KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÝNSANý SAVUNUYORUM çüNKü DüþTüðüNü GöRDüM

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         ÝNSANý SAVUNUYORUM çüNKü DüþTüðüNü GöRDüM

 Ýnsaný savunuyorum çünkü düþtüðünü gördüm

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “Ýnsaný savunuyorum çünkü düþtüðünü gördüm” yazýsý:

Ne söylesem,

Neye sussam?

Ovalarý daðlarý vadileri, denizleri yazsam,

Nereden haberleri olacak?

Geçmiþi anlatsam, geçmiþ geçmiþte kalmýþtýr…

Dünü hatýrlamak bile istemez çoðu zaman insan.

Yarýný yazamam…

Çünkü henüz yarýn olmadý ki,

Susacak olur isem, kabul sayýlýr, ret ettiðim her þey.

Ýtaat etmiþ olurum…

Ýsyan ettiðim her þeye karþý!

Zulüm olur bazen susmak, sesini çýkarmamak…

Bazý zamanlar dayatmak, direnmek istiyorum beynime,

Düþüncelerimi susturmak adýna…

Ne yaparsam yapayým, düþüncelerim hep galip geliyor.

Neyi yazayým diye usumu zorlarken saatlerce, kafamda artçý depremler oluþuveriyor…

Hayatýn zorluklarýný yazayým dedim.

Herkes biliyor zaten.

Söz gümüþ, sükun altýn...

Yüreðim gümüþten yana her daim.

Yazarsam, yazdýklarým, söyleyeceklerim düþer mi tarih kitaplarýna dip not olarak?

Ben gerçekleri yazdým diyor gönlüm, siz inanmasanýz da…

Ben okuduklarýmý, bildiklerimi, gördüklerimi yazdým.

Omuzlara çekiç gibi vuran yoksulluðu,

Ýþ olmayýnca, defi defterini toplayýp, doðduðu topraklarý terk edenleri,

Her gün kazan kaldýran dar gelirliyi…

Bir dert ile uyuyan, sabahlarý bin dertle ile uyanan,

Alacaðý vereceðini karþýlamayan,

Maaþýna gülünç zam verilen emekliyi,

Memuru,

Ýþçiyi,

Ýþsizliði,

Gençleri yazdým...

Ve binlerce insaný!

Evet… Camus’un dediði gibi, “Ýnsaný savunuyorum çünkü düþtüðünü gördüm”

Amma…

Birçok serzeniþlerim arsýnda, þuna da emin oldum ki;

Herkesin birbirine benzediði yerde hiç kimse yoktur!

Yeniden görüþmek üzere

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2802 Defa Okundu
2015-09-20

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARÝlknur Rüya A. 2015-09-22
yaz yaz halkýn sorunlarý bitmiyor

Ýsmail bey yaz çiz ama bu halkýn sorunlarý bitmiyor.
Hangi bir derde çare olabiliriz ki? Herkes kendini düþündükten sonra çözüm bulmak çok güç maalesef. Yalnýz duyarlýlðýnýdan dolayý sizi kutluyorum. ----------Ýlknur Rüya------------

T. Doðan 2015-09-21
Antalyadan selammmmm

Ýsmailciðim benim yürekli gençlik arkadaþým. Seninle gururu duyuyorum. Yazýný beðenerek okudum. Memlekete selam. Murat ve Kezban sana selam gönderiyor. Seni takipteyiz bilesin.

Emel Ýkbal Deren 2015-09-21
Yazýnýz çok güzel!!

Fevkalede güzel. Tam kitabýn ortasý denecek bir yazý.

BROÞÞÞ TEZHARAP GENÇLÝK 2015-09-21
baba adam --------------

Bababmmm sen yaz biz okuyak sen yaz biz bilgilenek sen yaz her kes gerçegi okusun bilsin. krallllllll

Gencehan Kars 2015-09-21
devam üstatt devam

gerçeði yazmaya devam üstat. yolun açýk olsun.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır