KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

RUTN HAYATýMýZýN GERçEKLER

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         RUTN HAYATýMýZýN GERçEKLER

Rutin Hayatýmýzýn Gerçekleri

…444 no’lu telefon uzunca çalar,
Ýnce sesli bir bayan bankadan aramaktadýr.
Ödenmesi gereken kredi kartý bilgisi verip, tarihi ister.
Adam, çaresizlikten, yalandan da olsa, bir tarih vermek zorunda kalýr.

Mini mini küçük esnaf…
Dükkan kirasý için akrabasýndan ödünç para ister.

Akraba o parayý verir…
Kira ödenir,
Ýlk ay dolmadan akraba parasýný geri ister.
Emekçi, çalýþkan, üreten iþçi olan,
Asgari ücretli…
Evinde boþalan mutfak tüpünü deðiþtirmek ister.
Maaþýnýn yedi de biri olan, o parayý verir amma,
Üstüne üstlük iki tüpte borçlanýr.

Öðrencilerimiz…

Geleceðe hazýrlanan genç dimaðlarýmýz,
Fiyatý ucuz olan tavuk dürümün, ince hesaplarýný yaparken,
Dolmuþ ücretine yapýlan zam, hepsinin planlarýný alt üst eder…
Yaptýðý eylemi kaile alan bile olmaz!

Vefalý ev kadýnlarýmýz…
Gün paralarý bile, günü kurtarmaya yetmiyor.
Lahana sarmasý, yaprak dolmasýnýn yerine,
Patates türlüsüne talim etmekteler.
Var ise azýcýkta tel þehriye çorbasý!

Küçük, lakin bilgili sanayi esnafýmýz…
Ben onlara arabalarýn doktoru derim.
Ýþsizlikten atölyenin asma tavanýnda tavla oynamaktan,
Yýldýz anahtarla cývata sýkýp,
Kaput düzeltmeyi unutmuþ vaziyetteler.
De hadi onlarý da geçtik…

Gelelim,Emeði üzerimizde çokça olan köylümüze…
Sap bir dert saman ayrý dert, kara kýþ, yedek parça lastik ise iþin cilasý…
Neylersin, devir artýk çiftçi kredisi zamaný.
Þimdi al, hasatta öde!
Onu da ödeye bilirsen eðer...

Tamam,
Hadi bütün bunlara alýþýðýz diyelim, ya birde halk arasýnda sýkça kullanýlan asortik denilen mekanlar?
Bir zamanlar geliri bol olan, cývýl cývýl turistlik bölgelerimiz.

Örneðin Antalya’mýz…
Kýþ mevsiminde dahi,
Telefonlara gönderilen sms’ler ile müþteri çekmeye çabalýyorlar.
4 gece 5 gün, her þey dahil 300 TL…

Vade farksýz 6 taksit…
Daha önceleri böylesi fiyatlara inen, hiç bir otel görmemiþtim.
Býrakýn koca tesisinin ayakta kalmasýný saðlamak,
Ýtalyan aþçýnýn maaþýnýn nasýl ödeneceði bile, yaþanan sýkýntýlar arasýnda yerini alýyor.
Bu cazip fiyatlar bir kaç kiþinin yüzünü býyýk altý güldürürken, bir diðerini ise kara kara düþünmeye mahkum ediyor.
Bütün bu yaþananlara ise, sadece “hayat iþte” deyip geçiþtiriyoruz.

Daha önceleri de yazmýþtým,
Herkes yaþantýsýndan memnun demiþtim…
Yazmak, çizmek, söylemek nafile iþler.

Voltaire’nin þu sözünü çok severim…
“Söylediklerini kabul etmeyebilirim; ama söyleme hakkýný ölünceye kadar desteklerim.”
Söyleme hakkým, bundan böyle de ebediyete kadar devam edecek…
Bu benim en doðal hakkým.


 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4116 Defa Okundu
2016-02-13

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARKEREM TÜRKER 2016-02-14
Yüreði büyük ÝNSAN

Samimiyetine ve yazý stiline hayraným üstat.
Doðrular sizinle hedefine ulaþacak. Ellerine yüreðine saðlýk. Varlýðýn bizler için çýk kýymetli.


oruç 2016-02-14
çok haklýsan

haklýsan gardaþ ne deyim. tam düz yazýmýþsan. maþallah

Ruhi ostim ANKARA 2016-02-14
tam isabet olmuþ yazdýðýn

Dostum harika yazmýþsýn bende sanayide zar atýyorum malum iþ yok. Selamlar.

BROÞÞÞ TEZHARAP GENÇLÝK 2016-02-14
krallllllll................

Baba kralsýn. dediðin hepsi doðru. herif baba yaww.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır