KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BEþ EKMEK BR PAKET CýGARA Mý DEDNZ?

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         BEþ EKMEK BR PAKET CýGARA Mý DEDNZ?

Beþ ekmek bir paket cýgara mý dediniz? 

Hafta sonu gelince ne yazayým diye düþünmeye baþlýyorum…
 
Güncel olaylar anlýk deðiþiyor, hýzýna yetiþemiyorsun.
 
Türkiye gündemi yaklaþan seçimlere ve anketlere odaklanmýþ durumda…
 
Dünya geneline baktýðýmýzda, Mýsýr, Libya derken, Afrika da ki küçük ülkeler yönetime isyan bayraðýný kaldýrmýþ vaziyette…
 
Otuz, kýrk yýldýr koltuðunu terk etmeyen liderlere halk dersini vermeye devam ediyor.
 
Mübarek gitti…
 
Kaddafi sallanýyor…
 
Vaatleri bile onu kurtarmaya yetmiyor.
 
Borsa alt üst, dolar fýrlýyor, altýn yükseliþte.
 
Vesselam, ortalýk halk deyimi ile toz duman!
 
Ülkemize dönelim…
 
Vatandaþa “hayat” sualini sormaya gör…
 
Bittik, tükendik derler…
 
Ama herkes hayatýndan memnundur.
 
Ayaküstü birisine sordum…
 
Hayat?
 
Yanýtý þu oldu:
 
Beþ ekmek, bir paket cigaram…
 
Bunlar günlük oldu muydu keyfime diyecek olmaz benim.
 
Mutlusun yani?
 
Kralým… Kral!
 
Mutluluk ne ki?
 
Vay be dedim…
 
Beþ ekmek bir paket sigarayla mutlusun demek?
 
Cigara da cilasý!
 
Bu sözler üzerine týkandým kaldým…
 
Herif hayatýndan gayet memnunmuþ…
 
Bana da bu söylediði sözler üzerine güzelce bir bardak su içmek kalýyordu.
 
Garip bir dünya dedim kendi kendime…
 
Evine üç beþ ekmek götüren bir insan Aðrý daðý zirvesinden kar getirmiþ gibi seviniyor ise,
 
Demek ki hafta da üç bin dolar kazanan kiþi Mars’ta su bulmuþ gibi hisseder kendisini diye düþündüm.
 
Eðer ki ülkem insaný üç beþ adet kuru ekmeðe razý olmuþ ise, rayýndan çýkmýþ bir ekonomi var demektir.
 
Kuru ekmeðe þükür eden bir toplum “bunu da bulabiliyorsak ne ala” demeye getiriyor iþi…
 
Fazla uzatmak istemiyorum konuyu…
 
Bir tarafta kuru ekmeðe razý insan portresi,
 
Diðer yanda anketlerde baþýný alýp giden büyük bir memnuniyet tablosu…
 
Anlamak mümkün deðil!
 
Yalnýz bir gerçek de vardýr ki, vatandaþ baþkalarýnýn arzusuna göre düþünüyor, kendisi için düþünen maalesef yok gibi…
 
Beþ ekmek bir paket cýgara mý dediniz?
 
Hamdolsun.
 
Yeniden görüþmek üzere.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6784 Defa Okundu
2011-02-26

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARsemiha 2011-02-28
Mükemmel olmuþ

yazý sitiline bayýlýyorum senin be. okumak inanýn bana zevk veriyor. konuda güzel olunca zevkle okuyorsun.baþarýlar

Rabia 2011-02-27
Yazýnýz güzel

Kýssaden hisseler gibi olmuþ ismail bey. Mesaj güzeldi. Selamlar Rabia

Nevin 2011-02-27
bende anlamadým

Ýnan sayýn yazar bende bir anlam veremedim. herkes hayatýndan okadar çok memnunki baksanýza adamlar bir paker sigarayla mutlu olabiliyor.

Tunçbakýr 2011-02-27
altüst

Ýki kuru ekmekle sevinen garibanlarýn oyu anketleri altüst ediyor zaten. Pazar gününün güzel yazýlarýndan.

gazanfer 2011-02-27
Olsunki hemde ne olsun

Hamdolsun.Alým gücümüz düþtü.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır