KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YAZ GAZETEC GARDAþ YAZ!

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         YAZ GAZETEC GARDAþ YAZ!

 Yaz gazeteci gardaþ yaz!

Kafkas haber Ajansý (KHA) Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “Yaz gazeteci gardaþ yaz!” yazýsý:

Aman gazeteci gel bizim köye…

Bizde olan türlü halleri de yaz!

Reyhani babanýn bu dizeleri, geçmiþi uzun yýllara dayanan doðu gerçeklerini gözler önüne sermiþti…

Uzunca yýllardan sonra pek çok þey deðiþti!

Yol, su, kanalizasyon, okul vb. hizmetler…

Hepsi oldu!

KHA’nýn Genel Müdürü

Bedir Altunok… Beraber çýktýkmýþtýk köy yollarýna…

Bizzat köylerdeki çalýþmalarý izlemek üzere,

Ýl Özel Ýdaresi’nin köylerde ki müthiþ karla mücadele çalýþmasýný görüntüledi;

Ýþ makinalarýnýn karlý yollarý açmýþ olduðunu görünce bastý deklanþöre!

Köylüler, yaz gazeteci dediler…

Bunlar olmasaydý, hayvanlarýmýz açlýktan ve susuzluktan telef olacaklardý.

Altunok kayýttaydý…

Beyaz esaretten kurtulmanýn hikayesini yazmýþtý kamerasýyla!

Açýlan karlý yollar…

Sevinen köylüler!

Ýnsana hizmetin mimarý olan Özel Ýdare çalýþanlarý…

Hepsi mutlu olmuþtu!

Sonra kar temizleme araçlarýnýn alkýþlar arasýnda köyden ayýlmasýydý mutluðun diðer bir adý…

Köyde hayat ulaþýmdý…

Hayat, ahýrda mahsur kalan hayvanlarýnýn su içebilmesiydi.

Kars köylerinde yaþamaktý diðer bir adý…

Suya, çamura, kara, ayaklarýný deðdirmeden yürümekti…

Birde o ayaz kar’lý kýþ geceleri,

Hastanýn sorunsuzca saðlýk kuruluþuna ulaþmasýydý…

Ýþte tam da o anda!

Bizler köyden ayrýlmak üzere aracýmýza doðru ilerlerken,

Ýnceden ama gür bir sesle irkildim…

Asa yardýmý ile yürüyen bir nine,

Avazý çýktýðýnca seslendi bana!

- Ay gazeteci gardaþ !

- Hele telesme !

- Men sana deyim aha bunu da yaz…

 “ Galemin pýðsa da sen sakýn pýðma,

Yazmaða devam et yarým galmasýn,

Gýrýlsýn gafesler, bütün vazolar,

Çiçehler dalýndan goparýlmasýn…

Yaz gazeteci gardaþ yaz!

Pýðtým yaz’ý behlemehten!

Yaz deyiren yaz, gelsin indi den bu yaz !”

Ah anacýðým!

Ah!

Kýþ yaz’ýn sebebidir… Yaz’ý seven onun sebebini de sevmelidir!

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1429 Defa Okundu
2017-01-20

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARResul Agil 2017-01-26
çileli kýþ

Tam bir kars gerçeði kýþ çilesi kar. yollarý açanlardan ve vesile olanlardan Allah razý olsun

ismet özkaya - istanbul 2017-01-26
selamlar

bedir beye ve size baþarýlar. iki emektar gazeteciye selamlar

betül kýnak 2017-01-26
çok beðendim

harikasýn ismail bey

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır