KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KHA LE YED YýL

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         KHA LE YED YýL

KHA ile Yedi Yýl

KAFKAS HABER AJANSI YEDÝNCÝ YAÞININ MUTLULUÐUNU YAÞIYOR…

Ýlk yazýmýn ardýndan þöyle bir geriye baktým.
2555 gün...
Kafkas Haber Ajansý altý yýl boyunca hýz kesmeden yayýnýna devam edip, 7. yaþýna ulaþmýþ…
Yedi yýl boyunca,
KHA’ya abone olanlar, dolu dolu haber yayýnlama zevkini yaþadýlar.
Okurlarý ayrý bir þevkle KHA’yý tekip ettiler.
KHA için, “Ajans” olmanýn özel bir ayrýcalýðý vardý...
Muhabir aðýnýn geniþ ve uzun olmasý gerekliydi.
Sadece Kars deðil, yurttaki sýcak geliþmeleri de takip etmek gerekliydi.
KHA bunlarýn hepsine yetti...
Anlýk haberlere, sýcak ve taze geliþen olaylara KHA logosu damgasýný vurdu.
Her geçen gün ziyaretçi sayýsý fazlalaþtý.
Haberler, yerini daha yeni daha taze haberlere býraktý.
Bol fotoðraf ve kalite okurunu tatmin etmeye yetti...
Köþe yazarý sayýsý arttý.
Kýsa zaman da Kars’ýn, belki de Doðu Anadolu’nun en fazla yazar kadrosuna sahip oldu.
KHA imtiyaz Sahibi Sayýn Bedir ALTUNOK, daha fazla mesai harcayarak, gece geç saatlere kadar Ajansýný bir bebek gibi severek, saçýný okþayarak büyüttü...
Telefonlarý ve telsizi 24 saat açýk kaldý.
Doðru haberin adresini KHA ile güncelledi
Her sabah,
Öðrencisi, köylüsü, kentlisi,
Gurbetteki Karslýlar, sabahýn ilk saatlerinde bilgisayarlarýný açar açmaz
KHA ile buluþtu,
Kars’ý kokladýlar... Kars’ý kucakladýlar.
Resimlerine doyasýya baktýlar.
En önemlisi yurtta ki ve Kars’ta ki geliþmeleri an be an KHA ile öðrendiler, haberdar oldular.
Evrenselliði savunan, kimi kimselerin özel durumlarýna müdahil olmayan,
Tarafsýz ve baðýmsýz gazetecilik anlayýþý ile Kafkas Haber Ajansý gönüllerde taht kurdu.
Ýlkeli ve seviyeli yayýn yaparak, basýn ahlak kurallarýna riayet etti...
Aþýlmasý zor imkanlarla, Kars’ýn, Kafkasya’ya açýlan bir büyük ajansý, haber portalý oldu.
Gururla ve heyecanla geçen altý koca yýlýn ardýndan yedinci yýlýna damgasýný vurdu.
2017 yýlýnda da yine bu güzel aile arasýnda yerimi alacaðým için çok mutluyum…
Yeni yaþýn hayýrlý olsun; genç ve dinamik ajansým!

(UA-BA-) GAZÝ KARS (KHA)- KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3522 Defa Okundu
2017-01-26

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARBROÞÞÞ 2017-01-31
baþarýlar hayýrlý uðurlu olsun

ismail aðabegi yolunuz açýk kaleminiz keskin duruþunuz dik sevdanýz kars olsun. seni kha yý sevirik unutmayasan babbbaaa...broþþþ

BUSE NUR 2017-01-31
HAYIRLI OLSUN

HAYIRLI OLSUN. BAÞARILAR DÝLÝYORUM. YOLUNUZ AÇIK OLSUN

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır