KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

WELCOME TO THE MýSSýLES...

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         WELCOME TO THE MýSSýLES...

Welcome to the missiles... 

Elbette ki bayram trafiði yoðundu…
 
Paralýlar yatta, katta; sýcak havada ve þezlonglara uzanarak geçirdi bayram tatillerini…
 
Gurbette ki memur, almýþ olduðu el borcu ile gitti yaþlý babasýnýn evine, el öpmeye…
 
Tam bunlara alýþýp, klasik Türkiye sendromu derken,
 
Birde füze kalkaný sahibi olduk, durup dururken…
 
Hem hava ya, hem de hava atacak kadar havamýz var artýk…
 
Bundan böyle atýlacak her füzenin üzerine de yazacaðýz…
 
“Miras deðil ABD teri”
 
Babam sað olsun yerine ise,
 
“ABD mmm sað olsun…”
 
Yalnýz bir gerçek var ki,
 
Oyuncaðýmýzýn düðmesi ABD de olacak…
 
Ýstediði zaman basacak düðmeye…
 
Sonra graw graw…
 
Bir de Polonya halkýna bakýn.
 
Kabul etmediler,
 
“Alýn füzenizi ne haliniz varsa görün” dediler…
 
Ee, ne de olsa Leh Walesa’nýn ülkesi…
 
Bazý ulusal basýn Türkiye’nin zaferi dedi…
 
Ne zaferi ise ben hala anlamýþ deðilim…
 
Anlayabildiðim tek bir þey var.
 
O da þudur;
 
NATO ve AB iþbirliðinin artýrýlmasý hedefinin yanýnda,
 
NATO ülkelerinin elinde ki, bu büyük ve muazzam nükleer silah ve cephanesinin, sürekliliði saðlanmýþ oldu.
 
Dünyamýz bu füze kalkanlarý ile birlikte olasý bir savaþa hazýr duruma sokulmuþtur…
 
Füzeleri saðlama alýp, iki kýta kendi arasýnda dünyayý bir sömürü haline sokacaða benziyor…
 
Ülkemiz oyuna gelmemeliydi…
 
Artýk iþ iþten geçmiþtir…
 
Kapýsýna bizleri yanaþtýrmayan Avrupa, deðil bizim kapýmýza yanaþmayý, antremizden içeri girip, salonumuza yerleþti…
 
Bize de kolonya ve þeker ikram etmek kalýyor.
 
Yabancýlýk çekmesinler diye misafirimize þunu söyleyelim.
 
Welcome to the missiles...
 
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4406 Defa Okundu
2010-11-21

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARsoykan 2010-11-23
Füzeler bunun kanýtýdýr

Hocam, emperyalist ülkeler dünyayý bir sömürge haline dönüþtürdüler. Füze kalkaný da bunun bir kanýtýdýr. Kaleminize saðlýk.

NESLÝHAN (Antalya) 2010-11-22
DUYARLILIÐINA TEÞEKKÜRLER

WELCOME TO THE MISSILES... ANLAMI: HOÞ GELDÝNÝZ FÜZELERÝMÝZ. YAZI BAÞTAN AÞAÐI GÜZEL VE ANLAÞILIR. SAYIN YAZARI KUTLAMAK, DUYARLILIÐINA TEÞEKKÜR ETMEK ÝSTERÝM. NOT: BAÞLIÐIN ANLAMINI YAZDIM, ÇÜNKÜ YABANCI DÝLDE ZORLUK ÇEKENLERE YARDIMCI OLMAK ÝSTEDÝM.UMARIM ANLAYIÞLA KARÞILARSINIZ. SEVGÝYLE KALIN. NESLÝHAN

Ruhi Pýnarcý OSTÝM Ankara 2010-11-22
Gözler önünde

Son günlerin en iyi yazýsý. Amerika seni bilip tanýmayan mý var. Çýkarý için dünyayý ateþe veren bir ülke. Irak gözler önünde.

HAKKI ERCAN 2010-11-22
Vallahi güzel

Yazýnýz kýsaca her þeyi özetliyor. Yanlýz baþlýk ingilizce olmuþ. anlamadým. Selamlar, tebrikler

Kars sevdalýsý 2010-11-22
Zýmba gibi yazý

Ýsmail bey yine zýmba gibi bir yazý. Tebrikler.

Suna Yýlmaz-Ýstanbul/Üsküdar 2010-11-22
Kutlarým

Bu yazýya katýlmamak elde deðil. Kutluyorum Ýsmail bey. Özellikle baþlýðýnýz harika olmuþ.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır