KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

CENNET GENçLERNN EFENDS HZ. ÝMAM HüSEYN

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         CENNET GENçLERNN EFENDS HZ. ÝMAM HüSEYN

Cennet Gençlerinin Efendisi Hz. Ýmam Hüseyin


Ehlibeyt imamlarýnýn üçüncüsü,
Peygamber soyunu devam ettiren iki kiþiden birisi...
Allah’ýn tertemiz kýldýðý ve yanýna aldýðý peygamber torunu.
Allah’ýn þefkat yaðmuru ile beslediði,
Allah’ýn, kendinden bütün kirleri giderdiði,
Eþsiz insan!
Felsefesi diðer insanlarýn dünya görüþlerinden farklý bir insan…
Yaþamý boyunca doðruydu,
Dürüsttü ve adaletliydi.
Hoþgörü,
Ahlak,
Cömertlik,
Merhamet,
Cesaret,
Zulme yüz vermemek…
Ýrfan, kudret, kabiliyet,
Yüreðinde Allah’a kulluk ve Allah korkusu vardý.
Ne yazýk ki o kötü, o kara gün gelip çatmýþtý…
Kötülüðü,
Yalaný,
Düzenbazlýðý,
Kirlenmiþliði,
Kokuþmuþluðu,
Zulmü,
Despotizmi, nekesliði ve namertliðin temsili Yezit!
Yezid’in kahpe pususu ve kahpe planlarýyla,
Kutsal insanýn katledildiði acý dolu bir günün adý ise Aþura…
Peygamber torununun þehit ediliþinin adý.
Hicretin 61. yýlýnýn muharrem ayý…
Ve… Onuncu gün….
O gün þehadet þerbetini içecek olan,
Güzel yüzlü, gözü nurlu insan Ýmam Hüseyin’di…
Hüseyin, torunlardan bir torundu.
Çevresinde yeminler edilen,
Cennet gençlerinin efendisi,
Ehlibeytin nazlý çiçeðiydi…
Kerbela’da bir oðuldu!
Tarihin de tanýk olduðu,
En mükemmel babanýn, annenin ve dedenin baðrýnda büyüyen birisi,
Kerbela çölünde gelmiþ geçmiþ en büyük destaný, asil kanýyla yazan;
Peygamber torunu Ýmam Hüseyin’di…
Erdemli,
Ýlkeli,
Ölçülü,
Kýyam,
Þehadet,
Yiðitlik,
Kahramanlýk,
Fedakar ve gönüllerin elçisi,
Ýmam Hüseyin’di!
Ýrfan sahibi güzel insandý!
Bir þehit var ki Kerbela’da,
Otuz dört kýlýç,
Otuz üç mýzrak yarasý,
Kerbela’da bir bir topraða düþen yiðitler…
Selam olsun Kerbela þehitlerine!
Selam olsun Cennet Gençlerinin Efendisi Ýmam Hüseyin’e!

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3565 Defa Okundu
2016-10-10

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARismet özkaya 2016-10-13
örnek bir yazý

ismail bey böylesi güzel yazýlar çýkardýðýn için seni kutluyorum. yeni filizlenen genç nesile de imam hüseyin sevgisi aþýlayan güzel bir yazý olmuþ. selam olsun kerbela þehitlerine ve imam hüzeyine!

betül kýnak 2016-10-13
mükemmel

güzel ve anlam dolu çok beðenerek okudum.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır