KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HERKESN MUTLAKA BR EYLEM VARDýR

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         HERKESN MUTLAKA BR EYLEM VARDýR

 Herkesin mutlaka bir eylemi vardýr

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “Herkesin mutlaka bir eylemi vardýr” yazýsý:

Kimi þefine,

Bazýlarý düzene,

Bir baþkasý ustasýna,

Kalfasýna,

Apartman yöneticisine,

Tuttuðu futbol takýmýna…

Kimleri ise karnýný doyuramadýðý sistemin bozukluðuna karþý eylemdedir…

Ülkesine karþý deðil, cebine eksik para koyan patronadýr isyaný.

Kendisini iyi temsil edemeyen siyasetçiyedir tepkisi…

Hakkýný arayanlar ise o ülkesinin bir yurttaþý, bireyidir.

Ülke yasalarýnýn kendisine tanýmýþ olduðu bir haktýr, hukuktur yaptýðý eylem…

Demokrasidir diðer bir adý…

Özgür ve de hür yaþamak derler diðer adýna…

Ýstediðini söyleyebilmek, eylemini gerçekleþtirip, yazabilmektir demokrasi…

Bir de, demokrasinin daha deðiþik tarifi vardýr.

Boyutu aslýnda biraz uzundur.

Fragmaný kýsadýr.

Nasýl mý?

Eylemlerinden vazgeçeceksin,

Sesin gür çýkmayacak,

Kapýný arkadan kapatýp, seyirci kalacaksýn.

Kuzularýn sessizliðine bürünüp,

Ne verir iseler, elinizi uzatýp kabul etmekten baþka bir seçeneðiniz olmayacak…

Bakýn iþte o zaman iyi, temiz ve de demokrat bir yurttaþsýndýr.

Sade ve bilinçli vatandaþsýn.

Ýþte istenilen demokrasi budur!

Harika bir demokrasi…

Buna yakýn demokrasiye verilebilecek en güzel örnek ise,

Çinli filozof Lao Tzu’ya ait bir tanýmdýr;

 “Bilen konuþmaz,

Konuþan bilmez,

Gözlerini yum,

Bütün kapýlarý kapa;

Sivrilikleri buda,

Karýþýklýðý gider;

Iþýðý ayarla,

Dünyaya uyum saðla…”

Yani sadece demokrasinin adý var…

Gerisi dünyayý yönetenlerin, düzenin demokrasisi!

Yeniden görüþmek üzere

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1859 Defa Okundu
2015-12-06

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARTülay Deniz (Alanya) 2015-12-08
yeminle.........

senin bu eylemlerini çok seviyorum büyük yazar!!!!!

ekrem 2015-12-07
YÜREÐÝNE SAÐLIK

BAÞ YAZARIM YÝNE BÝR BÜYÜK GERÇEÐÝ BÝZÝMLE PAYLAÞMIÞSIN. KALEMÝNE YÜREÐÝNE SAÐLIK

özlem yaz 2015-12-07
siz yazmýþsýnýz

ismail bey gerçeði siz yazmýþsýnýz zaten dünyayý yönetenlerin demokrasisi

Ýlknur Rüya A. 2015-12-06
Mükemmel bir yazý!!!!

Harikasýn Ýsmail bey ayakta alkýþladým yemin ederim tam herkesin içinden geçenleri boncuk taneleri gibi yazmýþsýn.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır