KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BEN DE BR TEMAYüL EDEYM STEDM

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         BEN DE BR TEMAYüL EDEYM STEDM

Ben de bir temayül edeyim istedim 

Bir vakit,
 
Anadolu’da bir vatandaþ, oðlu için, yöre vekilinden istekte bulunmak üzere meclise gidiyor.
 
Vekilinden istediði ilgi ve hürmeti göremeyince, hiddetlenir.
 
Milletvekiline, kendi þivesiyle tepkisini dile getirir.
 
“Evragýn aslý benem, sen yedegisen ! ”
 
Bizim vekilde jeton dört köþe olmadýðý için, týk diye düþüveriyor…
 
Vatandaþ bu…
 
Ona göre vekillik böyle bir þey…
 
Evrak’ýn fotokopisi.
 
Herkesin vekillik konusunda görüþü baþka baþkadýr.
 
Nasýl bir þey bu vekillik?
 
Ne iþle uðraþýr, hangi iþe yarar?
 
Görevi neler olmalýdýr?
 
Kimilerine göre,
 
Milletvekili, halkýn her zaman baktýðý yeri daha da güzelleþtirmesi,
 
Hak, hukuk içerisinde, huzurlu ve güvenli bir yaþamý halkýna sunmasý gereken temsilcidir.
 
Bazýlarýna göre ise sadece el kaldýrýp indiren…
 
Ve ya,
 
Otoban da 120 km sýnýrý varken, milletvekili eskortu ile 200 km hýzla gidebilen kiþidir.
 
Dahasý…
 
Kanunlar çýkardýðý ülkesinde sosyopat düþünen kiþilerdir.
 
Her kafa, baþka baþka düþünür.
 
Örnekleri saymakla bitiremezsiniz.
 
Geriye dönüp baktýðýmýzda, birçok önemli projelere imza atan milletvekilleri vardý…
 
Yatýrýmlar konusunda ciddiyetinden taviz vermeyen, sade insanlardý…
 
Temayüllere gerek kalmaksýzýn yeniden aday olabiliyorlardý.
 
Bürokrasiyi bilen, konuya vakýf, vatandaþýn derdine derman olan yüzlercesi geldi geçti…
 
Tabiri caiz ise kalite vardý.
 
Ýlinin, ilçesinin, köyünün, küçücük yerleþim ünitesinin ismini data bank gibi sayan, ezbere bilen milletvekilleri mevcuttu.
 
Seçmenle arasýnda saygý, hürmet izzeti ikram vardý…
 
Çiftçinin alnýnýn terini öpen, gözünü kara toprak doyursun demeyen vekiller vardý.
 
Anadolu’dan makamýna gelen garibana kucak açan, karnýný doyurup, cebine harçlýk koyan vekiller vardý.
 
Þimdi…
 
Þimdi çok çok farklý…
 
Nasýl mý?
 
Meclis yoklamasýn da yok yazýlan,
 
Mazeret uydurup, oturumlardan kaçan,
 
Milletin ne istediðini bilip de, kulak ardý eden,
 
Memleketine yýlda bir gelen,
 
Geldiðin de ise,
 
Kapý önü kalabalýk, pahalý otel odasýnda vatandaþý kabul edip etmeyeceði belli olmayan, vekillerden geçilmiyor…
 
Hal durum böyle iken,
 
Sözü, yazýmýn baþýndaki o güzel Anadolu insanýmýza veriyorum…
 
Yine o güzel þivesiyle þöyle diyor.
 
“ Ýrica ederim, bena vekalat etmeginiz…”
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6347 Defa Okundu
2011-03-19

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARsoykan 2011-03-25
Mükemmel olmuþ

Hocam harika bir insansýn. Döktürmüþsün yine. yazmaya devam saygýdeðer hocam

YALÇIN PINAR 2011-03-23
MÜKEMMEL

Tek kelime. MÜKEMMEL. Yeni vitrin yeni meclis. Halkýný kucaklayan adaylar lazým.

Neþe Karabacak Antalya 2011-03-21
Okuyup düþünüyorum

Yeni vekil olacaklara iyi hizmet konusunda vesile olabilecek bir yazý. Ýsmail bey yazdýklarýnýzý takip ediyorum. Tespitleriniz ve konularýnýz okadar güzelki sadece okuyup ve düþünmek gerekiyor. KHA sizinle yükselecektir. Buna inanýyorum.Sevgilerimi gönderiyorum.

Nevruz Hoca IÐDIR 2011-03-20
Katýlýyorum tebrik ediyorum.

Ýsmail bey insanýn kafasýný yormayan ama kafasýnda soru iþaretleri yaratan bir yazý sitiliniz var. Bu yazdýðýnýzdan seçmene verilen mesaj gayet yerinde buluyorum. Önemli olan vekil olmak deyil. Vekilliðin özelliklerini yerine getirmektir. Halkla içi içe sorunlarýný çözen vekillere gerçekten ihtiyaç vardý. Bu yazýnýzda ah nerde o eski vekiller dedirtecek türden. Baþarýlar diliyorum.

Sarýkýz Duran 2011-03-20
Sana yakýþýr abimm

Vekillik sana yakýþýr abimm. Yine mükemmel bir yazý ile gündeme oturdun yemin ederim.

Sedat Yolluk 2011-03-20
Çok güzel olmuþ

Temayülü çok güzel yapmýþsýn. Çokta güzel olmuþ.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır