KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KARS çN BAKANýMýZ çN!

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         KARS çN BAKANýMýZ çN!

 Kars için bakanýmýz için!

Vakit gittikçe daralýyor…

Referanduma da sayýlý günler kaldý.

Bu referandum, Kars içinde tarihi bir fýrsat olacak…

Kars’a büyük yatýrýmlar var.

Mesela;

Bir taraftan BTK derken öte yandan Kars Barajý…

Yýllardýr kapalý kalan Karsýmýzýn önünü açmýþ olacak!

Makus talihi yenmek demek bu olsa gerek…

Lojistik antrepollerin Kars’a gelmesi de iþsizliðin önünü de kesecek.

Ýstihtam kendiliðinden oluþacak…

Öte yandan yeni yapýlacak olan geniþletilmiþ yol çalýþmalarý…

Trilyonluk yatýrýmlar!

Mesela Kars Sarýkamýþ geniþletilmiþ yol…

Üzerinde gidince kayak pistinde ki o heyecaný yaþýyorsunuz!

Þimdi Kars’tan, taaa Tuzluca ilçe sýnýrýna kadar geniþletilmiþ yol çalýþmasý var…

Yine ardýndan Kars Ardahan geniþletilmiþ yol çalýþmasý!

Bakanýmýz var… Bu iþlerin uzmaný!

Yol ve diðer ulaþým alanlarýnda her konuya vakýf…

Ahmet Arslan…

Koca yürekli bir insan!

Kars’a çok gelip gidiyor…

Çok ta memnunuz!

Yüreði Kars ve Karslýlar için çarpýyor…

Köylülerle iletiþimi fevkalade!

Ýnsanlarý bir bir dinliyor…

Bakan diyoruz dikkat edelim lütfen…

Türkiye’nin en büyük bakanlýðý, þah damarý gibi bir þey!

Bu fýrsat Kars’ýmza yarým yüz yýlda ancak gelir!

Ahmet Arslan…

Çalýþkan, memleket sevdalýsý…

Ben lafa bakmam… Çalýþan insanýn hakkýný da yedirmem!

Sizlerde böylesi çalýþkan bir bakana sahip olmanýn gururunu yaþamak istemez misiniz?

Þahsen ben yaþýyorum… Hem de çok!

Dün bir halk otobüsünün üzerinde gördüm…

Dev bir poster…

Ahmet Arslan için… Bakanýmýz için… Kars için…

Evet Kars! Evet!

Hep beraber birlik olmaya var mýsýnýz?

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5254 Defa Okundu
2017-03-22

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARfiliz çörekçi ----- istanbul 2017-04-10
evet kars ele ele olalým

Ahmet Arslan bakanýmýz hakikaten çok deðerli bir siyasetçi. Karsýmýz içinde büyük fýrsat. Gün bakanýmýza sahip çýkma günüdür. Evet kars hep beraber Bakan beye ve memleketimize sahip çýkalým.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır