak emme basma tulumba!

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “Suriye üst, Irak emme basma tulumba!” yazýsý:

Bir dost, yýllar öncesi;

Üçüncü dünya savaþý su yüzünden çýkacak demiþti.

Dostumun bu tezi bana uzak kalmakla beraber, aksine petrol üzerine çýkacak deseydi, daha çok inandýrýcý gelebilirdi…

Orta doðu bulgur gibi kaynýyor.

Ne idüðü belli olmayan birçok terör örgütü atlarýný oynatýp duruyor!

Suriye de iç savaþ hýz kesmeden devam ediyor ve yüzlerce masum insan hayatýný kaybediyor.

***

Bütün kötülüklerin baþý petrol ve ona göz koyan süper güçler…

Esmer tenli, kara gözlü bebelerin ölümüne sebebiyet veren þeytan pisliði!

Suudi Arabistan’a bakýnýz,

Suudiler þeriat sistemiyle yönetiliyor.

Bu ülkede demokrasi var mý?

Yok!

Petrolleri; bu dünyayý býrakýn, dokuz gezegene yetecek kadar çok…

Peki neden Irak ile Suriye?

Ve yahut Kuveyt ve Birleþik Arap Emirlikleri deðil?

Suriye’yi üst, Irak’ý emme basma tulumba gibi kullanacaklar!

Amerika’nýn Orta doðu politikasý tamamýyla petrol üzerine endekslenmiþ ve konuþlanmýþ vaziyette…

Dünya da ki petrol rezervleri sadece Arap yarýmadasýnda bulunmakla beraber,

Petrolle elde edilen yüzlerce elementler var.

O kadar çok deðerli bir maden ki,

Ýnsan hayatý yanýnda çok ucuz kalabiliyor!

Amerika’nýn Orta doðu’dan zaferle ayrýlmasý durumunda,

Þu tablonun ortaya çýkacaðý gerçeði vardýr.

ABD dünyanýn en büyük petrol rezervlerini kendi tekelinde kontrol altýna almýþ olacak.

Yerli halkýn soyunu sopunu Amerika kýtasýndan silip süpüren sömürgeci bir devlet, bu defa dünya ülkelerini kukla gibi elinde oynatmaya çalýþacak!

Ýþte o zaman yandý gülüm keten helva!

Gerisini bir düþünün…

***

Dostumun su meselesine gelince,

Haksýzdýr demiyorum…

Petrolle gözü doymayanlar,

Yarýn, ertesi gün Dicle ile Fýrat’a biz de ortaðýz derlerse sakýn þaþýrmayýn...

Dünyada ki en büyük su rezervlerine sahip bizim ülkemizdir.

Derelerimiz,

Çaðlayanlarýmýz,

Nehirlerimiz,

Daðlardan akan mis gibi gözelerimiz var…

Amerika bu!

Belli mi olur?

Bir bakmýþsýnýz,

Kocaman büyük okyanusu kurutup,

Van gölümüze göz koyabilir.

Belki dostumun sözünü dikkate almamýþtým ama, haksýz da deðilmiþ!

Yeniden görüþmek üzere

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2485 Defa Okundu
2015-08-15

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARsevilay y. 2015-08-19
yazýnýz çok güzel

çok beðendim çoook. ortadoðu gerçeði burada iþte

özlem 2015-08-18
haksýz deðilsiniz.

herkesin orta doðu hakkýnda bir görüþü var. bu da sizin görüþünüz zannedersem. görüþünüze saygý duyuyorum. dünyada her þey para pul deðil yani.
ama haksýz da deðilsiniz.

TARIK 2015-08-17
tesbitler oldukça doðru

ORTA DOÐU DAN AMERÝKA EL ÇEKMEDÝKÇE PETROL DAVASI ÇOK ÜLKENÝNÝN CANINI ACITACAÐA BENZÝYOR. YAZIK ÝNSANLIÐA YAZIK.ARTIK ORTA DOÐU EGEMEN GÜÇLERÝN ELÝNDEN ÇIKMALI. YAZINIZ BÜYÜK BÝR ZEVKLE OKUDUM. BAÞARILAR DÝLERÝM

ekrem 2015-08-17
doðru

boþuna dememiþler amerika sömürge develetdir diye

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır