KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GAZETEC KMDR?

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         GAZETEC KMDR?

Gazeteci kimdir?

Kafkas Haber Ajansý Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn ‘Gazeteci kimdir?’ yazýsý.

Eþitlik için yazdým,

Eþitlik için söyledim,

Eþitlik için dayak yedim,

O günleri göremeyeceðimi bilsem de,

Birilerine o günleri gösterebilmek için öldüm.

Bu sözler Ahmet Arif’in…

Gazetecilik böyle bir þey olmalý…

Söylemeli, yazmalý, yazabilmektir.

Haksýzlýklarýn karþýsýnda durabilmektir…

Gazeteci demek; ahlaklý, namuslu, dürüst ve çalýþkan kiþilerdir…

Kanunlara saygýlýdýr…

Basýn ahlak yasalarýna uyan demektir…

Halkýn sesi, gözü kulaðýdýr.

Emekçidir,

Verilen emeðe saygý duyan insandýr.

Bir gazetenin baskýya hazýr gelmesi için gece gündüz çalýþandýr.

Sýcak taze haberleri okuruna an be an ulaþtýran basýn emekçisidir…

Beyini ve akýlý en hýzlý çalýþandýr…

Sorulara anlýk yanýt verebilendir…

Data banktýr.

Milyonlarca sözcük bilendir…

Haber için yaþamýný riske atabilendir.

Onun kutsal mabedi haberdir…

Haber onun ekmeðidir.

Her kesime hitap edebilendir…

Renk, dil, din, mezhep ayrýmý yapmayandýr…

Evrenselliði savunandýr.

Hayata bakýþ açýsý çok geniþtir…

Barýþ yanlýsýdýr.

Zeytin dalý, beyaz güvercin sempatizanýdýr…

Yitikleri bulup kavuþturan,

Ülkesinin baþarýsýna sevinen, baþarýyý sür manþetten, bayram havasýnda verebilendir.

Bayramlarý darülaceze de geçiren,

Yaþlýnýn elini öpüp, bayram þekeri ikram edebilen,

Ülkesini dýþarýya karþý korkusuzca savuna bilendir…

Savaþta,

15 Mayýs 1919 da düþmana ilk kurþunu sýkandýr!
10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü kutlu olsun.


Yeniden görüþmek üzere

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4093 Defa Okundu
2016-01-09

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARKamilKALEM 2016-01-10
tebrik tebrik....

karsýn gururudur, basýn aleminin duayeni ismail bey

NEVZAT HOCA 2016-01-10
EMEKÇÝ YAZAR, CESUR YÜREK

YILLARINI ANADOLU BASININA EMEK VERÝP ÇALIÞAN EMEKÇÝ YAZAR CESUR YÜREK ÝSMAÝL BEY, 10 OCAK ÇALIÞAN GAZETECÝLER GÜNÜNÜ KUTLUYORUM. YOLUNUZ VE ZÝHNÝNÝZ AÇIK OLSUN.

BROÞÞÞ TEZHARAP GENÇLÝK 2016-01-10
gaseteciler günü

Aðabeði sen ve diðer arkadaþlarýnýzýn bayramý kutlu olsun. Senin kalemin duruþun yeter. çaðlarýn da selamý var. Allaha emenet olasýsýz.........

nedim öncü 2016-01-10
hayýrlý olsun

ismail abi bu anlamlý gününüz kutlu olsun. her zaman seni hayranlýkla okuyorum. mevlam sizin eksikliðinizi vermesin.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır